|
Valitut rajaukset: Hyvinvointi ja kulttuuri Poista rajaukset
0S00DW40-3002
Vaihtoehtoinen suoritustapa: OPS 2022-2023 (ja sen jälkeen): mahdollisuus suorittaa englannin kielisenä OPS ENP2022A, Bachelor of Health Care, Nursing, opintojakso: ON00DN29 Multidisciplinary Health Assessment
Luovan talouden ominaispiirteet (09.01.2025 - 07.05.2025)
2K00BL57-3005
Opintojakson suorittaminen sisältää lähiopetukseen osallistumisen, työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Kulttuurituottamisen ominaispiirteet (12.08.2024 - 07.05.2025)
2K00BL58-3005
Opintojakson suorittaminen sisältää lähiopetukseen osallistumisen, työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Kuntoutumisen lähtökohdat (28.10.2024 - 20.12.2024)
7Y00DU49-3008
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
Opettajan vuorovaikutustaidot (27.08.2024 - 17.12.2024)
AT00DW50-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 31.12.2024)
O000DX27-3005
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 27.10.2024)
O000DX27-3006
O1001BA-3013
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Ensiapu (01.01.2025 - 31.07.2025)
O1001ST-3039
Kemian perusteet (01.01.2025 - 31.07.2025)
O1003BA-3014
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Fysiikan perusteet (01.01.2025 - 31.07.2025)
O1004BA-3012
Ei huomautuksia.
Anatomia ja fysiologia (01.01.2025 - 31.07.2025)
OB00DW43-3002
Hematologia I (01.01.2025 - 31.07.2025)
OB00EC76-3002
Hematologia I harjoitukset (01.01.2025 - 31.07.2025)
OB00EC77-3002
Immunologia (01.01.2025 - 31.07.2025)
OB00EC78-3002
OB00ED79-3002
Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote opettajalle ennen tämän opintojakson alkamista, koska opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijan tulee myös esittää todistus tietoturva- ja tietosuojakoulutuksesta.
Laboratoriotyön perusteet (01.08.2024 - 31.12.2024)
OB00ED94-3002