|
Valitut rajaukset: Hyvinvointi ja kulttuuri Poista rajaukset
Kuntoutumisen lähtökohdat (28.10.2024 - 20.12.2024)
7Y00DU49-3008
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
Opettajan vuorovaikutustaidot (28.10.2024 - 25.05.2025)
AT00DW50-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 31.12.2024)
O000DX27-3005
Ensiapu (01.01.2025 - 31.07.2025)
O1001ST-3039
Kemian perusteet (01.01.2025 - 31.07.2025)
O1003BA-3014
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Fysiikan perusteet (01.01.2025 - 31.07.2025)
O1004BA-3012
Ei huomautuksia.
Anatomia ja fysiologia (01.01.2025 - 31.07.2025)
OB00DW43-3002
Hematologia I (01.01.2025 - 31.07.2025)
OB00EC76-3002
Hematologia I harjoitukset (01.01.2025 - 31.07.2025)
OB00EC77-3002
Immunologia (01.01.2025 - 31.07.2025)
OB00EC78-3002
OB00ED79-3002
Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote opettajalle ennen tämän opintojakson alkamista, koska opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijan tulee myös esittää todistus tietoturva- ja tietosuojakoulutuksesta.
Laboratoriotyön perusteet (01.08.2024 - 31.12.2024)
OB00ED94-3002
Harjoittelu kuntoutusalalla (01.08.2024 - 24.01.2025)
OF00DV84-3002
Lähiopetukseen ja webinaareihin osallistutaan lukujärjestyksen mukaisesti. Harjoittelupaikat opiskelijat hankkivat pääosin itse. Koulun ja Jobiili-palvelun kautta on mahdollista järjestää vain rajallinen määrä harjoittelupaikkoja. Opiskelijan on hyvä olla itse aktiivinen harjoittelupaikan hankkimisessa. HOT: Lähihoitajille hyväksiluku harjoittelusta sekä ensiavun, perushoidon ja aseptiikan opinnoista, mikäli ne on osoitettavissa opetussuunnitelmasta.
OF00DV96-3002
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
Kipufysioterapia (10.03.2025 - 17.10.2025)
OF00DV99-3002
Sopii avoimen amkin opinnoiksi Opintojakso arvioidaan kokonaisuutena: osio 1 ja 2.
Anatomia, fysiologia ja ravitsemus (01.08.2024 - 28.02.2025)
OF00DW55-3002
Opintojakson tuottama osaaminen on pohjatietoa Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely -opintojaksolla tapahtuvalle oppimiselle. Opintojaksot tarjotaan rinnakkain ensimmäisellä lukukaudella. Opintojakson numeerinen arviointi perustuu osioiden 1-3 painotettuun keskiarvoon. Osiot 4-5 arvioidaan hyväksytty/hylätty. Opintojakso soveltuu avoimen AMK:n opinnoiksi
Geometrinen optiikka (01.08.2024 - 31.12.2024)
OM00CA06-3008
Fysikaalinen optiikka (28.10.2024 - 31.12.2024)
OM00CA07-3008