Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Teräsrakenteet (29.10.2018 - 03.03.2019)
5F00BB33-3002
Ei lisätietoja.
Betonirakenteet (29.10.2018 - 31.12.2018)
5F00BL25-3001
Ei huomautuksia.
Maintenance in Infrastructures (29.10.2018 - 31.12.2018)
5F00BL26-3001
Harjoittelu (01.12.2018 - 27.10.2019)
T008030-3007
Arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamisen ja toteutuneen harjoittelun vertailuun. Oleellista on opiskelijan ammatillinen kasvu.
Opinnäytetyö (01.08.2018 - 31.12.2018)
T009010-3003
Ei huomautuksia.
Talotekniset järjestelmät (29.10.2018 - 31.12.2018)
T550603-3002
Ei huomautuksia.
Puurakenteet (29.10.2018 - 10.03.2019)
T551503-3004
Ei huomautuksia.
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus (07.01.2019 - 03.05.2019)
T552403-3003
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (11.03.2019 - 31.07.2019)
T552810-3004
Ei huomautuksia.
Rakentamisen valvonta (07.01.2019 - 05.05.2019)
T555503-3003
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 1 (01.04.2018 - 31.12.2018)
TS00BN38-3001
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 1 (01.08.2019 - 29.10.2019)
TS00BN38-3002
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (01.08.2019 - 31.10.2019)
TS00BN39-3001
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (01.08.2019 - 30.10.2019)
TS00BN39-3002
Ei huomautuksia.
TS00BN40-3002
Ei lisätietoja
Rakennushanke ja rakennuttaminen (01.08.2018 - 31.12.2018)
TS00BN42-3003
Ei huomautuksia.
TS00BN43-3001
Ei huomautuksia.
Liikenneväylät (27.08.2018 - 21.12.2018)
TS00BN49-3001
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
Betonitekniikka (01.08.2018 - 31.12.2018)
TS00BN54-3001
Ei huomautuksia.
Lujuusoppi (01.01.2019 - 31.07.2019)
TS00BN57-3001
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet (01.01.2020 - 31.07.2020)
TS00BN58-3002
Ei lisätietoja.
Puurakenteet (01.11.2018 - 03.03.2019)
TS00BN59-3004
Ei huomautuksia.