Valitut rajaukset: Optometrian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (01.01.2023 - 31.07.2023)
7Y00BG96-3098
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH09-3093
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (01.08.2022 - 08.05.2023)
7Y00DT44-3008
Opinnäytetyön suunnittelu 5 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä.
Geometrinen optiikka (01.08.2022 - 31.12.2022)
OM00CA06-3006
Fysikaalinen optiikka (31.10.2022 - 31.12.2022)
OM00CA07-3006
Spectacle Lens Technology (01.08.2022 - 31.12.2022)
OM00CA14-3007
Objektiivinen refraktio (13.03.2023 - 31.07.2023)
OM00CA17-3006
-
Contact Lens 2 (29.08.2022 - 31.12.2022)
OM00CA20-3004
Contact Lens 2 (01.08.2022 - 31.12.2022)
OM00CA20-3005
Refraktiivinen kirurgia (08.05.2023 - 31.07.2023)
OM00CA21-3004
Binokulaarinen näkeminen (01.08.2022 - 31.12.2022)
OM00CA22-3004
Pediatrinen optometria (31.10.2022 - 31.12.2022)
OM00CA24-3004
Näköergonomia (31.10.2022 - 31.12.2022)
OM00CA26-3004
Yleinen farmakologia (01.01.2023 - 12.03.2023)
OM00CA29-3006
Silmän farmakologia (13.03.2023 - 07.05.2023)
OM00CA33-3005
Ohjattu harjoittelu 2 (01.08.2022 - 31.12.2022)
OM00CA39-3003
Työelämäprojekti (08.05.2023 - 31.07.2023)
OM00CA41-3002
Näön kehittyminen (01.01.2023 - 12.03.2023)
OM00CV15-3002
Havaintopsykologia (01.01.2023 - 31.07.2023)
OM00CV20-3003
Abnormal Ocular Conditions 1 (29.08.2022 - 31.12.2022)
OM00CV21-3003