|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Työmaajakso 1 (06.05.2024 - 31.07.2024)
TS00BN38-3009
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (12.05.2025 - 31.07.2025)
TS00BN39-3009
Ei huomautuksia.
TS00BN40-3009
Ei lisätietoja
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (01.08.2024 - 29.12.2024)
TS00BN44-3009
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (01.01.2025 - 11.05.2025)
TS00BN45-3009
Ei huomautuksia.
Liikenneväylät (01.08.2024 - 29.12.2024)
TS00BN49-3007
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
Korjausrakentamisen perusteet (01.08.2024 - 29.12.2024)
TS00DT45-3001
Kurssista on laadittu tarkempi toteutussuunnitelma, jossa esitetään luentojen ja verkko-opintojen aiheet ja ryhmätyönä tehtävät harjoitukset.
YY00CR72-3134
Innovaatio-opintojen osuus opintojaksossa on 3 op ja yrittäjyysopintojen 2 op. Mikäli suunnittelet hyväksilukevasi opintojakson: - tutustu ensin JIY-opintojakson sisältöön ja osaamistavoitteisiin ja pohdi lause lauseelta onko sinulla jo ko. osaamista. Mikäli haluat jatkaa hyväksilukua, ota yhteys Katriina Klemolaan (katriina.klemola@oamk.fi).