Valitut rajaukset: Energiatekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
5Y00BB78-3003
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain integroituna ammattiaineisiin. Opintojaksoon voi kuulua verkon kautta tapahtuvaa opetusta. Katso toteutussuunnitelma.
T350205-3002
Ei huomautuksia.
T009015-3011
Ei huomautuksia.
TG00BV00-3001
Ei huomautuksia.
TG00BV00-3002
Ei huomautuksia.
TG00BV00-3003
Ei huomautuksia.
TX00BP07-3001
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa.
YY00BB75-3003
Opintojaksolla harjoitustyönä laaditaan liiketoimintaidean kuvaus (esim. Business Model Canvasilla tai vastaavalla muulla esitystavalla), jonka pohjalta opiskelijat 2-5 hengen opiskelijatiimeissä laativat liiketoimintasuunnitelman. Harjoitustyöllä on mahdollisuus osallistua liiketoimintaideakilpailuun (esim Kickstart tai vastaava).