Valitut rajaukset: Linnanmaan kampus Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
2K00BL55-3006
Opintojakson suorittaminen sisältää työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Luovan talouden ominaispiirteet (04.01.2021 - 09.05.2021)
2K00BL57-3003
Opintojakson suorittaminen sisältää lähiopetukseen osallistumisen, työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
2T00BD02-3009
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Kuvankäsittely 2 (15.03.2021 - 09.05.2021)
2V00CD17-3002
Ei huomautuksia.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (04.01.2021 - 09.05.2021)
2Y00BH55-3017
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa. Kirjallisuus (sovituin osin): Torkki, J.2006 (tai uudempi). Puhevalta. Otava. Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmästä. My Generation. Kauppila, R.A. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas opettajille. PS-Kustannus. Arviointi asteikolla 0-5.
Saksan alkeiskurssi II (01.08.2021 - 31.08.2021)
3B00BC48-3019
Intermediate German (01.08.2021 - 31.10.2021)
3B00BC49-3010
.
International Business Negotiations (23.08.2021 - 31.10.2021)
3L00BJ06-3010
.For further information, please see the implementation plan.
Ammatillinen viestintä (11.01.2021 - 14.03.2021)
5Y00BC43-3011
Johdatus luovaan soitinnukseen (04.01.2021 - 16.05.2021)
AM00CR09-3005
Tanssin pedagogiikka 7 (24.08.2020 - 14.05.2021)
AT00BQ84-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
English for Dance Teachers (15.03.2021 - 21.05.2021)
AT00CJ59-3002
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
Tanssin pedagogiikka 3 / baletti (04.01.2021 - 14.03.2021)
AT00CJ81-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Baletin pedagogiikan perusopinnot (04.01.2021 - 21.05.2021)
AT00CV85-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
AT00CV89-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00CV90-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Basic Studies in Ballet (04.01.2021 - 21.05.2021)
AT00CV91-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Working Life Skills (11.01.2021 - 07.03.2021)
ID00BQ10-3002
Finnish Language and Culture 2 (11.01.2021 - 07.03.2021)
ID00CS39-3001
Työelämäosaaminen (11.01.2021 - 07.03.2021)
IN00BQ35-3004
Johdatus ohjelmointiin (11.01.2021 - 14.03.2021)
IN00CS84-3003