Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Harjoittelu (01.12.2018 - 31.05.2020)
T008030-3007
Arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamisen ja toteutuneen harjoittelun vertailuun. Oleellista on opiskelijan ammatillinen kasvu.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
T008030-3009
Arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamisen ja toteutuneen harjoittelun vertailuun. Oleellista on opiskelijan ammatillinen kasvu.
Työmaajakso 1 (09.01.2020 - 31.12.2020)
TS00BN38-3004
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (09.01.2020 - 31.12.2020)
TS00BN39-3003
Ei huomautuksia.
TS00BN40-3001
Ei lisätietoja
Rakennushanke ja rakennuttaminen (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN42-3005
Ei huomautuksia.
TS00BN43-3003
Ei huomautuksia.
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN44-3002
Ei huomautuksia.
Liikenneväylät (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN49-3002
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
TS00BN50-3003
Ei ole.
Rakennusfysiikka (06.01.2020 - 02.05.2020)
TS00BN52-3002
Ei huomautuksia.
Betonirakenteet (28.10.2019 - 03.05.2020)
TS00BN55-3002
Ei huomautuksia.
Lujuusoppi (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN57-3003
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet (06.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN58-3002
Ei lisätietoja.
Soil Construction (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN62-3004
Geotechnics and Foundation Engineering (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN63-3004
Ei lisätietoja
Rakennusmateriaalit ja -kemia (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN64-3003
Ei huomautuksia
TS00BN69-3003
Ei lisätietoja.
Statiikka (06.01.2020 - 08.05.2020)
TS00CP51-3001
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (26.08.2019 - 29.04.2020)
T009010-3004
Ei huomautuksia.