Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 31.12.2020)
T009010-3005
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 1 (09.01.2020 - 31.12.2020)
TS00BN38-3004
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (01.08.2020 - 25.10.2020)
TS00BN39-3003
Ei huomautuksia.
TS00BN40-3003
Ei lisätietoja
Päällyste- ja kunnossapitotekniikka (24.08.2020 - 20.12.2020)
TS00BN41-3001
Ei huomautuksia.
Rakennushanke ja rakennuttaminen (06.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN42-3006
Ei huomautuksia.
TS00BN43-3004
Ei huomautuksia.
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (07.01.2021 - 06.05.2021)
TS00BN44-3003
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (27.10.2020 - 05.03.2021)
TS00BN45-3003
Ei huomautuksia.
Vesitekniikka ja vesirakentaminen (23.08.2020 - 20.12.2020)
TS00BN47-3004
Ei huomautuksia.
Liikenneväylät (06.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN49-3003
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
TS00BN50-3004
Ei ole.
Rakennusfysiikka (07.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN52-3003
Ei huomautuksia.
Talotekniikka (27.08.2020 - 28.12.2020)
TS00BN53-3003
Ei huomautuksia.
Betonitekniikka (26.10.2020 - 07.03.2021)
TS00BN54-3004
Ei huomautuksia.
Betonirakenteet (26.10.2020 - 05.03.2021)
TS00BN55-3003
Ei huomautuksia.
Lujuusoppi (07.01.2021 - 05.05.2021)
TS00BN57-3004
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet (08.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN58-3003
Ei lisätietoja.
Puurakenteet (27.10.2020 - 04.02.2021)
TS00BN59-3006
Ei huomautuksia.
Talonrakennus (24.08.2020 - 21.12.2020)
TS00BN60-3005
Ei huomautuksia.
Renovation and Condition Survey (23.08.2020 - 22.12.2020)
TS00BN61-3001
Kurssista on laadittu tarkempi toteutussuunnitelma, jossa esitetään luentojen ja verkko-opintojen aiheet ja ryhmätyönä tehtävät harjoitukset.
Soil Construction (06.01.2021 - 05.05.2021)
TS00BN62-3005
Geotechnics and Foundation Engineering (07.01.2021 - 08.05.2021)
TS00BN63-3005
Ei lisätietoja