Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
T008130-3039
Ei huomautuksia.
T008130-3065
Ei huomautuksia.
T008130-3066
Ei huomautuksia.
T143010-3001
Suoritus 3-4. vuosikurssilla.
T143020-3001
Suoritus 3-4. vuosikurssilla.
T613103-3002
Ei huomautuksia.
T708205-3002
Ei huomautuksia.
5W00BB52-3006
tietokoneavusteinen suunnittelu. projektityöt
5W00BB56-3001
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
5Y00BB78-3019
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.