Valitut rajaukset: Energia ja automaatio Poista rajaukset
Solar Power (01.02.2021 - 20.03.2021)
5G00BI39-3005
Tuulivoima (24.08.2020 - 01.02.2021)
5G00BI40-3003
Automaatiotekniikan perusteet (24.08.2020 - 22.12.2020)
5W00BB48-3013
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
Automaatiotekniikan perusteet (24.08.2020 - 22.12.2020)
5W00BB48-3014
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
Production Automation Project (31.08.2020 - 23.12.2020)
5W00BB49-3004
Ei lisätietoja.
Control Engineering (31.08.2020 - 23.12.2020)
5W00BB51-3004
tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratorioharjoitukset, laiteprojekti
Sähkötekniikan projekti (31.08.2020 - 22.12.2020)
5W00BI80-3003
projektit, laboraatriot
Automaatiotekniikan erikoistyö (31.08.2020 - 22.12.2020)
5W00BS31-3001
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
Engineering English (10.01.2021 - 09.05.2021)
5Y00BB78-3023
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (11.01.2021 - 07.03.2021)
5Y00BB78-3026
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Teollisuuden kylmätekniikka (01.05.2020 - 31.12.2020)
5Y00BC44-3005
Opinnäytetyö (01.01.2019 - 31.12.2020)
T009015-3039
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 28.05.2021)
T009015-3052
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (27.08.2020 - 09.06.2021)
T009015-3053
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 31.07.2021)
T009015-3055
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2020 - 30.07.2021)
T009015-3056
Ei huomautuksia.
Sähkönjakelutekniikka (31.08.2020 - 22.12.2020)
T176205-3005
Ei huomautuksia.
Sähkönjakelutekniikka (31.08.2020 - 22.12.2020)
T176205-3006
Ei huomautuksia.
Maintenance in Electrical Engineering (11.01.2021 - 07.03.2021)
T176503-3004
Ei huomautuksia.
Maintenance in Electrical Engineering (11.01.2021 - 07.05.2021)
T176503-3005
Ei huomautuksia.
Energialaitokset (26.10.2020 - 28.02.2021)
T350205-3006
Ei huomautuksia.
LVISA-tekniikan perusteet (01.05.2020 - 31.12.2020)
T520203-3011
Ei huomautuksia.
Rakennusten tietoverkot (31.08.2020 - 22.12.2020)
T612104-3006
Ei huomautuksia.
Rakennusten tietoverkot (31.08.2020 - 22.12.2020)
T612104-3007
Ei huomautuksia.
Sähköalan säädökset (31.08.2020 - 22.12.2020)
T613203-3003
Ei huomautuksia.