Valitut rajaukset: Energia ja automaatio Poista rajaukset
Solar Power (01.01.2020 - 10.05.2020)
5G00BI39-3004
Tuulivoima (09.09.2019 - 27.12.2019)
5G00BI40-3002
Production Automation Project (02.09.2019 - 20.12.2019)
5W00BB49-3003
Ei lisätietoja.
Control Engineering (26.08.2019 - 20.12.2019)
5W00BB51-3003
tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratorioharjoitukset, laiteprojekti
Instrumentointi ja mittaustekniikka (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BB52-3008
tietokoneavusteinen suunnittelu. projektityöt
Johdatus tiedonsiirtotekniikkaan (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BI42-3005
ei sovellettavissa
Johdatus tiedonsiirtotekniikkaan (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BI42-3006
ei sovellettavissa
Luonnontieteen perusmenetelmiä (01.08.2019 - 30.11.2019)
5W00BJ05-3004
Opintojakso on vapaavalintainen.
Lämmön- ja kosteudensiirto (02.09.2019 - 31.12.2019)
5X00BC65-3005
Engineering English (01.01.2020 - 08.05.2020)
5Y00BB78-3021
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (06.10.2019 - 22.12.2019)
5Y00BB78-3024
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Kylmätekniikan perusteet (01.05.2019 - 30.08.2019)
5Y00BC42-3004
Kylmätekniikan perusteet (02.09.2019 - 18.10.2019)
5Y00BC42-3005
Ammatillinen viestintä (28.10.2019 - 08.03.2020)
5Y00BC43-3007
Ammatillinen viestintä (26.08.2019 - 08.03.2020)
5Y00BC43-3008
Ammatillinen viestintä (26.08.2019 - 22.12.2019)
5Y00BC43-3009
Teollisuuden kylmätekniikka (01.05.2019 - 30.08.2019)
5Y00BC44-3003
Teollisuuden kylmätekniikka (28.10.2019 - 23.12.2019)
5Y00BC44-3004
Energiatekniikan laboraatiot (26.08.2019 - 31.12.2019)
5Y00BC58-3005
Polttoaineet ja palaminen (09.09.2019 - 31.12.2019)
5Y00BC61-3004
Vedenkäsittely ja korroosionesto (09.09.2019 - 27.12.2019)
TG00CG62-3001
Opintojakso koostuu kahdesta eri osasta: Veden käsittely 4 op Korroosion esto 4 op
Viestintä (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00CG68-3001
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
Matematiikka (26.08.2019 - 08.05.2020)
TG00CP74-3001
Opintojakso jakaantuu kolmeen osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S): Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöoppi. Tasogeometrian perusteita. Osa 2: (1K): Avaruusgeometrian perusteet, Yhden muuttujan funktiot, Yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet