Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Työmaajakso 1 (01.08.2019 - 29.10.2019)
TS00BN38-3002
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (03.08.2019 - 30.10.2019)
TS00BN39-3001
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (01.08.2019 - 30.10.2019)
TS00BN39-3002
Ei huomautuksia.
TS00BN40-3001
Ei lisätietoja
TS00BN43-3003
Ei huomautuksia.
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (26.08.2019 - 31.12.2019)
TS00BN44-3001
Ei huomautuksia.
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN44-3002
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (28.10.2019 - 31.01.2020)
TS00BN45-3002
Ei huomautuksia.
Vesitekniikka ja vesirakentaminen (26.08.2019 - 21.12.2019)
TS00BN47-3003
Ei huomautuksia.
Liikenneväylät (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN49-3002
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
TS00BN50-3003
Ei ole.
Rakennusfysiikka (26.08.2019 - 21.12.2019)
TS00BN52-3001
Ei huomautuksia.
Rakennusfysiikka (06.01.2020 - 02.05.2020)
TS00BN52-3002
Ei huomautuksia.
Talotekniikka (26.08.2019 - 20.12.2019)
TS00BN53-3002
Ei huomautuksia.
Betonitekniikka (29.10.2019 - 03.02.2020)
TS00BN54-3003
Ei huomautuksia.
Betonirakenteet (28.10.2019 - 03.05.2020)
TS00BN55-3002
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet (06.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN58-3002
Ei lisätietoja.
Puurakenteet (28.10.2019 - 09.03.2020)
TS00BN59-3005
Ei huomautuksia.
Talonrakennus (26.08.2019 - 31.12.2019)
TS00BN60-3004
Ei huomautuksia.
Soil Construction (26.08.2019 - 30.12.2019)
TS00BN62-3003
Geotechnics and Foundation Engineering (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN63-3004
Ei lisätietoja