Valitut rajaukset: Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (01.01.2023 - 31.07.2023)
7Y00BG96-3101
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH09-3098
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (01.08.2022 - 31.12.2022)
7Y00DT44-3009
Opinnäytetyön suunnittelu 5 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä.
Work Community Skills (01.08.2022 - 30.10.2022)
YY00BH05-3067
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (01.08.2022 - 30.10.2022)
YY00BB29-3222
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.
Asiantuntijaviestintä (01.08.2022 - 30.10.2022)
YY00BB66-3195
Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkemmat sisällöt ja yhdistyminen muihin opintoihin kuvataan toteutussuunnitelmassa. Vastuuopettaja: Tuula Koski (Oulu) ja Merja Suomalainen (Oulainen)
Mikrobiologia II (01.01.2023 - 12.03.2023)
7B00BH06-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
Farmakologia ja toksikologia (31.10.2022 - 31.12.2022)
O0011ST-3013
Ei huomautuksia.
Yleinen anatomia ja -fysiologia (01.01.2023 - 12.03.2023)
O0019ST-3014
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Lääketieteen perusteet (13.03.2023 - 07.05.2023)
O0022ST-3028
Ei huomautuksia.
O1001BA-3011
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Ensiapu (01.08.2022 - 30.10.2022)
O1001ST-3033
Kemian perusteet (01.01.2023 - 11.03.2023)
O1003BA-3012
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Fysiikan perusteet (01.01.2023 - 01.04.2023)
O1004BA-3010
Ei huomautuksia.
O1005BA-3010
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1006BA-3009
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1007BA-3011
Lisätietoja lehtori Paula Reponen.
Näytteenottotoiminta (01.08.2022 - 31.12.2022)
O1008BA-3010
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Näytteenottotoiminnan harjoitukset (31.10.2022 - 12.03.2023)
O1009BA-3009
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Kliininen kemia (01.08.2022 - 30.10.2022)
O1012BA-3010
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Kliinisen kemian harjoitukset (01.08.2022 - 30.10.2022)
O1013BA-3009
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Hematologia ja verensiirtotoiminta (01.01.2023 - 12.03.2023)
O1014BA-3010
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1015BA-3008
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologian harjoitukset (01.01.2023 - 07.05.2023)
O1017BA-3010
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1018BA-3009
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo