Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2025)
TG00BV00-3008
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2025)
TG00BV00-3009
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2023)
TG00BV00-3010
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 12.06.2025)
TG00BV00-3011
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 18.07.2023)
TG00BV00-3012
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.07.2024)
TG00BV00-3013
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2020 - 19.07.2024)
TG00BV00-3014
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.07.2026)
TG00BV00-3015
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2026)
TG00BV00-3017
Ei huomautuksia.
Rakennusten energiatalous (22.08.2022 - 31.12.2022)
TX00BO74-3006
Ei lisätietoja
Mittaustekniikka (22.08.2022 - 31.12.2022)
TX00CG39-3007
Mittaustekniikan opintojakson sisältöjä yhdistetään viestinnän sisältöihin opintojaksossa Tekniikan viestinnän ja opiskelun perusvalmiudet.
Lämmön- ja kosteudensiirto (01.01.2023 - 08.05.2023)
TX00CG46-3007
Ei lisätietoja
LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset (24.10.2022 - 31.12.2022)
TX00CG48-3003
Ei lisätietoja
LVI-projektinhoito (22.08.2022 - 31.12.2022)
TX00CG50-3003
Ei lisätietoja
Kylmätekniikka (22.08.2022 - 31.12.2022)
TX00CG51-3005
Ei lisätietoja
Energialaboraatiot (22.08.2022 - 31.12.2022)
TX00CG52-3002
Opintojakso koostuu kahdesta eri laboraatiojaksosta: Polttoaineet ja palaminen 3 op Energiatekniikan laboraatiot 3 op
Kaukolämmitys (22.08.2022 - 31.12.2022)
TX00CG54-3003
Ei lisätietoja
Talotekniikkaprojekti (22.08.2022 - 31.12.2022)
TX00CW41-3001
Ei lisätietoja
Talotekniikan perusteet (31.10.2022 - 30.04.2023)
TX00CY08-3005
Ei lisätietoja
Tekniikan ruotsi ja englanti (23.08.2022 - 08.05.2023)
TY00DA43-3020
Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opintojakson arvosana muodostuu ruotsin ja englannin osatoteutusten arvosanoista painottuen: ruotsi 3/5 ja englanti 2/5. Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Ruotsin suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten ruotsin kielen arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 12.03.2023)
T009015-3075
Ei huomautuksia.
Design of Ventilation (09.01.2023 - 05.05.2023)
T680410-3009
Design of Plumbing (09.01.2023 - 05.05.2023)
T680610-3008
Ei lisätietoja
Design of Heating (09.01.2023 - 05.05.2023)
T680910-3009