Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Vesi- ja viemäritekniikka (11.01.2021 - 14.05.2021)
T660405-3005
Ei huomautuksia.
Design of Ventilation (12.04.2021 - 21.05.2021)
T680410-3007
Design of Ventilation (01.01.2022 - 08.05.2022)
T680410-3008
Design of Plumbing (01.01.2022 - 08.05.2022)
T680610-3007
Ei lisätietoja
Design of Heating (22.02.2021 - 09.04.2021)
T680910-3007
Design of Heating (01.01.2022 - 08.05.2022)
T680910-3008
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2023)
TG00BV00-3010
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 18.07.2023)
TG00BV00-3012
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.07.2021)
TG00BV00-3013
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2020 - 19.07.2024)
TG00BV00-3014
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.07.2021)
TG00BV00-3015
Ei huomautuksia.
TT00CR23-3002
Ei lisätietoja
Fysiikka (31.08.2020 - 14.05.2021)
TX00CG38-3004
Ei lisätietoja
Fysiikka (31.08.2020 - 14.05.2021)
TX00CG38-3005
Ei lisätietoja
Tietotekniset valmiudet (31.08.2020 - 14.03.2021)
TX00CG40-3004
Ei lisätietoja
Englanti (01.05.2021 - 31.08.2021)
TX00CG43-3006
Lämmön- ja kosteudensiirto (11.01.2021 - 14.05.2021)
TX00CG46-3003
Ei lisätietoja
LVI-laitosten kunto ja korjaus (11.01.2021 - 14.05.2021)
TX00CG47-3002
Ei lisätietoja
Työelämätaidot (01.08.2019 - 09.05.2021)
TX00CG56-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/ Työturvallisuuden osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Työelämätaidot (31.08.2020 - 31.05.2021)
TX00CG56-3005
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/ Työturvallisuuden osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Lämmönjakoverkostot (11.01.2021 - 14.05.2021)
TX00CP83-3001
Ei lisätietoja
Pientalon ilmanvaihto (11.01.2021 - 17.05.2021)
TX00CP85-3003
Ei lisätietoja
Ilmastointiprosessit (11.01.2021 - 14.05.2021)
TX00CP87-3001
Ei lisätietoja
Matematiikka (31.08.2020 - 14.05.2021)
TX00CQ05-3002
Opintojakso jakaantuu kahteen osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S): Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöoppi. Tasogeometrian perusteita. Osa 2: (1K): Avaruusgeometrian perusteet, Yhden muuttujan funktiot, Yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
Matematiikka (31.08.2020 - 21.05.2021)
TX00CQ05-3003
Opintojakso jakaantuu kahteen osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S): Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöoppi. Tasogeometrian perusteita. Osa 2: (1K): Avaruusgeometrian perusteet, Yhden muuttujan funktiot, Yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.