Valitut rajaukset: Energiatekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Energy Technology Project (07.01.2019 - 03.05.2019)
5G00BC53-3002
Engineering English (26.11.2018 - 26.04.2019)
5Y00BB78-3012
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
Ammatillinen viestintä (29.10.2018 - 10.03.2019)
5Y00BC43-3002
Energialaitokset (29.10.2018 - 28.02.2019)
T350205-3004
Ei huomautuksia.
LVISA-tekniikan perusteet (27.08.2018 - 24.05.2019)
T520203-3009
Ei huomautuksia.
LVISA-tekniikan perusteet (01.05.2019 - 31.08.2019)
T520203-3010
Ei huomautuksia.
Ydintekniikka (01.05.2019 - 30.08.2019)
T619103-3007
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (22.11.2017 - 30.07.2019)
TG00BV00-3002
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2017 - 31.07.2019)
TG00BV00-3003
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3004
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3005
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3006
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3007
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3008
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00BV00-3009
Ei huomautuksia.
Viestintä (01.08.2018 - 31.07.2019)
TG00CG68-3001
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
Viestintä (28.08.2017 - 02.05.2021)
TX00BP07-3001
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
Matematiikka (01.08.2019 - 28.04.2020)
TX00BP08-3003
Opintojakso jakaantuu neljään osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S) on Pepissä nimellä: Algebra ja tasogeometria. Osa 2 (1K) on Pepissä nimellä: Avaruusgeometria, yhden muuttujan funktiot sekä derivaatta ja integraali. Osa 3 (2S) on Pepissä nimellä: Integraalin sovelluksia, usean muuttujan funktiot sekä differentiaaliyhtälöt. Osa 4 (2K) on Pepissä nimellä: Tekniikan talous- ja tilastomatematiikka.
TX00BP14-3006
Ei lisätietoja.
Englanti (01.05.2019 - 30.08.2019)
TX00CG43-3002
Work Community Skills (07.01.2019 - 03.05.2019)
YY00BH05-3005