|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu (01.01.2024 - 31.07.2028)
TG00BV00-3018
Ei huomautuksia.
Rakennuksen LVIS-järjestelmät (21.08.2023 - 31.12.2023)
TX00CW39-3009
Ei lisätietoja
TX00DZ54-3001
Ei lisätietoja
Pientalon lämmitys (01.01.2024 - 05.05.2024)
TX00DZ57-3001
Ei lisätietoja
Pientalon ilmanvaihto (01.01.2024 - 05.05.2024)
TX00EA06-3002
Ei lisätietoja
Mittaustekniikka (30.10.2023 - 05.05.2024)
TX00EB45-3001
Tekniikan matematiikka 1 (21.08.2023 - 31.12.2023)
TY00DE60-3040
Pakollinen.
Tekniikan matematiikka 2 (01.01.2024 - 05.05.2024)
TY00DE61-3028
Ei lisätietoja.
Tekniikan fysiikka 1 (21.08.2023 - 31.12.2023)
TY00DE62-3041
Pakollinen
Tekniikan fysiikka 2 (01.01.2024 - 05.05.2024)
TY00DE63-3033
Pakollinen
YY00DU46-3036
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (22.08.2023 - 31.12.2023)
YY00DU47-3033
-
Työelämän viestintätaidot (30.10.2023 - 10.03.2024)
YY00DU50-3027
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (21.08.2023 - 31.12.2023)
YY00DU51-3008
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
Innovoidaan yhdessä (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DU54-3033
Pakollinen