Valitut rajaukset: Linnanmaan kampus Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
2K00BL55-3006
Opintojakson suorittaminen sisältää lähiopetukseen osallistumisen, työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Luovan talouden ominaispiirteet (04.01.2021 - 09.05.2021)
2K00BL57-3003
Opintojakson suorittaminen sisältää lähiopetukseen osallistumisen, työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Kulttuurituottamisen ominaispiirteet (24.08.2020 - 20.12.2020)
2K00BL58-3003
Opintojakson suorittaminen sisältää lähiopetukseen osallistumisen, työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
2T00BD01-3008
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00CJ77-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Freelancer (01.09.2020 - 23.12.2020)
2V00BE53-3003
Ei lisätietoja.
Media-analyysi (04.08.2020 - 23.12.2020)
2V00BE55-3004
Ei lisätietoja.
Ruotsin kielen valmentavat opinnot (24.08.2020 - 25.10.2020)
2V00BF03-3004
Opintojakso on tarkoitettu vain niille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia yo-kirjoituksissa tai joilla on kulunut yo-kirjoituksista tai muista ruotsin opiskeluista useita vuosia ja joka kokee kielitaitonsa erittäin heikoksi.
Kuvajournalismi (01.09.2020 - 31.12.2020)
2V00CD09-3002
Ei huomautuksia.
Kuvankäsittely 2 (15.03.2021 - 09.05.2021)
2V00CD17-3002
Ei huomautuksia.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (04.01.2021 - 09.05.2021)
2Y00BH55-3017
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa. Kirjallisuus (sovituin osin): Torkki, J.2006 (tai uudempi). Puhevalta. Otava. Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmästä. My Generation. Kauppila, R.A. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas opettajille. PS-Kustannus. Arviointi asteikolla 0-5.
Saksan alkeiskurssi I (26.10.2020 - 22.12.2020)
3B00BC47-3018
.
Saksan alkeiskurssi I (26.10.2020 - 22.12.2020)
3B00BC47-3019
.
Saksan alkeiskurssi I (26.10.2020 - 22.12.2020)
3B00BC47-3020
.
Johdatus luovaan soitinnukseen (04.01.2021 - 16.05.2021)
AM00CR09-3005
Tanssin pedagogiikka 7 (24.08.2020 - 31.07.2021)
AT00BQ84-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
English for Dance Teachers (04.01.2021 - 21.05.2021)
AT00CJ59-3002
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
Svenska för danslärare (24.08.2020 - 18.12.2020)
AT00CJ73-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
AT00CV89-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00CV90-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Finnish Language and Culture 1 (26.10.2020 - 18.12.2020)
ID00CS36-3001
Printed Electronics (28.08.2020 - 13.06.2021)
IP00CH48-3002
Mobile Project (29.10.2020 - 22.12.2020)
IT00BN30-3004
Peliala (06.01.2021 - 05.03.2021)
IT00BO60-3003
Ei huomautuksia.