|
Valitut rajaukset: Optometrian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (01.01.2024 - 31.07.2024)
7Y00BG96-3107
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön toteutus (01.01.2025 - 31.07.2025)
7Y00BG96-3118
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH09-3114
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (01.08.2024 - 31.12.2024)
7Y00DT44-3015
Opinnäytetyön suunnittelu 5 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä.
First Aid (12.05.2025 - 31.07.2025)
O1002ST-3027
Geometrinen optiikka (01.08.2024 - 31.12.2024)
OM00CA06-3008
Fysikaalinen optiikka (28.10.2024 - 31.12.2024)
OM00CA07-3008
Visuaalinen optiikka (01.01.2025 - 09.03.2025)
OM00CA08-3005
Objektiivinen refraktio (01.08.2024 - 04.10.2024)
OM00CA17-3008
-
Refraktiivinen kirurgia (05.05.2025 - 31.07.2025)
OM00CA21-3006
Ohjattu harjoittelu 2 (01.08.2024 - 31.12.2024)
OM00CA39-3005
Abnormal Ocular Conditions 1 (08.01.2025 - 20.04.2025)
OM00CV21-3008
Contact Lens 2 (26.08.2024 - 20.12.2024)
OM00DB87-3002
Näköergonomia ja kuntoutus (01.01.2025 - 31.07.2025)
OM00DB93-3002
Binokulaarinen näkeminen (01.08.2024 - 31.12.2024)
OM00DB99-3002
Ohjattu harjoittelu 1 (21.04.2025 - 31.07.2025)
OM00DC15-3005
Contact Lens 1 (08.01.2025 - 20.04.2025)
OM00DF14-3008
Silmälasioppi 1 (24.03.2025 - 31.05.2025)
OM00EH29-3002
Silmälasioppi 2 (03.08.2024 - 31.12.2024)
OM00EH30-3001
Silmälasioppi 3 (01.01.2025 - 20.04.2025)
OM00EH31-3001
Subjektiivinen refraktio (07.10.2024 - 31.12.2024)
OM00EH32-3001