Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Ammatillinen viestintä (20.08.2018 - 10.03.2019)
5Y00BC43-3001
Teollisuuden kylmätekniikka (29.10.2018 - 21.12.2018)
5Y00BC44-3002
Energiatekniikan laboraatiot (27.08.2018 - 21.12.2018)
5Y00BC58-3002
Energiatekniikan laboraatiot (27.08.2018 - 21.12.2018)
5Y00BC58-3004
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
T008130-3073
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2017 - 31.12.2018)
TG00BV00-3001
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (22.11.2017 - 30.07.2019)
TG00BV00-3002
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2017 - 31.07.2019)
TG00BV00-3003
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3004
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3005
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3006
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3007
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3008
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3009
Ei huomautuksia.
Lämmitystekniikka (01.01.2018 - 20.12.2019)
TX00BP10-3001
Ilmastointitekniikka (01.01.2018 - 30.04.2019)
TX00BP11-3001
Opintojakso koostuu kolmesta eri osasta: Ilmastointitekniikka 1, 4 op Ilmastointitekniikka 2, 4 op Ilmastointitekniikka 3, 4 op
Työelämätaidot (18.08.2018 - 31.12.2018)
TX00CG56-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/ Työturvallisuuden osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Matematiikka (27.08.2018 - 31.07.2019)
TX00CG72-3001
Opintojakso jakaantuu kolmeen osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S): Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöoppi. Tasogeometrian perusteita. Osa 2: (1K): Avaruusgeometrian perusteet, Yhden muuttujan funktiot, Yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet Osa 3: (2S):Integraalilaskennan sovelluksia,Numeerinen integrointi, Differentiaaliyhtälöitä, Talousmatematiikan perusteet, Aritmeettinen ja geometrinen sarja.