Valitut rajaukset: Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Yleinen anatomia ja -fysiologia (07.01.2020 - 03.04.2020)
O0019ST-3010
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Lääketieteen perusteet (09.03.2020 - 29.05.2020)
O0022ST-3019
Ei huomautuksia.
O1001BA-3007
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Kemian perusteet (07.01.2020 - 28.02.2020)
O1003BA-3007
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Fysiikan perusteet (09.03.2020 - 29.05.2020)
O1004BA-3006
Ei huomautuksia.
O1006BA-3005
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1007BA-3007
Lisätietoja lehtori Paula Reponen.
Näytteenottotoiminta (19.08.2019 - 20.12.2019)
O1008BA-3005
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Näytteenottotoiminnan harjoitukset (26.08.2019 - 20.12.2019)
O1009BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Kliinisen kemian harjoitukset (26.08.2019 - 06.03.2020)
O1013BA-3005
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Hematologia ja verensiirtotoiminta (07.01.2020 - 08.03.2020)
O1014BA-3004
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1015BA-3004
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologian harjoitukset (07.01.2020 - 29.05.2020)
O1017BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1018BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1019BA-3004
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Kliinisen fysiologian harjoitukset (26.08.2019 - 08.03.2020)
O1021BA-3005
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu (26.08.2019 - 08.03.2020)
O1023BA-3005
Lisätietoja yliopettaja Anja Henner
O1028BA-3005
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1029BA-3005
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Hematologian syventävät opinnot (07.01.2020 - 28.02.2020)
O1041BA-3003
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologia I (07.01.2020 - 29.05.2020)
O1048BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1053BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Veri ja immuunijärjestelmä (07.01.2020 - 28.02.2020)
O1054BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1055BA-3007
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen