Valitut rajaukset: timingFacetFilter|summerstudy Poista rajaukset
7Y00BK54-3011
Vastuuopettaja Merja Männistö
M2185MS-3001
Ei huomautuksia.
1P00BM48-3015
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
2T00BD02-3003
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD03-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BJ32-3001
Toteutus suunnitellaan yhdessä opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
YY00BB68-3148
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
YY00BL77-3004
Opinnoissa tarvitaan tietokone, jossa on internetyhteys, kamera ja kuulokemikrofoni.