Valitut rajaukset: timingFacetFilter|summerstudy Poista rajaukset
Pienprojekti 3 (24.08.2020 - 28.08.2020)
MV00CE25-3002
Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Työoikeuden perusteet (10.08.2020 - 31.08.2020)
KL00CJ40-3001
Piirustus ja maalaus 2 (26.05.2020 - 31.07.2020)
M700CE27-3002
Ei huomautuksia.
Arvopaperisijoittaminen (03.08.2020 - 31.08.2020)
K1098LI-3011
Ei huomautuksia.
Arvopaperisijoittaminen (03.08.2020 - 31.08.2020)
K1098LI-3012
Ei huomautuksia.
1P00BU18-3007
Opinnot järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa avoimina yliopisto-opintoina ja niitä tarjotaan kesällä, syksyllä ja keväällä. Opintoja on mahdollisuus jatkaa omakustanteisesti ja suorittaa kokonaisuudessaan Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti Kasvatustieteen perusopinnot (25 op), joista saa erillisen todistuksen.
Saksan alkeiskurssi II (10.08.2020 - 31.08.2020)
3B00BC48-3015
Professional English Communication (01.08.2020 - 31.08.2020)
YY00BB67-3209
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
YY00BB68-3208
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
YY00BL77-3007
Opinnoissa tarvitaan tietokone, jossa on internetyhteys, kamera ja kuulokemikrofoni.
Ympäristövastuullisuus (01.06.2020 - 09.08.2020)
YY00BN06-3005
Lisätietoja lehtori Paula Reponen