Valitut rajaukset: Optometrian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Mikrobiologian ja patologian perusteet (04.11.2019 - 20.12.2019)
O0015ST-3007
Vastuuopettaja: Heidi Vierimaa Toteutuspaikka: Oulu
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (19.08.2019 - 20.12.2019)
YY00BB29-3197
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.
O5031OP-3004
Vastuuopettaja Leila Kemppainen
O5046OP-3005
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Piilolasioppi II (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5049OP-3004
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Silmätautioppi III (26.08.2019 - 25.10.2019)
O5053OP-3006
Ei huomautuksia.
Piilolasiopin syventävät opinnot (26.08.2019 - 25.10.2019)
O5063OP-3004
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Silmälasioppi V (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5526OP-3005
Vastuuopettaja Stefan Diekhoff
Näönhuolto III (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5533OP-3004
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Näönhuolto V (26.08.2019 - 25.10.2019)
O5535OP-3005
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Harjoitukset piilolaseista II (26.08.2019 - 20.12.2019)
O5549OP-3004
Vastuuopettaja Stefan Diekhoff
Optometrian syventävä harjoittelu (30.09.2019 - 25.10.2019)
O5583OP-3005
Vastuuopettaja Tuomas Juustila
Geometrinen optiikka (19.08.2019 - 20.12.2019)
OM00CA06-3002
Fysikaalinen optiikka (28.10.2019 - 20.12.2019)
OM00CA07-3002
Silmälasioppi 1 (28.10.2019 - 20.12.2019)
OM00CA11-3002
Spectacle Lens Technology (26.08.2019 - 22.12.2019)
OM00CA14-3001
Dispensing Optics 3 (26.08.2019 - 22.12.2019)
OM00CA15-3001
Subjective Refraction (26.08.2019 - 22.12.2019)
OM00CA18-3001
Havaintopsykologia (28.10.2019 - 20.12.2019)
OM00CA30-3001
Silmän etuosan patologia (26.08.2019 - 20.10.2019)
OM00CA34-3001
OS00CP99-3001
Opintojakso on suunnattu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja muiden tutkinto-ohjelmien terveys- ja hyvinvointialojen tuotekehityksestä kiinnostuneille opiskelijoille. Opintojakso soveltuu myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Opintojaksossa tehdään yhteistyötä OuluHealth-ekosysteemin ja muiden sidosryhmien kanssa.
Opinnäytetyön suunnittelu (26.08.2019 - 20.12.2019)
7Y00BH08-3055
Opintojaksolle ilmoittautuneet jaetaan pienryhmiin, joita vetävät opinnäytetyön vastuuopettajat. Opinnäytetyön suunnitelmat tehdään ensisijaisesti työpajoissa, joissa vastuuopettaja on ohjaamassa koko ajan. Tarkempia tietoja työpajoista on toteutussuunnitelmassa ja Oivan materiaaleissa. AHOTOINTI: Opiskelijalla on Amk- tutkinto tai muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija esittää työpajassa hyväksytysti Oamkin ohjeiden mukaisesti laaditun Opinnäytetyön suunnitelman. Tutkintotodistus. LISÄOHJEITA: Ahotointeja ei anota eHopsilla! Asiasta sovitaan oman opinnäyteryhmän vastuuopettajan kanssa edellä kuvattujen perusteiden mukaisesti. vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, koko opintojaksosta tai sen osasuorituksista, kun näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu, Liisa Kiviniemi Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen