|
Valitut rajaukset: Kielikeskus [2023] Poista rajaukset
Professional English Communication (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00BB67-3238
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00BB67-3239
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (08.04.2024 - 31.07.2024)
YY00BB67-3242
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (08.04.2024 - 31.05.2024)
YY00BB67-3243
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (01.05.2024 - 14.06.2024)
YY00BB67-3246
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (27.10.2024 - 30.12.2024)
YY00BB67-3247
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (26.11.2024 - 31.12.2024)
YY00BB67-3248
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Professional English Communication (25.11.2024 - 22.12.2024)
YY00BB67-3249
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Työelämän ruotsin perusteet (24.11.2021 - 31.07.2024)
YY00DM87-3001
Aktivera din svenska (01.09.2024 - 27.10.2024)
YY00DQ05-3020
Aktivera din svenska (10.03.2025 - 04.05.2025)
YY00DQ05-3021
Aktivera din svenska (01.09.2024 - 27.10.2024)
YY00DQ05-3023
Suomen kieli ja viestintä (01.08.2022 - 31.08.2035)
YY00DT02-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava suomen kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Työelämän viestintätaidot (01.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU50-3051
Pakollinen.
Työelämän viestintätaidot (19.08.2024 - 10.11.2024)
YY00DU50-3092
Pakollinen.
Työelämän viestintätaidot (01.01.2025 - 31.05.2025)
YY00DU50-3093
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (28.10.2024 - 31.12.2024)
YY00DU51-3061
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (02.09.2024 - 20.12.2024)
YY00DU52-3081
Pakollinen
English for Working Life (07.01.2025 - 12.05.2025)
YY00DU52-3082
Pakollinen
Finnish Language 1: Survive! (28.10.2024 - 20.12.2024)
YY00DU55-3011
Finnish Language 1: Survive! (28.10.2024 - 20.12.2024)
YY00DU55-3012
Finnish Language 1: Survive! (28.10.2024 - 20.12.2024)
YY00DU55-3013
Finnish Language 1: Survive! (01.09.2024 - 20.12.2024)
YY00DU55-3015
Finnish Language 2: Move on! (08.01.2025 - 09.03.2025)
YY00DU56-3006