|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu (01.01.2024 - 31.07.2028)
TG00BV00-3018
Ei huomautuksia.
Virtaustekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TG00ED75-3002
Ei lisätietoja
Pumppaustekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TG00ED76-3002
Ei lisätietoja
Kemia (01.01.2024 - 06.05.2024)
TG00EI17-3001
Tekniikan fysiikka 2 (01.01.2024 - 05.05.2024)
TY00DE63-3035
Pakollinen
YY00DU46-3037
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (01.01.2024 - 05.05.2024)
YY00DU51-3010
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
Innovoidaan yhdessä (11.03.2024 - 07.05.2024)
YY00DU54-3033
Pakollinen