Valitut rajaukset: Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
7Y00BG46-3015
Vastuuopettaja: Seija Kokko, Oulu ja Eija Niemelä, Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BG96-3005
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BG96-3007
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH08-3013
Opintojaksolle ilmoittautuneet jaetaan pienryhmiin, joita vetävät opinnäytetyön vastuuopettajat. Opinnäytetyön suunnitelmat tehdään ensisijaisesti työpajoissa, joissa vastuuopettaja on ohjaamassa koko ajan. Tarkempia tietoja työpajoista on toteutussuunnitelmassa ja Oivan materiaaleissa. AHOTOINTI: Opiskelijalla on Amk- tutkinto tai muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija esittää työpajassa hyväksytysti Oamkin ohjeiden mukaisesti laaditun Opinnäytetyön suunnitelman. Tutkintotodistus. LISÄOHJEITA: Ahotointeja ei anota eHopsilla! Asiasta sovitaan oman opinnäyteryhmän vastuuopettajan kanssa edellä kuvattujen perusteiden mukaisesti. vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, koko opintojaksosta tai sen osasuorituksista, kun näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu, Liisa Kiviniemi Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
O0019ST-3007
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
O1006BA-3003
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
O1014BA-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1015BA-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
O1017BA-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1017BA-3003
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1018BA-3003
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo
O1019BA-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
O1021BA-3003
Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita. Lisätietoja yliopettaja Mika Paldanius.
O1023BA-3003
Lisätietoja yliopettaja Anja Henner
O1028BA-3003
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1041BA-3001
Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
O1043BA-3003
Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit.Lisätietoja tuntiopettaja Outi Mäkitalo.
O1048BA-3002
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1054BA-3003
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1055BA-3005
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen
O1056BA-3003
Lisätietoja tuntiopettaja Irja Parkkinen.
O1132BA-3002
Harjoittelu voi toteutua muualla kuin Oulussa. Lisätietoja lehtori Paula Reponen.