Valitut rajaukset: Energia ja automaatio Poista rajaukset
Solar Power (15.02.2021 - 19.02.2021)
5G00BI39-3005
Production Automation Project (31.08.2020 - 23.12.2020)
5W00BB49-3004
Ei lisätietoja.
Prosessiautomaation projekti (06.01.2020 - 03.05.2020)
5W00BB50-3003
Ei lisätietoja.
Control Engineering (31.08.2020 - 23.12.2020)
5W00BB51-3004
tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratorioharjoitukset, laiteprojekti
Rakennusautomaation projekti (06.01.2020 - 03.05.2020)
5W00BB54-3003
laboraatiot, järjestelmäpohjainen suunnitteluprojekti
Sähkötekniikka (06.01.2020 - 03.05.2020)
5W00BB55-3008
Ei lisätietoja
Engineering English (01.01.2020 - 08.05.2020)
5Y00BB78-3021
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (07.01.2020 - 08.05.2020)
5Y00BB78-3022
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (10.01.2021 - 09.05.2021)
5Y00BB78-3023
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (06.01.2020 - 03.05.2020)
5Y00BB78-3025
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (11.01.2021 - 07.05.2021)
5Y00BB78-3026
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Kylmätekniikan perusteet (01.05.2020 - 31.08.2020)
5Y00BC42-3006
Teollisuuden kylmätekniikka (01.05.2020 - 31.08.2020)
5Y00BC44-3005
3D CAD (02.09.2019 - 15.05.2020)
TG00BP18-3002
Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 3-D CAD 1 3 op 3-D CAD 2 3 op
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3004
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3005
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3006
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3007
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2023)
TG00BV00-3010
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 12.06.2020)
TG00BV00-3011
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 18.07.2023)
TG00BV00-3012
Ei huomautuksia.
Energiatekniikka (02.01.2020 - 31.05.2020)
TG00CG58-3004
Ei lisätietoja
Energiatekniikka (01.05.2020 - 31.08.2020)
TG00CG58-3005
Ei lisätietoja
Lämpövoimaprosessit (06.01.2020 - 29.04.2020)
TG00CG63-3001
Viestintä (01.08.2018 - 07.05.2021)
TG00CG68-3001
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.