|
Valitut rajaukset: T Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Tutkinto-ohjelmat
Näytä kaikki (37)
Ilmoittautuminen
Ohjaus- ja erityispedagoginen osaaminen (01.09.2023 - 31.05.2024)
1P00DT75-3001
Osaamisalue sisältyy ammatillisen opettajankoulutuksen opintoryhmille aikataulutettuihin opintoihin osana Ammatti- ja korkeakoulupedagogiikan osaamisen opintokokonaisuutta. Osaamisalueelle ei ole erillistä toteutusta.
1P00DT93-3002
Opintojakson vastuuopettaja on Hannu Korkala.
Inklusiiviset opintopolut (01.09.2023 - 31.05.2024)
1P00DT94-3003
Opintojakson osioista tehdään aina aluksi orientaatio-osio ja lopuksi koostava pohdintaosio. Näiden kahden osion väliin opiskelija voi tehdä joko 3 tai 6 osiota, jotka käsittelevät eri koulutusasteita. Opintojakson laajuus määritellään tehtyjen osioiden mukaan siten, että 3 koulutusastetta = 3 op ja 6 koulutusastetta = 5 op. Pepissä tehtävän ilmoittautumisen lisäksi, lähetä sähköpostiviesti opintojakson vastuuopettajille. Opintojakson vastuuopettajat Iiris Happo ja Eero Talonen, etunimi.sukunimi@oamk.fi
Empowering Art Activities (01.01.2024 - 31.07.2024)
7T00CZ65-3004
Suitable also for Physiotherapy, Occupational Therapy students and Social services exchange students.
Ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku (11.03.2024 - 31.05.2024)
7T00DE88-3007
Ei lisätietoja.
Lapsen suojelu ja lastensuojelu (11.03.2024 - 31.05.2024)
7T00DE94-3006
Ei
7T00DE96-3004
Ei lisätietoja.
Kuntoutumisen lähtökohdat (11.03.2024 - 31.05.2024)
7Y00DU49-3001
Soveltuu avoimen amkin opinnoiksi.
Tanssin harjoitusoppilaan opinnot 6 (01.01.2024 - 31.05.2024)
AT00EH93-3001
Lisätiedot opintojaksosta löytyvät aina toteutussuunnitelmasta.
Projektiosaaminen ja tiimityö (02.09.2024 - 06.10.2024)
HI00EP08-3001
Harjoittelu (01.01.2025 - 16.02.2025)
HI00EP11-3001
Opiskelija hakee harjoittelupaikkaa itse. Opettaja tukee opiskelijaa harjoittelupaikan löytämisessä tarvittaessa. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen harjoittelun aloittamista. Harjoittelusta tehdään harjoittelusopimus ennen harjoittelun aloittamista. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös työelämälähtöisessä projektissa.
Johdatus ohjelmointiin (21.08.2023 - 06.06.2024)
IN00CS84-3013
-
Tietokannat ja rajapinnat (14.08.2023 - 06.06.2024)
IN00DL11-3008
-
Printed Electronics (14.08.2023 - 14.06.2024)
IP00CH48-3006