Valitut rajaukset: Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (04.01.2021 - 04.06.2021)
7Y00BG96-3057
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön toteutus (04.01.2021 - 21.05.2021)
7Y00BG96-3068
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Yleinen anatomia ja -fysiologia (04.01.2021 - 04.06.2021)
O0019ST-3011
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Lääketieteen perusteet (15.03.2021 - 04.06.2021)
O0022ST-3021
Ei huomautuksia.
O1015BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologian harjoitukset (04.01.2021 - 04.06.2021)
O1017BA-3007
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1018BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1019BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologia I (04.01.2021 - 04.06.2021)
O1048BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
Veri ja immuunijärjestelmä (04.01.2021 - 04.06.2021)
O1054BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1055BA-3008
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1056BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1132BA-3005
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja lehtori Paula Reponen.
OS00CP99-3002
Opintojakso on suunnattu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja muiden tutkinto-ohjelmien terveys- ja hyvinvointialojen tuotekehityksestä ja yritysyhteistyöstä kiinnostuneille opiskelijoille. Opintojakso soveltuu myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Opintojaksolla opiskelija voi osallistua uusien tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja testauksiin, kun yrityksiltä tulee testauspyyntö SimLabbiin: https://www.oamk.fi/fi/palvelut/kehitysalustat/simlab#f585d38b Opintojaksossa tehdään tarvittaessa yhteistyötä OuluHealth-ekosysteemin ja muiden sidosryhmien kanssa. www.ouluhealth.fi.
Polku yrittäjyyteen sote-alalla (03.05.2021 - 31.08.2021)
YY00CI08-3003
Pääkohderyhmänä on sote-alan AMK-tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Muiden alojen opiskelijat voivat osallistua kurssille, mikäli heillä on kiinnostus sote-alan yrittäjyyteen. Ennakkotehtävä, jonka perusteella sote-alan opiskelijat jaetaan heidän tavoitteiden pohjalta oppimispolkuihin: kehittävä työntekijä, yritteliäs lähiesimies, polku yrityksen omistajaksi. Muiden alojen opiskelijat sijoitetaan yrityksen omistajaksi oppimispolulle. Opintojaksolla opitaan yrittäjyyden perusteita. Opintojaksolla on ennakkotehtävä, joka palautetaan ennen opintojakson varsinaista aloituskertaa. Välinevaatimukset: webbikamera, headset, mikrofoni ja riittävä verkkoyhteys.
YY00CR72-3005
Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.