Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.07.2021)
TG00BV00-3015
Ei huomautuksia.
Ohjaustekniikan projekti (11.01.2021 - 09.05.2021)
TW00CH89-3004
Soveltava ohjelmointi (26.10.2020 - 14.03.2021)
TW00CH90-3004
Ei vaadittavia esitietoja.
TW00CH91-3004
Ei sovelleta
TW00CH93-3004
Ei huomautuksia.
Työelämän kielitaito (26.10.2020 - 09.05.2021)
TW00CH95-3004
Sisältää ruotsia 3 op ja englantia 2 op. Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Ruotsin suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten ruotsin kielen arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Rakennuksen LVIS-järjestelmät (31.08.2020 - 31.08.2021)
TX00CW39-3001
Ei lisätietoja