|
Valitut rajaukset: Liiketalous [2023] Poista rajaukset
Tilintarkastuksen perusteet (11.03.2024 - 05.05.2024)
3L00BC82-3016
Ei lisätietoja.
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1003YY-3075
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (02.08.2023 - 31.07.2024)
K1003YY-3084
Ei huomautuksia.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (11.03.2024 - 05.05.2024)
K1050LI-3017
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Arvopaperisijoittaminen (26.08.2024 - 02.05.2025)
K1098LI-3023
Ei huomautuksia.
Luxury Marketing (11.03.2024 - 03.05.2024)
KB00BR05-3010
Profitability and Budgeting (11.03.2024 - 03.05.2024)
KB00DN14-3001
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2023 - 31.07.2025)
KL00BQ28-3072
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Johdon laskentatoimi (01.01.2024 - 05.05.2024)
KL00BQ54-3013
.
Työelämän toimeksianto (01.01.2024 - 05.05.2024)
KL00DN92-3006
Kestävä liiketoiminta (11.03.2024 - 05.05.2024)
KL00DN95-3005
Palkanlaskenta (11.03.2024 - 05.05.2024)
KL00DN98-3004
Työoikeus (11.03.2024 - 05.05.2024)
KL00DN99-3003
Kannattava yritys (01.01.2024 - 05.05.2024)
KL00DP46-3001
Liiketalousalan tietotekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
KL00EA02-3005
Ammattiharjoittelu (01.01.2024 - 31.12.2024)
YY00BD17-3095
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.
Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi (28.08.2023 - 31.07.2024)
YY00BH24-3036
Ei luentoja. Opintojakson voi aloittaa nonstop. Opiskelijalla oltava oma liikeidea jota hän lähtee kehittämään eteenpäin. Lisätietoja yrityshautomosta ja ilmoittautumislomake, joka jokaisen opinnoille ilmoittautuvan tulee täyttää: https://oamk.fi/yrityshautomo/ Opintojakso voidaan arvioida sanallisella asteikolla hyväksytty - hylätty. Opintojakson voi suorittaa suomeksi tai englanniksi.