Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Tutkinto-ohjelmat
Näytä kaikki (61)
Ilmoittautuminen
7Y00BH29-3018
Opintojakson materiaali ja kirjallisuus ovat linkkinä verkkoalustalla ja ne päivitetään ajan tasalle vuosittain. Vastuuopettajat: Eija Hautala (Oulainen), Markku Koivisto (Oulu) Toteutuspaikka: Oulu AHOT: Opiskelija voi saada opintojakson kokonaan hyväksiluettua, kun hän on aiemmin suorittanut sosiaali- ja terveysalan koulu-, opisto- tai korkeakoulututkinnon ja hänellä on alalta yhteen laskettuna yksi vuosi työkokemusta. Tai opiskelija on suorittanut laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavan opintojakson toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tai sosiaali-ja terveysalan ammattiopistossa. OSAAMISEN NÄYTTÖ: tarvittavat opiskelu- ja työtodistukset. HYVÄKSILUKU:Opiskelija tekee ehops:ssa hyväksiluku -ehdotuksen, jonka hän lähettää opettajatutorille. Opettajatutor tekee hyväksiluvun ja tarvittaessa konsultoi oman tutkinto-ohjelman tutkintovastaavaa.
7Y00BK32-3008
Toteutus: lähi- ja/tai verkko-opetuksena Vastuuopettaja: Juha Alakulppi (Oulu) ja Kati Mäenpää (Oulainen) Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BK32-3009
Toteutus: lähi- ja/tai verkko-opetuksena Vastuuopettaja: Juha Alakulppi (Oulu) ja Kati Mäenpää (Oulainen) Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BK54-3009
Vastuuopettaja Merja Männistö
7Y00BK54-3010
Vastuuopettaja Merja Männistö
7Y00BM49-3002
Lisätietoja Elisa Laukkanen ja Kirsi Jokinen
AT00BO58-3001
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
AT00BQ56-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Integroitu opintojaksoon Pedagoginen perusta.
AT00BQ70-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
AT00BQ74-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00BQ77-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
AT00BQ84-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
IJ00BR25-3001
Ei huomautuksia
IJ00BR26-3001
Ei huomautuksia.
IJ00BR27-3001
Ei huomautuksia.