Valitut rajaukset: Energia ja automaatio Poista rajaukset
L30001A-3004
Ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusta laaditaan yhdessä harjoittelupaikan ja opiskelijan kanssa harjoittelusopimus, jossa määritellään harjoittelun tavoitteet ja työtehtävät ja jonka ammattikorkeakoulun harjoittelun ohjaaja hyväksyy. Harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla.
L30002A-3004
Ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusta laaditaan yhdessä harjoittelupaikan ja opiskelijan kanssa harjoittelusopimus, jossa määritellään harjoittelun tavoitteet ja työtehtävät ja jonka ammattikorkeakoulun harjoittelun ohjaaja hyväksyy. Harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla.
5W00BB48-3006
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
5W00BB48-3007
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
5W00BB48-3008
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
5W00BB51-3001
tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratorioharjoitukset, laiteprojekti
5W00BB52-3003
tietokoneavusteinen suunnittelu. projektityöt
5W00BB52-3004
tietokoneavusteinen suunnittelu. projektityöt
5W00BJ05-3001
Opintojakso on vapaavalintainen.
5Y00BB78-3016
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.