Valitut rajaukset: Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 31.12.2023)
T009010-3008
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.01.2024 - 31.07.2024)
TF00ED88-3001
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2023 - 31.07.2024)
TF00ED88-3002
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 1 (06.05.2024 - 31.07.2024)
TS00BN38-3009
Ei huomautuksia.
Työmaajakso 2 (06.05.2024 - 31.07.2024)
TS00BN39-3008
Ei huomautuksia.
Päällyste- ja kunnossapitotekniikka (01.09.2023 - 31.12.2023)
TS00BN41-3004
Ei huomautuksia.
Rakennushanke ja rakennuttaminen (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN42-3009
Ei huomautuksia.
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN44-3007
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN45-3007
Ei huomautuksia.
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN45-3008
Ei huomautuksia.
Liikenneväylät (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN49-3006
Arviointimenetelmät; Tentti ja harjoitustyö.
TS00BN50-3007
Ei ole.
Rakennusfysiikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN52-3009
Ei huomautuksia.
Betonitekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TS00BN54-3009
Ei huomautuksia.
Betonirakenteet (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN55-3009
Ei huomautuksia.
Lujuusoppi (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN57-3009
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN58-3007
Ei lisätietoja.
Puurakenteet (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN59-3012
Ei huomautuksia.
Renovation and Condition Survey (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN61-3004
Kurssista on laadittu tarkempi toteutussuunnitelma, jossa esitetään luentojen ja verkko-opintojen aiheet ja ryhmätyönä tehtävät harjoitukset.
Renovation and Condition Survey (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00BN61-3005
Kurssista on laadittu tarkempi toteutussuunnitelma, jossa esitetään luentojen ja verkko-opintojen aiheet ja ryhmätyönä tehtävät harjoitukset.
TS00CT54-3001
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
Talotekniikka (28.08.2023 - 31.12.2023)
TS00CT55-3001
Ei huomautuksia.
TS00DB73-3003
Toteutuskohtainen tarkempi opintojakson kuvaus on toteutussuunnitelmassa.