Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5W00BB46-3009
Ei vaadittavia esitietoja.
5W00BB48-3008
Automaation suunnitteluprojektit, piirikaavion suunnittelu CADilla, portfolio
T008130-3039
Ei huomautuksia.
T143010-3001
Suoritus 3-4. vuosikurssilla.
T143020-3001
Suoritus 3-4. vuosikurssilla.
TX00BP07-3005
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
YY00BB67-3171
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.