Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Työmaajakso 1 (23.08.2021 - 14.11.2021)
TS00BN38-3005
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (23.08.2021 - 21.11.2021)
TS00BN39-3004
Ei huomautuksia.
TS00BN40-3003
Ei lisätietoja
Rakennushanke ja rakennuttaminen (06.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN42-3006
Ei huomautuksia.
TS00BN43-3004
Ei huomautuksia.
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (07.01.2021 - 06.05.2021)
TS00BN44-3003
Ei huomautuksia.
Liikenneväylät (06.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN49-3003
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
TS00BN50-3004
Ei ole.
Rakennusfysiikka (07.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN52-3003
Ei huomautuksia.
Lujuusoppi (07.01.2021 - 05.05.2021)
TS00BN57-3004
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet (30.08.2021 - 16.10.2021)
TS00BN58-3003
Ei lisätietoja.
Renovation and Condition Survey (04.01.2021 - 28.05.2021)
TS00BN61-3002
Kurssista on laadittu tarkempi toteutussuunnitelma, jossa esitetään luentojen ja verkko-opintojen aiheet ja ryhmätyönä tehtävät harjoitukset.
Soil Construction (06.01.2021 - 05.05.2021)
TS00BN62-3005
Geotechnics and Foundation Engineering (07.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN63-3005
Ei lisätietoja
Rakennusmateriaalit ja -kemia (05.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN64-3004
Ei huomautuksia
Statiikka (08.01.2021 - 08.05.2021)
TS00CP51-3002
Ei huomautuksia.
Ruotsi (09.01.2021 - 09.05.2021)
TS00CT52-3001
Ei lisätietoja.