Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Control Technology Project (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BB45-3002
Ei lisätietoja.
Soveltava ohjelmointi 2 (27.08.2018 - 31.12.2018)
5W00BB47-3006
Ei lisätietoja.
Automaatiotekniikan perusteet (29.10.2018 - 10.03.2019)
5W00BB48-3009
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
Automaatiotekniikan perusteet (29.10.2018 - 10.03.2019)
5W00BB48-3010
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
Production Automation Project (27.08.2018 - 31.12.2018)
5W00BB49-3002
Ei lisätietoja.
Control Engineering (27.08.2018 - 30.12.2018)
5W00BB51-3002
tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratorioharjoitukset, laiteprojekti
Instrumentointi ja mittaustekniikka (27.08.2018 - 31.12.2018)
5W00BB52-3006
tietokoneavusteinen suunnittelu. projektityöt
Automaatiotekniikan erikoistyö (27.08.2018 - 21.12.2018)
5W00BB56-3001
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
Sähkötekniikan projekti (27.08.2018 - 21.12.2018)
5W00BI80-3001
projektit, laboraatriot
Luonnontieteen perusmenetelmiä (27.08.2018 - 31.12.2018)
5W00BJ05-3002
Opintojakso on vapaavalintainen.
Distributed Energy Production (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BJ39-3002
Not applicable
Electrical Planning Project (27.08.2018 - 21.12.2018)
5W00BJ40-3002
Sovellettu teollisuuselektroniikka (27.08.2018 - 31.12.2018)
5W00BK04-3004
Ei huomautuksia.
Tehoelektroniikka (27.08.2018 - 31.12.2018)
5W00BK07-3002
Ei huomautuksia.
Vaihtovirtapiirit (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BK09-3009
Ei sovelleta
Vaihtovirtapiirit (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BK09-3010
Ei sovelleta
Verkostosuunnittelu (27.08.2018 - 21.12.2018)
5W00BK23-3002
Building automation project (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BK28-3002
Engineering English (03.09.2018 - 21.12.2018)
5Y00BB78-3019
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Ammatillinen viestintä (27.08.2018 - 21.12.2018)
5Y00BC43-3005
Harjoittelu (01.08.2017 - 29.10.2019)
T008130-3039
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2017 - 31.07.2019)
T008130-3065
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2017 - 31.07.2019)
T008130-3066
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (10.08.2018 - 24.06.2019)
T009015-3033
Ei huomautuksia.