|
Valitut rajaukset: Hoitotyön osaaminen Poista rajaukset
OR00CY11-3004
Harjoittelu on vaihtoehtoinen. Harjoittelun laajuus on opiskelijan suunnitelman mukaan 4-6 opintopistettä. Harjoittelujen yhteispistemäärä on 30 op.
OR00CY13-3005
Monimuoto-opetus: lähipäivät + Zoom/Teams + Moodle-oppimisympäristö. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön kanssa.
OS00BV96-3030
AHOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta. Rokotusosaamiseen liittyvää: Immunologinen järjestelmä ja sen toiminta
OS00CS70-3019
HOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja.
OS00DW12-3001
Rokotusosaamiseen liittyvää: Elimistön puolustusjärjestelmä sisältää immunologisen järjestelmän rakenteen ja toiminnan käsittelyn.
Lääkehoidon perusteet (01.01.2024 - 14.04.2024)
OS00DW95-3004
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Kansantauteja sairastavan hoitotyö (01.01.2024 - 31.07.2024)
OS00DX05-3001
AHOT: Jos opiskelijalla on korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja.
Hoitotyön perusteet (01.01.2024 - 14.04.2024)
OS00DX16-3002
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 3 op x 27 t = 81 tuntia opiskelijan työtä
Sairaanhoitotyön kliiniset taidot 2 (01.01.2024 - 30.04.2024)
OS00DX24-3001
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot tai osaaminen voidaan osoittaa, tunnistaa ja tunnustaa muulla tavoin esim. todistuksella tai näyttökokeella,voidaan harjoitustunti hyväksilukea aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
Sairaanhoitotyön kliiniset taidot 1 (01.01.2024 - 14.04.2024)
OS00DX25-3002
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 4 op x 27 t = 108 tuntia opiskelijan työtä
Kirurgisen potilaan hoitotyö (01.01.2024 - 31.07.2024)
OS00DX31-3001
Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella. Jos opiskelijalla on lähihoitajatutkinto, osa luokkaharjoituksista voidaan hyväksilukea opintojakson infossa osoitetulla tavalla. Lääkelaskukokeissa ei saa käyttää laskinta.
Hätätilapotilaan hoitotyö (01.01.2024 - 30.04.2024)
OS00DX57-3001
Opintojakson hyväksiluvut vastuuopettajan kautta.
OT00CA47-3004
Harjoittelu on pakollinen. Harjoittelun laajuus on opiskelijan suunnitelman mukaan 9-12 opintopistettä. Harjoittelujen yhteispistemäärä on 30 op.
OT00CA48-3004
Harjoittelu on pakollinen. Harjoittelun laajuus on opiskelijan suunnitelman mukaan 4-6 opintopistettä. Harjoittelujen yhteispistemäärä on 30 op.
OT00CA49-3004
Harjoittelu on pakollinen. Harjoittelun laajuus on opiskelijan suunnitelman mukaan 4-6 opintopistettä. Harjoittelujen yhteispistemäärä on 30 op.
OT00CA50-3003
Harjoittelu on vaihtoehtoinen. Harjoittelun laajuus on opiskelijan suunnitelman mukaan 4-6 opintopistettä. Harjoittelujen yhteispistemäärä on 30 op.