|
Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2024 - 27.07.2025)
T009010-3009
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.01.2024 - 31.07.2024)
TF00ED88-3001
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2023 - 31.07.2024)
TF00ED88-3002
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2024 - 31.07.2028)
TF00ED88-3003
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2024 - 31.07.2028)
TF00ED88-3004
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 1 (06.05.2024 - 31.07.2024)
TS00BN38-3009
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (06.05.2024 - 31.07.2024)
TS00BN39-3008
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (12.05.2025 - 31.07.2025)
TS00BN39-3009
Ei huomautuksia.
TS00BN40-3009
Ei lisätietoja
Päällyste- ja kunnossapitotekniikka (01.08.2024 - 27.10.2024)
TS00BN41-3005
Ei huomautuksia.
Rakennushanke ja rakennuttaminen (01.08.2025 - 31.12.2025)
TS00BN42-3011
Ei huomautuksia.
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (01.08.2024 - 29.12.2024)
TS00BN44-3009
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (01.01.2025 - 11.05.2025)
TS00BN45-3009
Ei huomautuksia.
Vesitekniikka ja vesirakentaminen (01.08.2024 - 29.12.2024)
TS00BN47-3008
Ei huomautuksia.
Liikenneväylät (01.08.2024 - 29.12.2024)
TS00BN49-3007
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
TS00BN50-3008
Ei ole.
Rakennusfysiikka (26.08.2024 - 29.12.2024)
TS00BN52-3010
Ei huomautuksia.
Betonitekniikka (01.01.2025 - 11.05.2025)
TS00BN54-3010
Ei huomautuksia.
Betonirakenteet (01.08.2024 - 29.12.2024)
TS00BN55-3010
Ei huomautuksia.
Lujuusoppi (01.08.2024 - 29.12.2024)
TS00BN57-3010
Ei huomautuksia.
TS00CT54-3002
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
TS00DB73-3004
Toteutuskohtainen tarkempi opintojakson kuvaus on toteutussuunnitelmassa.
Harjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2025)
TS00DH30-3001
TS00DI26-3001
Toteutuskohtaiset tarkemmat tiedot ja kurssikirjallisuus ovat toteutussuunnitelmassa.