Valitut rajaukset: Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Sähkötekniikka (01.01.2022 - 08.05.2022)
5W00BB55-3011
Ei lisätietoja
Sähkötekniikan projekti (01.08.2021 - 31.12.2021)
5W00BI80-3004
projektit, laboraatriot
Tehoelektroniikka (30.08.2021 - 27.12.2021)
5W00BK07-3003
Ei huomautuksia.
Automaatiotekniikan erikoistyö (01.08.2021 - 31.12.2021)
5W00BS31-3002
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 12.06.2022)
T009015-3069
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 12.06.2022)
T009015-3070
Ei huomautuksia.
Sähkönjakelutekniikka (03.01.2022 - 12.06.2022)
T176205-3007
Ei huomautuksia.
Sähköalan säädökset (30.08.2021 - 21.12.2021)
T613203-3004
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2023)
TG00BV00-3010
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 12.06.2022)
TG00BV00-3011
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 18.07.2023)
TG00BV00-3012
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.07.2024)
TG00BV00-3013
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2020 - 19.07.2024)
TG00BV00-3014
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.07.2022)
TG00BV00-3015
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2021 - 31.07.2022)
TG00BV00-3016
Ei huomautuksia.
TW00BP79-3010
Ei huomautuksia.
TW00BP79-3011
Ei huomautuksia.
Sähkömoottorikäytöt (01.08.2021 - 31.12.2021)
TW00BP83-3005
Ei huomautuksia.
Sähkökoneiden perusteet (01.01.2022 - 08.05.2022)
TW00BP98-3006
Ei huomautuksia.
Sähkösuunnitteluprojekti (01.08.2021 - 31.12.2021)
TW00BQ01-3004
Ei huomautuksia.
Sähkötekniikan erikoiskurssi (01.08.2021 - 10.12.2021)
TW00BT02-3002
Opintojaksoon sisältyy tarvittaessa tutustumiskäyntejä kurssin aihepiiriin liittyvissä ja sen toteutusta tukevissa kohteissa sekä tietoiskuja, luentoja ja harjoituksia.
TW00CH91-3005
Ei sovelleta
TW00CH91-3006
Ei sovelleta
Instrumentointi ja mittaustekniikka (01.08.2021 - 31.12.2021)
TW00CI00-3003
Sisältää suomen kieltä ja viestintää 1 op.
Automaatiojärjestelmien perusteet (01.08.2021 - 31.12.2021)
TW00CI03-3004
Ei huomautuksia.