|
Valitut rajaukset: Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Fysiikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TF00BO37-3007
Ei huomautuksia.
Ekotehokas rakentaminen (01.01.2024 - 05.05.2024)
TF00BO44-3005
-
TF00BO45-3005
Ei huomautuksia.
Renovation 1 (26.08.2024 - 20.12.2024)
TF00BO48-3006
Arkkitehtuurivisualisointi (01.01.2024 - 05.05.2024)
TF00BO52-3005
Ei huomautuksia.
Valmistaloteollisuuden erityisosaaminen (01.01.2024 - 05.05.2024)
TF00BO54-3004
Ohjelmistona ensisjijaisesti Vertex, ArchiLogs ja HirsiCAD mahdollisuuksien mukaan.
Rakennusfysiikan sovellukset (01.09.2024 - 29.12.2024)
TF00BO55-3003
Ei lisätietoja.
Korjausrakentaminen 2 (01.01.2024 - 05.05.2024)
TF00CT24-3007
Ei ole
Arkkitehtuurin historia (01.01.2024 - 05.05.2024)
TF00DB74-3003
-
Tuotantotekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TF00DL32-3001
Ei lisätietoja
Geotekniikka ja pohjarakentaminen (08.01.2024 - 05.05.2024)
TF00DL33-3001
Ei lisätietoja
Rakennesuunnittelu (01.01.2024 - 05.05.2024)
TF00DL34-3001
Ei lisätietoja.
Matemaattiset tutkimusmenetelmät (08.01.2024 - 05.05.2024)
TF00DX74-3001
Ei huomautuksia.
Matemaattiset tutkimusmenetelmät (07.01.2025 - 09.05.2025)
TF00DX74-3002
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.01.2024 - 31.07.2024)
TF00ED88-3001
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2023 - 31.07.2024)
TF00ED88-3002
Ei huomautuksia.
Tekniikan matematiikka 1 (19.08.2024 - 22.12.2024)
TY00DE60-3051
Pakollinen.
YY00DU46-3034
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (01.01.2024 - 05.05.2024)
YY00DU51-3007
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
Innovoidaan yhdessä (01.01.2025 - 11.05.2025)
YY00DU54-3052
Pakollinen