Valitut rajaukset: Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (04.01.2021 - 04.06.2021)
7Y00BG96-3057
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön toteutus (04.01.2021 - 21.05.2021)
7Y00BG96-3068
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (06.04.2020 - 05.03.2021)
7Y00BH08-3067
Opintojaksolle ilmoittautuneet jaetaan pienryhmiin, joita vetävät opinnäytetyön vastuuopettajat. Opinnäytetyön suunnitelmat tehdään ensisijaisesti työpajoissa, joissa vastuuopettaja on ohjaamassa koko ajan. Tarkempia tietoja työpajoista on toteutussuunnitelmassa ja Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. AHOTOINTI: Opiskelijalla on Amk- tutkinto tai muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija esittää työpajassa hyväksytysti Oamkin ohjeiden mukaisesti laaditun Opinnäytetyön suunnitelman. Tutkintotodistus. LISÄOHJEITA: Ahotointeja ei anota eHopsilla! Asiasta sovitaan oman opinnäyteryhmän vastuuopettajan kanssa edellä kuvattujen perusteiden mukaisesti. vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, koko opintojaksosta tai sen osasuorituksista, kun näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu, Liisa Kiviniemi Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Yleinen anatomia ja -fysiologia (04.01.2021 - 04.06.2021)
O0019ST-3011
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Lääketieteen perusteet (15.03.2021 - 04.06.2021)
O0022ST-3021
Ei huomautuksia.
O1001BA-3008
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Fysiikan perusteet (04.01.2021 - 05.03.2021)
O1004BA-3007
Ei huomautuksia.
Näytteenottotoiminnan harjoitukset (24.08.2020 - 05.03.2021)
O1009BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Hematologia ja verensiirtotoiminta (04.01.2021 - 05.03.2021)
O1014BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1015BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Mikrobiologian harjoitukset (04.01.2021 - 04.06.2021)
O1017BA-3007
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1018BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1019BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Kliinisen fysiologian harjoitukset (24.08.2020 - 04.04.2021)
O1021BA-3006
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Hematologian syventävät opinnot (04.01.2021 - 04.04.2021)
O1041BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
O1045BA-3007
Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius
Mikrobiologia I (04.01.2021 - 04.06.2021)
O1048BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
Veri ja immuunijärjestelmä (04.01.2021 - 04.06.2021)
O1054BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1055BA-3008
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1056BA-3006
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1132BA-3005
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja lehtori Paula Reponen.
OS00CP99-3002
Opintojakso on suunnattu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja muiden tutkinto-ohjelmien terveys- ja hyvinvointialojen tuotekehityksestä ja yritysyhteistyöstä kiinnostuneille opiskelijoille. Opintojakso soveltuu myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Opintojaksolla opiskelija voi osallistua uusien tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja testauksiin, kun yrityksiltä tulee testauspyyntö SimLabbiin: https://www.oamk.fi/fi/palvelut/kehitysalustat/simlab#f585d38b Opintojaksossa tehdään tarvittaessa yhteistyötä OuluHealth-ekosysteemin ja muiden sidosryhmien kanssa. www.ouluhealth.fi.