Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Control Technology Project (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BB45-3002
Ei lisätietoja.
Automaatiotekniikan perusteet (29.10.2018 - 10.03.2019)
5W00BB48-3009
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
Automaatiotekniikan perusteet (29.10.2018 - 10.03.2019)
5W00BB48-3010
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
Production Automation Project (26.08.2019 - 20.12.2019)
5W00BB49-3003
Ei lisätietoja.
Prosessiautomaation projekti (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BB50-3002
Ei lisätietoja.
Control Engineering (26.08.2019 - 20.12.2019)
5W00BB51-3003
tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratorioharjoitukset, laiteprojekti
Rakennusautomaation projekti (28.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BB54-3002
laboraatiot, järjestelmäpohjainen suunnitteluprojekti
Sähkötekniikka (01.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BB55-3007
Ei lisätietoja
Johdatus tiedonsiirtotekniikkaan (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BI42-3004
ei sovellettavissa
Distributed Energy Production (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BJ39-3002
Not applicable
Vaihtovirtapiirit (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BK09-3009
Ei sovelleta
Vaihtovirtapiirit (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BK09-3010
Ei sovelleta
Building automation project (07.01.2019 - 10.05.2019)
5W00BK28-3002
Engineering English (01.01.2020 - 08.05.2020)
5Y00BB78-3021
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Harjoittelu (01.08.2017 - 29.10.2019)
T008130-3039
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2017 - 31.07.2019)
T008130-3065
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2017 - 31.07.2019)
T008130-3066
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (10.08.2018 - 24.06.2019)
T009015-3033
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (13.08.2018 - 30.06.2019)
T009015-3034
Ei huomautuksia.
Kemia (31.01.2019 - 10.05.2019)
T070103-3006
Ei huomautuksia.
Lämmitys- ja valaistustekniikka (05.01.2019 - 02.05.2019)
T175203-3002
Ei huomautuksia.
Sähköenergian tuotanto (07.01.2019 - 10.05.2019)
T176104-3004
Ei huomautuksia.
Maintenance in Electrical Engineering (07.01.2019 - 06.05.2019)
T176503-3002
Ei huomautuksia.
Maintenance in Electrical Engineering (01.01.2020 - 08.05.2020)
T176503-3003
Ei huomautuksia.