|
Valitut rajaukset: Energia Poista rajaukset
Ydintekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TG00CG64-3005
Ei lisätietoja
Virtaustekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TG00ED75-3001
Ei lisätietoja
Pumppaustekniikka (01.01.2024 - 05.05.2024)
TG00ED76-3001
Ei lisätietoja
Tekniikan matematiikka 1 (21.08.2023 - 31.12.2023)
TY00DE60-3043
Pakollinen.
Tekniikan matematiikka 2 (01.01.2024 - 05.05.2024)
TY00DE61-3031
Ei lisätietoja.
Tekniikan fysiikka 1 (21.08.2023 - 31.12.2023)
TY00DE62-3042
Pakollinen
Tekniikan fysiikka 2 (01.01.2024 - 05.05.2024)
TY00DE63-3034
Pakollinen
Työelämän viestintätaidot (21.08.2023 - 31.12.2023)
YY00DU50-3030
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (01.01.2024 - 01.03.2024)
YY00DU51-3012
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.