Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 16.06.2024)
T009015-3080
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.07.2026)
TG00BV00-3015
Ei huomautuksia.
Sovellettu elektroniikka (01.08.2023 - 31.12.2023)
TW00CI82-3005
Ei lisätietoja.
Sähköenergian tuotanto (01.08.2023 - 31.12.2023)
TW00CI91-3005
Ei lisätietoja
Automaatiotekniikan erikoistyö (01.08.2023 - 31.12.2023)
TW00CJ13-3002
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
Robotiikka (04.09.2023 - 31.12.2023)
TW00CP55-3001
Tuotantopainotteinen harjoittelu 1 (01.08.2023 - 16.06.2024)
TW00CP93-3001
Suoritus 3-4. vuosikurssilla.
YY00CR72-3112
Innovaatio-opintojen osuus opintojaksossa on 3 op ja yrittäjyysopintojen 2 op. Mikäli suunnittelet hyväksilukevasi opintojakson: - tutustu ensin JIY-opintojakson sisältöön ja osaamistavoitteisiin ja pohdi lause lauseelta onko sinulla jo ko. osaamista. Mikäli haluat jatkaa hyväksilukua, ota yhteys Katriina Klemolaan (katriina.klemola@oamk.fi).