Valitut rajaukset: Optometrian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Mikrobiologian ja patologian perusteet (04.11.2019 - 20.12.2019)
O0015ST-3007
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
7Y00BH09-3036
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Oivan toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään Hyvinvointi yhdessä -konferensseissa (1x/lukukausi), tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Konferenssien aikataulut, ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan Oivassa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on myös Oivan ohjeissa ja oppaissa. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettaja: Aino-Liisa Jussila Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
O5031OP-3004
Vastuuopettaja Leila Kemppainen
Optometrian erityisalueet (09.03.2020 - 29.05.2020)
O5042OP-3004
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
O5046OP-3005
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Silmien terveyden tutkiminen (07.01.2020 - 29.05.2020)
O5047OP-3005
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Piilolasioppi II (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5049OP-3004
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Silmätautioppi III (26.08.2019 - 25.10.2019)
O5053OP-3006
Ei huomautuksia.
Piilolasiopin syventävät opinnot (26.08.2019 - 25.10.2019)
O5063OP-3004
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Advanced Professional Skills (04.05.2020 - 31.05.2020)
O5064OP-3005
Silmälasioppi V (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5526OP-3005
Vastuuopettaja Stefan Diekhoff
Näönhuolto III (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5533OP-3004
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Näönhuolto V (26.08.2019 - 25.10.2019)
O5535OP-3005
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
O5547OP-3005
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Harjoitukset piilolaseista II (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5549OP-3004
Vastuuopettaja Stefan Diekhoff
Optometrian perusharjoittelu (03.02.2020 - 20.03.2020)
O5582OP-3004
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Optometrian syventävä harjoittelu (30.09.2019 - 25.10.2019)
O5583OP-3005
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Geometrinen optiikka (19.08.2019 - 20.12.2019)
OM00CA06-3002
Fysikaalinen optiikka (28.10.2019 - 20.12.2019)
OM00CA07-3002
Visuaalinen optiikka (07.01.2020 - 28.02.2020)
OM00CA08-3002
Silmälasioppi 1 (28.10.2019 - 20.12.2019)
OM00CA11-3002
Silmälasioppi 2 (09.03.2020 - 29.05.2020)
OM00CA12-3002
Spectacle Lens Technology (26.08.2019 - 22.12.2019)
OM00CA14-3001