Valitut rajaukset: Liiketalous Poista rajaukset
Tilintarkastuksen perusteet (11.03.2024 - 05.05.2024)
3L00BC82-3016
Ei lisätietoja.
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1003YY-3075
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (02.08.2023 - 31.07.2024)
K1003YY-3084
Ei huomautuksia.
Doing Business in Asia (30.10.2023 - 22.12.2023)
K1037IB-3008
Not applicable.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (11.03.2024 - 05.05.2024)
K1050LI-3017
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Luxury Marketing (11.03.2024 - 03.05.2024)
KB00BR05-3010
Digital Business (28.08.2023 - 20.10.2023)
KB00DN08-3001
Digital Marketing (28.08.2023 - 20.10.2023)
KB00DN09-3001
International Law (30.10.2023 - 22.12.2023)
KB00DN11-3001
Purchasing and Procurement (30.10.2023 - 22.12.2023)
KB00DN12-3001
Profitability and Budgeting (11.03.2024 - 03.05.2024)
KB00DN14-3001
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2023 - 31.07.2025)
KL00BQ28-3072
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Johdon laskentatoimi (01.01.2024 - 05.05.2024)
KL00BQ54-3013
.
Yrityksen talouden analysointi (01.01.2024 - 10.03.2024)
KL00BQ55-3012
Ei lisätietoja.