|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Statiikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TF00BN89-3021
Ei huomautuksia.
Rakennusfysiikka (01.01.2025 - 11.05.2025)
TF00BN93-3026
Ei huomautuksia.
Rakentamisen työelämäprojekti (01.01.2025 - 31.07.2025)
TF00BN94-3010
Ei lisätietoja.
Puurakenteet 1 (01.01.2025 - 11.05.2025)
TF00BO03-3017
Ei huomautuksia.
Rakennusmateriaalit (28.08.2023 - 05.05.2024)
TF00DB97-3009
Ei lisätietoja.
Vesitekniikan perusteet (08.01.2024 - 05.05.2024)
TF00DE70-3009
Ei ole.
Rakennusmittausten perusteet (01.01.2024 - 05.05.2024)
TF00DW93-3001
Ei ole.
Harjoittelu (01.08.2023 - 31.07.2024)
TF00ED88-3002
Ei huomautuksia.
Tekniikan matematiikka 2 (08.01.2024 - 30.04.2024)
TY00DE61-3023
Ei lisätietoja.
Tekniikan fysiikka 2 (01.01.2024 - 05.05.2024)
TY00DE63-3029
Pakollinen
YY00DU46-3031
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (01.01.2024 - 05.05.2024)
YY00DU51-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
Innovoidaan yhdessä (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DU54-3033
Pakollinen