Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Teollisuuden kylmätekniikka (01.05.2020 - 31.08.2020)
5Y00BC44-3005
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3004
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3005
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3006
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3007
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2023)
TG00BV00-3010
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 12.06.2020)
TG00BV00-3011
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 18.07.2023)
TG00BV00-3012
Ei huomautuksia.
Fysiikka (26.08.2019 - 30.04.2020)
TX00CG38-3002
Ei lisätietoja
Fysiikka (26.08.2019 - 08.05.2020)
TX00CG38-3003
Ei lisätietoja
Tietotekniset valmiudet (26.08.2019 - 01.05.2020)
TX00CG40-3003
Ei lisätietoja
Englanti (14.10.2019 - 08.05.2020)
TX00CG43-3003
Englanti (01.05.2020 - 31.08.2020)
TX00CG43-3004
Lämmön- ja kosteudensiirto (07.01.2020 - 08.05.2020)
TX00CG46-3001
Ei lisätietoja
LVI-laitosten kunto ja korjaus (06.01.2020 - 30.04.2020)
TX00CG47-3001
-
Työelämätaidot (01.08.2019 - 08.05.2020)
TX00CG56-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/ Työturvallisuuden osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Pientalon ilmanvaihto (06.01.2020 - 30.04.2020)
TX00CP85-3001
Ei lisätietoja
Matematiikka (26.08.2019 - 30.04.2020)
TX00CQ05-3001
Opintojakso jakaantuu kahteen osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S): Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöoppi. Tasogeometrian perusteita. Osa 2: (1K): Avaruusgeometrian perusteet, Yhden muuttujan funktiot, Yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
Vesi- ja viemäritekniikka (01.01.2020 - 10.04.2020)
T660405-3004
Ei huomautuksia.
Design of Ventilation (22.02.2021 - 09.04.2021)
T680410-3007
Design of Plumbing (11.01.2021 - 19.02.2021)
T680610-3006
Ei lisätietoja
Design of Heating (12.04.2021 - 21.05.2021)
T680910-3007