Valitut rajaukset: Energia ja automaatio Poista rajaukset
Solar Power (17.02.2020 - 21.02.2020)
5G00BI39-3004
Tuulivoima (09.09.2019 - 27.12.2019)
5G00BI40-3002
Soveltava ohjelmointi 2 (26.08.2019 - 31.12.2019)
5W00BB47-3008
Ei lisätietoja.
Automaatiotekniikan perusteet (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BB48-3011
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
Automaatiotekniikan perusteet (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BB48-3012
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
Production Automation Project (02.09.2019 - 20.12.2019)
5W00BB49-3003
Ei lisätietoja.
Prosessiautomaation projekti (06.01.2020 - 03.05.2020)
5W00BB50-3003
Ei lisätietoja.
Control Engineering (26.08.2019 - 20.12.2019)
5W00BB51-3003
tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratorioharjoitukset, laiteprojekti
Instrumentointi ja mittaustekniikka (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BB52-3008
tietokoneavusteinen suunnittelu. projektityöt
Sähkötekniikka (06.01.2020 - 03.05.2020)
5W00BB55-3008
Ei lisätietoja
Automaatiotekniikan erikoistyö (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BB56-3002
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
Johdatus tiedonsiirtotekniikkaan (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BI42-3005
ei sovellettavissa
Johdatus tiedonsiirtotekniikkaan (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BI42-3006
ei sovellettavissa
Sähkötekniikan projekti (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BI80-3002
projektit, laboraatriot
Sovellettu teollisuuselektroniikka (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BK04-3005
Ei huomautuksia.
Sovellettu teollisuuselektroniikka (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BK04-3007
Ei huomautuksia.
Verkostosuunnittelu (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BK23-3003
Lämmön- ja kosteudensiirto (02.09.2019 - 31.12.2019)
5X00BC65-3005
Engineering English (01.01.2020 - 08.05.2020)
5Y00BB78-3021
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (07.01.2020 - 08.05.2020)
5Y00BB78-3022
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (01.08.2019 - 02.05.2020)
5Y00BB78-3023
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (06.10.2019 - 22.12.2019)
5Y00BB78-3024
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (06.01.2020 - 03.05.2020)
5Y00BB78-3025
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Ammatillinen viestintä (28.10.2019 - 08.03.2020)
5Y00BC43-3007