Valitut rajaukset: en Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Project Studies (26.08.2019 - 03.05.2020)
M3073MS-3002
Ei huomautuksia.
Johdatus musiikkiteknologiaan (04.05.2020 - 31.07.2020)
MA00BS34-3009
Ei kommentteja.
Main instrument B3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS57-3004
Main Instrument C 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS61-3001
Secondary Instrument D 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS87-3001
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: Sivuinstrumentti 5op, Ainedidaktiikka 2 3op, Opetusharjoittelu 1 1op Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Music Theory 3, classical (28.10.2019 - 03.05.2020)
MA00BT22-3001
Music Theory 3, popjazz (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT22-3002
Ear Training 1, klassinen (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT23-3005
Ei huomautuksia.
Ear Training 2, classical (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT24-3005
Ei huomautuksia.
Ear Training 2, popjazz (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT24-3006
Ei huomautuksia.
Service Design (12.08.2019 - 21.06.2020)
MP00BW18-3003
Innovation Management and Practice (26.08.2019 - 03.05.2020)
MP00BW19-3002
This course is closely integrated with the Service Design course.
OF00CJ26-3002
Ei lisätietoja
Havaintopsykologia (28.10.2019 - 03.04.2020)
OM00CA30-3001
Sheep Farming and Biodiversity (01.05.2020 - 30.09.2020)
LM00CQ00-3003
Performance and Expressional Studies (06.01.2020 - 03.05.2020)
M2056MS-3007
Ei huomautuksia.
Body Care of a Musician (26.08.2019 - 01.03.2020)
M2071MS-3009
Opettaja arvioi.
Music Production (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2138MS-3007
Ei huomautuksia.