Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
TW00BP79-3008
Ei huomautuksia.
TW00BP79-3009
Ei huomautuksia.
Sähkömoottorikäytöt (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00BP83-3003
Ei huomautuksia.
Sähkömoottorikäytöt (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00BP83-3004
Ei huomautuksia.
Teollisuusautomaatiosovellukset (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00BP84-3002
Ei huomautuksia.
Teollisuusautomaatiosovellukset (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00BP84-3003
Ei huomautuksia.
Sähköverkon suojaus ja automaatio (11.01.2021 - 07.03.2021)
TW00BP86-3002
Ei huomautuksia.
Sähköverkon suojaus ja automaatio (11.01.2021 - 09.05.2021)
TW00BP86-3003
Ei huomautuksia.
Sähkösuunnitteluprojekti (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00BQ01-3002
Ei huomautuksia.
Sähkösuunnitteluprojekti (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00BQ01-3003
Ei huomautuksia.
R&D Project in Electrical Engineering (11.01.2021 - 07.05.2021)
TW00BS14-3003
Ei lisätietoja.
R&D Project in Electrical Engineering (11.01.2021 - 09.05.2021)
TW00BS14-3004
Ei lisätietoja.
Sähkötekniikan erikoiskurssi (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00BT02-3001
Opintojaksoon sisältyy tarvittaessa tutustumiskäyntejä kurssin aihepiiriin liittyvissä ja sen toteutusta tukevissa kohteissa sekä tietoiskuja, luentoja ja harjoituksia.
Ohjaustekniikan projekti (11.01.2021 - 09.05.2021)
TW00CH89-3003
Ohjaustekniikan projekti (11.01.2021 - 09.05.2021)
TW00CH89-3004
Soveltava ohjelmointi (26.10.2020 - 14.03.2021)
TW00CH90-3003
Ei vaadittavia esitietoja.
Soveltava ohjelmointi (26.10.2020 - 14.03.2021)
TW00CH90-3004
Ei vaadittavia esitietoja.
TW00CH92-3003
Ei huomautuksia.
TW00CH92-3004
Ei huomautuksia.
Työelämän kielitaito (24.08.2020 - 09.05.2021)
TW00CH95-3003
Sisältää ruotsia 3 op ja englantia 2 op. Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Ruotsin suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten ruotsin kielen arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Työelämän kielitaito (26.10.2020 - 09.05.2021)
TW00CH95-3004
Sisältää ruotsia 3 op ja englantia 2 op. Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Ruotsin suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten ruotsin kielen arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Instrumentointi ja mittaustekniikka (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00CI00-3001
Sisältää suomen kieltä ja viestintää 1 op.
Automaatiojärjestelmien perusteet (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00CI03-3001
Ei huomautuksia.
Automaation IoT-projekti (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00CI04-3001
Sisältää englantia 2 op.
Kolmivaihejärjestelmät (31.08.2020 - 22.12.2020)
TW00CI35-3001
Ei lisätietoja.