|
Valitut rajaukset: Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (11.03.2024 - 31.07.2024)
7Y00BG96-3106
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH09-3112
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyö (01.08.2024 - 31.12.2025)
7Y00DL03-3011
Opinnäytetyö 15 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä
Hematologia II harjoitukset (01.08.2024 - 31.12.2024)
BO00EC80-3001
Farmakologia ja toksikologia (28.10.2024 - 31.12.2024)
O000DW29-3001
Farmakologia ja toksikologia (01.08.2024 - 27.10.2024)
O000DW29-3002
Farmakologia ja toksikologia (01.08.2024 - 31.12.2024)
O000DW29-3003
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 27.10.2024)
O000DX27-3004
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 31.12.2024)
O000DX27-3005
Lääketieteen perusteet (01.08.2024 - 27.10.2024)
O000DX27-3006
O1001BA-3013
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Ensiapu (01.01.2024 - 05.05.2024)
O1001ST-3035
Ensiapu (01.01.2025 - 31.07.2025)
O1001ST-3039
Kemian perusteet (01.01.2025 - 31.07.2025)
O1003BA-3014
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Fysiikan perusteet (01.01.2025 - 31.07.2025)
O1004BA-3012
Ei huomautuksia.
Hematologia ja verensiirtotoiminta (01.01.2024 - 05.05.2024)
O1014BA-3011
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1015BA-3009
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
O1018BA-3010
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1019BA-3009
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
Kliinisen fysiologian harjoitukset (01.08.2023 - 05.05.2024)
O1021BA-3010
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
Kliinisen fysiologian harjoitukset (01.08.2024 - 09.03.2025)
O1021BA-3011
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1024BA-3009
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1029BA-3011
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.