Valitut rajaukset: Energiatekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Engineering English (07.01.2020 - 08.05.2020)
5Y00BB78-3022
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
LVISA-tekniikan perusteet (01.05.2020 - 31.08.2020)
T520203-3011
Ei huomautuksia.
Mekaniikka ja lujuusoppi (07.01.2020 - 08.05.2020)
T610103-3008
Ei huomautuksia.
Materiaalitekniikka (01.01.2020 - 08.05.2020)
T619003-3005
Ei huomautuksia.
Ydintekniikka (07.01.2020 - 15.05.2020)
T619103-3008
Ei huomautuksia.
Ydintekniikka (02.01.2020 - 07.02.2020)
T619103-3009
Ei huomautuksia.
Paineastiasuunnittelu (07.01.2020 - 15.05.2020)
T621203-3004
Ei huomautuksia.
3D CAD (02.09.2019 - 15.05.2020)
TG00BP18-3002
Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 3-D CAD 1 3 op 3-D CAD 2 3 op
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3004
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3005
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3006
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3007
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2023)
TG00BV00-3010
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 12.06.2020)
TG00BV00-3011
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2019 - 18.07.2023)
TG00BV00-3012
Ei huomautuksia.
Lämpövoimaprosessit (06.01.2020 - 29.04.2020)
TG00CG63-3001
Matematiikka (26.08.2019 - 08.05.2020)
TG00CP74-3001
Opintojakso jakaantuu kolmeen osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S): Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöoppi. Tasogeometrian perusteita. Osa 2: (1K): Avaruusgeometrian perusteet, Yhden muuttujan funktiot, Yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet
Mittaustekniikka (21.10.2019 - 01.03.2020)
TG00CP81-3001
Sovellettu fysiikka (07.01.2020 - 15.05.2020)
TG00CP98-3001
Sovellettu fysiikka (06.01.2020 - 08.05.2020)
TG00CP98-3002
Viestintä (28.08.2017 - 02.05.2021)
TX00BP07-3001
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
Matematiikka (27.08.2018 - 27.04.2020)
TX00BP08-3003
Opintojakso jakaantuu neljään osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S) on Pepissä nimellä: Algebra ja tasogeometria. Osa 2 (1K) on Pepissä nimellä: Avaruusgeometria, yhden muuttujan funktiot sekä derivaatta ja integraali. Osa 3 (2S) on Pepissä nimellä: Integraalin sovelluksia, usean muuttujan funktiot sekä differentiaaliyhtälöt. Osa 4 (2K) on Pepissä nimellä: Tekniikan talous- ja tilastomatematiikka.
English (01.01.2020 - 15.05.2020)
TX00BP13-3003
English (07.01.2020 - 08.05.2020)
TX00BP13-3004
Tietotekniset valmiudet (26.08.2019 - 08.05.2020)
TX00CG40-3002