Valitut rajaukset: Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (01.01.2023 - 31.07.2023)
7Y00BG96-3101
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Lääketieteen perusteet (13.03.2023 - 07.05.2023)
O0022ST-3028
Ei huomautuksia.
Fysiikan perusteet (01.01.2023 - 01.04.2023)
O1004BA-3010
Ei huomautuksia.
Näytteenottotoiminta (01.08.2022 - 02.04.2023)
O1008BA-3010
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Hematologia ja verensiirtotoiminta (08.01.2024 - 03.05.2024)
O1014BA-3012
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1015BA-3008
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologian harjoitukset (01.01.2023 - 07.05.2023)
O1017BA-3010
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1018BA-3009
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1019BA-3008
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
O1042BA-3004
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologia I (01.01.2023 - 07.05.2023)
O1048BA-3009
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1055BA-3011
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1056BA-3009
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1132BA-3008
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja lehtori Paula Reponen.