Valitut rajaukset: Optometrian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Geometrinen optiikka (19.08.2019 - 20.12.2019)
OM00CA06-3002
Fysikaalinen optiikka (28.10.2019 - 20.12.2019)
OM00CA07-3002
Visuaalinen optiikka (07.01.2020 - 28.02.2020)
OM00CA08-3002
Silmälasioppi 1 (28.10.2019 - 20.12.2019)
OM00CA11-3002
Silmälasioppi 2 (09.03.2020 - 29.05.2020)
OM00CA12-3002
Spectacle Lens Technology (26.08.2019 - 22.12.2019)
OM00CA14-3001
Dispensing Optics 3 (26.08.2019 - 22.12.2019)
OM00CA15-3001
Silmälasioppi 4 (06.01.2020 - 28.02.2020)
OM00CA16-3001
Objektiivinen refraktio (03.02.2020 - 29.05.2020)
OM00CA17-3002
-
Subjective Refraction (26.08.2019 - 22.12.2019)
OM00CA18-3001
Piilolasioppi 1 (06.01.2020 - 03.04.2020)
OM00CA19-3001
Yleinen farmakologia (07.01.2020 - 28.02.2020)
OM00CA29-3002
Havaintopsykologia (28.10.2019 - 20.12.2019)
OM00CA30-3001
Silmän farmakologia (09.03.2020 - 03.04.2020)
OM00CA33-3001
Silmän takaosan patologia (07.01.2020 - 28.02.2020)
OM00CA35-3001
Ohjattu harjoittelu 1 (06.04.2020 - 29.05.2020)
OM00CA38-3001
Opinnäytetyön toteutus (07.01.2020 - 29.05.2020)
7Y00BG96-3047
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (26.08.2019 - 20.12.2019)
7Y00BH08-3055
Opintojaksolle ilmoittautuneet jaetaan pienryhmiin, joita vetävät opinnäytetyön vastuuopettajat. Opinnäytetyön suunnitelmat tehdään ensisijaisesti työpajoissa, joissa vastuuopettaja on ohjaamassa koko ajan. Tarkempia tietoja työpajoista on toteutussuunnitelmassa ja Oivan materiaaleissa. AHOTOINTI: Opiskelijalla on Amk- tutkinto tai muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija esittää työpajassa hyväksytysti Oamkin ohjeiden mukaisesti laaditun Opinnäytetyön suunnitelman. Tutkintotodistus. LISÄOHJEITA: Ahotointeja ei anota eHopsilla! Asiasta sovitaan oman opinnäyteryhmän vastuuopettajan kanssa edellä kuvattujen perusteiden mukaisesti. vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, koko opintojaksosta tai sen osasuorituksista, kun näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettajat: Marika Tuiskunen Oulu, Liisa Kiviniemi Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH09-3036
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Oivan toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään Hyvinvointi yhdessä -konferensseissa (1x/lukukausi), tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Konferenssien aikataulut, ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan Oivassa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on myös Oivan ohjeissa ja oppaissa. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettaja: Aino-Liisa Jussila Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen