|
Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2024 - 27.07.2025)
T009010-3009
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.01.2024 - 31.07.2024)
TF00ED88-3001
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2023 - 31.07.2024)
TF00ED88-3002
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 1 (06.05.2024 - 31.07.2024)
TS00BN38-3009
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (06.05.2024 - 31.07.2024)
TS00BN39-3008
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (12.05.2025 - 31.07.2025)
TS00BN39-3009
Ei huomautuksia.
TS00BN40-3007
Ei lisätietoja
TS00BN40-3008
Ei lisätietoja
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN44-3008
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN45-3007
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (01.01.2025 - 11.05.2025)
TS00BN45-3009
Ei huomautuksia.
Rakennusfysiikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN52-3009
Ei huomautuksia.
Rakennusfysiikka (26.08.2024 - 29.12.2024)
TS00BN52-3010
Ei huomautuksia.
Betonitekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN54-3009
Ei huomautuksia.
Betonitekniikka (01.01.2025 - 11.05.2025)
TS00BN54-3010
Ei huomautuksia.
Betonitekniikka (01.01.2026 - 10.05.2026)
TS00BN54-3011
Ei huomautuksia.
Betonirakenteet (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN55-3008
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN58-3008
Ei lisätietoja.
Puurakenteet (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN59-3011
Ei huomautuksia.
Talonrakennus (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN60-3010
Ei huomautuksia.
Renovation and Condition Survey (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN61-3006
Kurssista on laadittu tarkempi toteutussuunnitelma, jossa esitetään luentojen ja verkko-opintojen aiheet ja ryhmätyönä tehtävät harjoitukset.
Statiikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00CP51-3006
Ei huomautuksia.
TS00CT54-3002
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
TS00DB73-3004
Toteutuskohtainen tarkempi opintojakson kuvaus on toteutussuunnitelmassa.