Valitut rajaukset: Optometrian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (01.01.2023 - 31.07.2023)
7Y00BG96-3098
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön toteutus (01.01.2024 - 31.07.2024)
7Y00BG96-3107
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (01.08.2023 - 31.12.2023)
7Y00BH08-3115
Opinnäytetyön suunnittelu 5 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä.
7Y00BH09-3093
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
First Aid (11.03.2024 - 03.05.2024)
O1002ST-3025
Geometrinen optiikka (01.08.2023 - 31.12.2023)
OM00CA06-3007
Fysikaalinen optiikka (23.10.2023 - 31.12.2023)
OM00CA07-3007
Visuaalinen optiikka (01.01.2024 - 10.03.2024)
OM00CA08-3004
Spectacle Lens Technology (28.08.2023 - 22.10.2023)
OM00CA14-3009
Objektiivinen refraktio (13.03.2023 - 31.07.2023)
OM00CA17-3006
-
Contact Lens 2 (28.08.2023 - 22.10.2023)
OM00CA20-3006
Refraktiivinen kirurgia (11.03.2024 - 05.05.2024)
OM00CA21-3005
Pediatrinen optometria (13.03.2023 - 31.07.2023)
OM00CA24-3004
Yleinen farmakologia (11.03.2024 - 05.05.2024)
OM00CA29-3007
Silmän farmakologia (01.01.2024 - 10.03.2024)
OM00CA33-3006
Ohjattu harjoittelu 2 (14.08.2023 - 20.10.2023)
OM00CA39-3004
Työelämäprojekti (08.05.2023 - 31.07.2023)
OM00CA41-3002
Havaintopsykologia (01.01.2024 - 05.05.2024)
OM00CV20-3004
Abnormal Ocular Conditions 1 (28.08.2023 - 22.10.2023)
OM00CV21-3007
Abnormal Ocular Conditions 2 (08.01.2024 - 23.03.2024)
OM00CV22-3007
Contact Lens 2 (01.08.2023 - 31.12.2023)
OM00DB87-3001
Näköergonomia ja kuntoutus (11.03.2024 - 31.07.2024)
OM00DB93-3001
Binokulaarinen näkeminen (01.08.2023 - 31.12.2023)
OM00DB99-3001