Valitut rajaukset: Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
TF00BO27-3005
Ei lisätietoja
TF00BO28-3003
Ei lisätietoja
Professional English (29.08.2022 - 23.10.2022)
TF00CT20-3006
Professional English (29.08.2022 - 23.10.2022)
TF00CT20-3007
Professional English (29.08.2022 - 20.11.2022)
TF00CT20-3008
Soil Construction (02.01.2023 - 31.07.2023)
TF00CT50-3001
Talonrakennuksen perusteet (22.08.2022 - 31.12.2022)
TF00DE67-3004
-
Talonrakennuksen perusteet (22.08.2022 - 31.12.2022)
TF00DE67-3005
-
Talonrakennuksen perusteet (22.08.2022 - 31.12.2022)
TF00DE67-3006
-
Tie- ja liikennetekniikan perusteet (22.08.2022 - 31.12.2022)
TF00DE69-3004
Ei ole.
Tie- ja liikennetekniikan perusteet (22.08.2022 - 31.12.2022)
TF00DE69-3005
Ei ole.
Tie- ja liikennetekniikan perusteet (22.08.2022 - 31.12.2022)
TF00DE69-3006
Ei ole.
Vesitekniikan perusteet (01.01.2023 - 08.05.2023)
TF00DE70-3004
Ei ole.
Vesitekniikan perusteet (01.01.2023 - 08.05.2023)
TF00DE70-3005
Ei ole.
Vesitekniikan perusteet (01.01.2023 - 08.05.2023)
TF00DE70-3006
Ei ole.
Rakennusmittausten perusteet (01.01.2023 - 08.05.2023)
TF00DE71-3004
Ei ole.
Rakennusmittausten perusteet (01.01.2023 - 08.05.2023)
TF00DE71-3005
Ei ole.
Rakennusmittausten perusteet (01.01.2023 - 08.05.2023)
TF00DE71-3006
Ei ole.
Harjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
TF00DH29-3003
Ei huomautuksia.
Tekniikan ruotsi ja englanti (23.08.2022 - 23.10.2022)
TY00DA43-3012
Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opintojakson arvosana muodostuu ruotsin ja englannin osatoteutusten arvosanoista painottuen: ruotsi 3/5 ja englanti 2/5. Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Ruotsin suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten ruotsin kielen arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Tekniikan ruotsi ja englanti (23.08.2022 - 23.10.2022)
TY00DA43-3013
Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opintojakson arvosana muodostuu ruotsin ja englannin osatoteutusten arvosanoista painottuen: ruotsi 3/5 ja englanti 2/5. Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Ruotsin suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten ruotsin kielen arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Tekniikan ruotsi ja englanti (31.10.2022 - 31.12.2022)
TY00DA43-3014
Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opintojakson arvosana muodostuu ruotsin ja englannin osatoteutusten arvosanoista painottuen: ruotsi 3/5 ja englanti 2/5. Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Ruotsin suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten ruotsin kielen arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/