Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Tutkinto-ohjelmat
Näytä kaikki (58)
Ilmoittautuminen
K1081TK-3004
Opintojakso toteutuu opiskelijan aloitteesta, kun opiskelija havaitsee jonkin osa-alueen, jolla hän haluaa kehittää tietojaan ja taitojaan. Opintojakson toteutuminen edellyttää opiskelupaketin sopimista etukäteen ohjaavan opettajan kanssa. Ohjaavan opettajan löytämisessä auttaa koulutusohjelmavastaava. Opintojakson nimi tarkennetaan suoritusta tallennettaessa rekisteriin esimerkiksi seuraavasti: ICT-alan itseopiskelupaketti: C++-ohjelmointikielen jatkokurssi.
K1101LI-3004
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Oivassa erikseen ilmoitettavina ajankohtina.
K1101LI-3008
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Oivassa erikseen ilmoitettavina ajankohtina.
K1101TK-3003
Opintojakso sisältää 1 op työelämäyhteistyötä.
K1101TK-3004
Opintojakso sisältää 1 op työelämäyhteistyötä.
K1102LI-3005
Opintojakson toteutustapa ja aikataulu voivat vaihdella vuosittain. Toteutetaan yleensä kesäopintoina. Katso tarkemmat tiedot toteutussuunnitelmasta.
K1111LI-3003
Ei huomautuksia.
K1115YY-3005
Vaihtoehtoinen Työelämälähtöisen toimeksiannon kanssa.
K1120LI-3003
Ei huomautuksia.
K1127TK-3002
Ei huomautuksia.