Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Työmaajakso 1 (01.08.2019 - 29.10.2019)
TS00BN38-3002
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (03.08.2019 - 30.10.2019)
TS00BN39-3001
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (01.08.2019 - 30.10.2019)
TS00BN39-3002
Ei huomautuksia.
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (26.08.2019 - 31.12.2019)
TS00BN44-3001
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (28.10.2019 - 31.01.2020)
TS00BN45-3002
Ei huomautuksia.
TS00BN46-3001
Kurssi suoritetaan projektioppimisena.
TS00BN46-3002
Kurssi suoritetaan projektioppimisena.
Vesitekniikka ja vesirakentaminen (26.08.2019 - 21.12.2019)
TS00BN47-3003
Ei huomautuksia.
Rakennusfysiikka (26.08.2019 - 21.12.2019)
TS00BN52-3001
Ei huomautuksia.
Betonitekniikka (29.10.2019 - 03.02.2020)
TS00BN54-3003
Ei huomautuksia.
Betonirakenteet (28.10.2019 - 03.05.2020)
TS00BN55-3002
Ei huomautuksia.
Lujuusoppi (01.01.2019 - 31.07.2019)
TS00BN57-3001
Ei huomautuksia.
Puurakenteet (28.10.2019 - 09.03.2020)
TS00BN59-3005
Ei huomautuksia.
Talonrakennus (26.08.2019 - 31.12.2019)
TS00BN60-3004
Ei huomautuksia.
Soil Construction (01.01.2019 - 31.07.2019)
TS00BN62-3002
Soil Construction (26.08.2019 - 30.12.2019)
TS00BN62-3003
Fysiikka (26.08.2019 - 20.12.2019)
TS00BN66-3003
Ei huomautuksia.
Matematiikka (26.08.2019 - 20.12.2019)
TS00BN67-3003
Ei huomautuksia.
TS00BN68-3003
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
Tie- ja vesitekniikan perusosaaminen (26.08.2019 - 20.12.2019)
TS00CG34-3001
Ei huomautuksia.
Työelämäprojekti (01.06.2019 - 27.10.2019)
TS00CG36-3001
Ei lisätietoja.
Harjoittelu (01.12.2018 - 27.10.2019)
T008030-3007
Arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamisen ja toteutuneen harjoittelun vertailuun. Oleellista on opiskelijan ammatillinen kasvu.
Opinnäytetyö (26.08.2019 - 29.04.2020)
T009010-3004
Ei huomautuksia.