Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Vesi- ja viemäritekniikka (01.01.2023 - 08.05.2023)
T660405-3007
Ei huomautuksia.
Design of Ventilation (01.01.2024 - 05.05.2024)
T680410-3010
Design of Plumbing (01.01.2024 - 05.05.2024)
T680610-3009
Ei lisätietoja
Design of Heating (01.01.2024 - 05.05.2024)
T680910-3010
TT00CR23-3003
Ei lisätietoja
Pientalon ilmanvaihto (01.01.2023 - 08.05.2023)
TX00CP85-3006
Ei lisätietoja
Ilmastointiprosessit (01.01.2023 - 08.05.2023)
TX00CP87-3003
Ei lisätietoja
Virtaustekniikka ja termodynamiikka (01.01.2023 - 08.05.2023)
TX00CW40-3002
Ei lisätietoja
Talotekniikan perusteet (31.10.2022 - 30.04.2023)
TX00CY08-3004
Ei lisätietoja
Tekniikan ruotsi ja englanti (29.08.2022 - 08.05.2023)
TY00DA43-3019
Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opintojakson arvosana muodostuu ruotsin ja englannin osatoteutusten arvosanoista painottuen: ruotsi 3/5 ja englanti 2/5. Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Ruotsin suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten ruotsin kielen arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Tekniikan matematiikka 2 (09.01.2023 - 30.04.2023)
TY00DE61-3019
Ei lisätietoja.
Tekniikan fysiikka 2 (01.01.2023 - 08.05.2023)
TY00DE63-3024