Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5W00BB46-3010
Ei vaadittavia esitietoja.
5W00BB46-3011
Ei vaadittavia esitietoja.
5W00BB48-3009
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
5W00BB48-3010
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
5W00BB51-3002
tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratorioharjoitukset, laiteprojekti
5W00BB52-3006
tietokoneavusteinen suunnittelu. projektityöt
5W00BB56-3001
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
5W00BI80-3001
projektit, laboraatriot
5W00BJ05-3002
Opintojakso on vapaavalintainen.
5W00BK07-3002
Ei huomautuksia.
5Y00BB78-3019
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
T613103-3002
Ei huomautuksia.