Valitut rajaukset: Linnanmaan kampus Poista rajaukset
Svenska för mediebranschen (24.08.2020 - 09.05.2021)
MV00CD15-3005
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Kuvailmaisu (24.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CV73-3001
Visuaalinen journalismi (01.09.2020 - 23.12.2021)
MV00CX80-3001
Virtaustekniikka (11.01.2021 - 18.04.2021)
TX00CG44-3003
Ei lisätietoja
Termodynamiikka (24.08.2020 - 13.12.2020)
TX00CG45-3001
Project Management (01.05.2020 - 31.08.2020)
TY00CH34-3006
Finnish Survival Course A (31.08.2020 - 23.11.2020)
Y00022E-3030
Finnish Survival Course B (02.09.2020 - 25.11.2020)
Y00022E-3031
Finnish Survival Course C (03.09.2020 - 26.11.2020)
Y00022E-3032
Finnish Survival Course D (13.01.2021 - 07.04.2021)
Y00022E-3033
Finnish Survival Course E (14.01.2021 - 15.04.2021)
Y00022E-3034
International Tutoring (07.01.2021 - 07.05.2021)
Y00027E-3008
The study diary and monthly report of tutor activities has to be returned to OSAKO’s Specialist in Tutoring and Education. Specialist recommends either pass or fail of the course to the study counselor who is responsible for the registration of the study credits.
Asiantuntijaviestintä (26.10.2020 - 31.12.2020)
YY00BB66-3161
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa. Vastuuopettaja: Tuula Koski (Oulu) ja Merja Suomalainen (Oulainen)
Svenska för danslärare (24.08.2020 - 18.12.2020)
AT00CJ73-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Internet of Things (24.08.2020 - 18.10.2020)
ID00BO92-3002
Ohjelmistokehityksen perusteet (24.08.2020 - 18.10.2020)
IN00BP76-3006
Mobile Services (24.08.2020 - 16.10.2020)
IT00BN28-3004
Mobile Project (29.10.2020 - 22.12.2020)
IT00BN30-3004
Energialaitokset (26.10.2020 - 28.02.2021)
T350205-3006
Ei huomautuksia.
Höyrykattilat (24.08.2020 - 19.12.2020)
T621306-3006
Ei huomautuksia.
Koneoppi (24.08.2020 - 19.12.2020)
TG00CG69-3001
Ammatillinen urasuunnittelu (24.08.2020 - 07.05.2021)
KL00BQ28-3036
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).