Valitut rajaukset: Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (10.01.2022 - 03.06.2022)
7Y00BG96-3070
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (30.08.2021 - 04.03.2022)
7Y00BH08-3081
Opintojaksolle ilmoittautuneet jaetaan pienryhmiin, joita vetävät opinnäytetyön vastuuopettajat. Opinnäytetyön suunnitelmat tehdään ensisijaisesti työpajoissa, joissa vastuuopettaja on ohjaamassa koko ajan. Tarkempia tietoja työpajoista on toteutussuunnitelmassa ja Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. AHOTOINTI: Opiskelijalla on Amk- tutkinto tai muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija esittää työpajassa hyväksytysti Oamkin ohjeiden mukaisesti laaditun Opinnäytetyön suunnitelman. Tutkintotodistus. LISÄOHJEITA: Ahotointeja ei anota eHopsilla! Asiasta sovitaan oman opinnäyteryhmän vastuuopettajan kanssa edellä kuvattujen perusteiden mukaisesti. vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, koko opintojaksosta tai sen osasuorituksista, kun näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH09-3063
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Yleinen anatomia ja -fysiologia (10.01.2022 - 04.03.2022)
O0019ST-3012
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Lääketieteen perusteet (14.03.2022 - 03.06.2022)
O0022ST-3023
Ei huomautuksia.
O1001BA-3009
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Fysiikan perusteet (10.01.2022 - 04.03.2022)
O1004BA-3008
Ei huomautuksia.
O1006BA-3007
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1007BA-3009
Lisätietoja lehtori Paula Reponen.
Näytteenottotoiminta (23.08.2021 - 24.12.2021)
O1008BA-3007
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Näytteenottotoiminnan harjoitukset (01.11.2021 - 04.03.2022)
O1009BA-3007
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Hematologia ja verensiirtotoiminta (10.01.2022 - 04.03.2022)
O1014BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1015BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologian harjoitukset (10.01.2022 - 03.06.2022)
O1017BA-3008
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1018BA-3007
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1019BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Kliinisen fysiologian harjoitukset (30.08.2021 - 01.04.2022)
O1021BA-3007
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1028BA-3008
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1029BA-3007
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1045BA-3008
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius
Mikrobiologia I (10.01.2022 - 03.06.2022)
O1048BA-3007
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1053BA-3008
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
Veri ja immuunijärjestelmä (10.01.2022 - 03.06.2022)
O1054BA-3007
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen