Valitut rajaukset: Energiatekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Lämmön- ja kosteudensiirto (02.09.2019 - 31.12.2019)
5X00BC65-3005
Engineering English (07.01.2020 - 08.05.2020)
5Y00BB78-3022
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Viestintä (28.08.2017 - 02.05.2021)
TX00BP07-3001
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
Matematiikka (27.08.2018 - 27.04.2020)
TX00BP08-3003
Opintojakso jakaantuu neljään osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S) on Pepissä nimellä: Algebra ja tasogeometria. Osa 2 (1K) on Pepissä nimellä: Avaruusgeometria, yhden muuttujan funktiot sekä derivaatta ja integraali. Osa 3 (2S) on Pepissä nimellä: Integraalin sovelluksia, usean muuttujan funktiot sekä differentiaaliyhtälöt. Osa 4 (2K) on Pepissä nimellä: Tekniikan talous- ja tilastomatematiikka.
English (01.01.2020 - 15.05.2020)
TX00BP13-3003
English (07.01.2020 - 08.05.2020)
TX00BP13-3004
Tietotekniset valmiudet (26.08.2019 - 08.05.2020)
TX00CG40-3002
Virtaustekniikka (07.01.2020 - 29.04.2020)
TX00CG44-3001
Ei vaadittavia esitietoja.
Pumppaustekniikka (07.01.2020 - 15.05.2020)
TX00CG49-3002
Työelämätaidot (26.08.2019 - 08.05.2020)
TX00CG56-3003
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/ Työturvallisuuden osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
3D CAD (02.09.2019 - 15.05.2020)
TG00BP18-3002
Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 3-D CAD 1 3 op 3-D CAD 2 3 op
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3010
Ei huomautuksia.
Energiatekniikka (02.09.2019 - 20.12.2019)
TG00CG58-3003
Vedenkäsittely ja korroosionesto (09.09.2019 - 27.12.2019)
TG00CG62-3001
Opintojakso koostuu kahdesta eri osasta: Veden käsittely 4 op Korroosion esto 4 op
Lämpövoimaprosessit (06.01.2020 - 29.04.2020)
TG00CG63-3001
Matematiikka (26.08.2019 - 08.05.2020)
TG00CP74-3001
Opintojakso jakaantuu kolmeen osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S): Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöoppi. Tasogeometrian perusteita. Osa 2: (1K): Avaruusgeometrian perusteet, Yhden muuttujan funktiot, Yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet
Talotekniikan perusteet (26.08.2019 - 31.12.2019)
TG00CP76-3001
Mittaustekniikka (21.10.2019 - 01.03.2020)
TG00CP81-3001
Sovellettu fysiikka (07.01.2020 - 15.05.2020)
TG00CP98-3001
Sovellettu fysiikka (06.01.2020 - 08.05.2020)
TG00CP98-3002
Teollisuusputkistot (02.09.2019 - 31.12.2019)
T350703-3005
Ei lisätietoja
Ydintekniikka (07.01.2020 - 15.05.2020)
T619103-3008
Ei huomautuksia.
Termodynamiikka (02.09.2019 - 20.12.2019)
T630103-3007
Ei huomautuksia.