Valitut rajaukset: Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Farmakologia ja toksikologia (29.10.2018 - 20.01.2019)
O0011ST-3005
Ei huomautuksia.
Yleinen anatomia ja -fysiologia (07.01.2019 - 03.05.2019)
O0019ST-3009
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Lääketieteen perusteet (11.03.2019 - 01.06.2019)
O0022ST-3016
Ei huomautuksia.
O0037ST-3009
Vastuuopettaja: Markku Koivisto
O1001BA-3006
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Fysiikan perusteet (08.10.2018 - 21.12.2018)
O1004BA-3005
Ei huomautuksia.
O1006BA-3004
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1007BA-3006
Lisätietoja lehtori Paula Reponen.
Näytteenottotoiminta (20.08.2018 - 21.12.2018)
O1008BA-3004
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Näytteenottotoiminnan harjoitukset (27.08.2018 - 01.03.2019)
O1009BA-3004
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Kliinisen kemian harjoitukset (27.08.2018 - 01.03.2019)
O1013BA-3004
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Hematologia ja verensiirtotoiminta (07.01.2019 - 08.03.2019)
O1014BA-3003
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1015BA-3003
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologian harjoitukset (07.01.2019 - 31.05.2019)
O1017BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1018BA-3004
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1019BA-3003
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Kliinisen fysiologian harjoitukset (27.08.2018 - 10.03.2019)
O1021BA-3004
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu (27.08.2018 - 01.03.2019)
O1023BA-3004
Lisätietoja yliopettaja Anja Henner
O1028BA-3004
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1029BA-3004
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Hematologian syventävät opinnot (01.01.2019 - 10.03.2019)
O1041BA-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologia I (07.01.2019 - 31.05.2019)
O1048BA-3004
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1053BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Veri ja immuunijärjestelmä (07.01.2019 - 17.03.2019)
O1054BA-3004
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen