Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Production Automation Project (02.09.2019 - 20.12.2019)
5W00BB49-3003
Ei lisätietoja.
Control Engineering (26.08.2019 - 20.12.2019)
5W00BB51-3003
tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratorioharjoitukset, laiteprojekti
Instrumentointi ja mittaustekniikka (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BB52-3008
tietokoneavusteinen suunnittelu. projektityöt
Johdatus tiedonsiirtotekniikkaan (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BI42-3005
ei sovellettavissa
Johdatus tiedonsiirtotekniikkaan (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BI42-3006
ei sovellettavissa
Luonnontieteen perusmenetelmiä (01.08.2019 - 30.11.2019)
5W00BJ05-3004
Opintojakso on vapaavalintainen.
Engineering English (01.01.2020 - 08.05.2020)
5Y00BB78-3021
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Engineering English (06.10.2019 - 22.12.2019)
5Y00BB78-3024
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Ammatillinen viestintä (26.08.2019 - 22.12.2019)
5Y00BC43-3009
TW00BP79-3006
Ei huomautuksia.
TW00BP79-3007
Ei huomautuksia.
Sähkömoottorikäytöt (27.08.2019 - 22.12.2019)
TW00BP83-3001
Ei huomautuksia.
TW00BP89-3003
Ei huomautuksia.
TW00BP89-3005
Ei huomautuksia.
TW00BP89-3006
Ei huomautuksia.
TW00BP92-3003
Ei huomautuksia.
TW00BP92-3004
Ei huomautuksia.
TW00BP92-3005
Ei huomautuksia.
TW00BS16-3003
Ei lisätietoja.
TW00BS16-3004
Ei lisätietoja.
TW00CH92-3001
Ei huomautuksia.
TW00CH92-3002
Ei huomautuksia.
Johdanto LVISA työskentelyyn (26.08.2019 - 03.05.2020)
TW00CH96-3001
Johdanto LVISA työskentelyyn (26.08.2019 - 03.05.2020)
TW00CH96-3002