Valitut rajaukset: Optometrian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (10.01.2022 - 03.06.2022)
7Y00BG96-3084
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Opinnäytetyön suunnittelu (30.08.2021 - 24.12.2021)
7Y00BH08-3094
Opintojaksolle ilmoittautuneet jaetaan pienryhmiin, joita vetävät opinnäytetyön vastuuopettajat. Opinnäytetyön suunnitelmat tehdään ensisijaisesti työpajoissa, joissa vastuuopettaja on ohjaamassa koko ajan. Tarkempia tietoja työpajoista on toteutussuunnitelmassa ja Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. AHOTOINTI: Opiskelijalla on Amk- tutkinto tai muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija esittää työpajassa hyväksytysti Oamkin ohjeiden mukaisesti laaditun Opinnäytetyön suunnitelman. Tutkintotodistus. LISÄOHJEITA: Ahotointeja ei anota eHopsilla! Asiasta sovitaan oman opinnäyteryhmän vastuuopettajan kanssa edellä kuvattujen perusteiden mukaisesti. vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, koko opintojaksosta tai sen osasuorituksista, kun näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7Y00BH09-3071
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Moodlen toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään yhteistyökumppanin kanssa sovitussa tilaisuudessa, konferensseissa tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
First Aid (14.03.2022 - 03.06.2022)
O1002ST-3020
Geometrinen optiikka (23.08.2021 - 24.12.2021)
OM00CA06-3004
Fysikaalinen optiikka (01.11.2021 - 24.12.2021)
OM00CA07-3004
Dispensing Optics 3 (30.08.2021 - 24.12.2021)
OM00CA15-3004
Silmälasioppi 4 (10.01.2022 - 04.03.2022)
OM00CA16-3003
Objektiivinen refraktio (14.03.2022 - 03.06.2022)
OM00CA17-3004
-
Subjective Refraction (30.08.2021 - 24.12.2021)
OM00CA18-3004
Contact Lens 2 (30.08.2021 - 24.12.2021)
OM00CA20-3003
Refraktiivinen kirurgia (25.04.2022 - 20.05.2022)
OM00CA21-3002
Binokulaarinen näkeminen (30.08.2021 - 04.03.2022)
OM00CA22-3002
Näön kehittyminen (10.01.2022 - 04.03.2022)
OM00CA23-3002
Pediatrinen optometria (14.03.2022 - 03.06.2022)
OM00CA24-3002
Näköergonomia (01.11.2021 - 24.12.2021)
OM00CA26-3002
Yleinen farmakologia (14.03.2022 - 03.06.2022)
OM00CA29-3004
Silmän farmakologia (14.03.2022 - 03.06.2022)
OM00CA33-3003
Silmien terveyden tutkiminen (30.08.2021 - 03.06.2022)
OM00CA36-3003
Ohjattu harjoittelu 1 (12.04.2022 - 03.06.2022)
OM00CA38-3003
Havaintopsykologia (01.11.2021 - 24.12.2021)
OM00CV20-3001
Abnormal Ocular Conditions 1 (30.08.2021 - 24.12.2021)
OM00CV21-3002