Valitut rajaukset: Talotekniikan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Mittaustekniikka (22.08.2022 - 31.12.2022)
TX00CG39-3006
Mittaustekniikan opintojakson sisältöjä yhdistetään viestinnän sisältöihin opintojaksossa Tekniikan viestinnän ja opiskelun perusvalmiudet.
Pumppaustekniikka (22.08.2022 - 31.12.2022)
TX00CG49-3013
Ei lisätietoja
Lämmönjakoverkostot (22.08.2022 - 31.12.2022)
TX00CP83-3003
Ei lisätietoja
TX00CP86-3004
Ei lisätietoja
Rakennuksen LVIS-järjestelmät (31.08.2021 - 31.07.2022)
TX00CW39-3004
Ei lisätietoja
TX00DG76-3001
Ei lisätietoja
TX00DG76-3002
Ei lisätietoja
Tekniikan ruotsi ja englanti (29.08.2022 - 08.05.2023)
TY00DA43-3019
Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opintojakson arvosana muodostuu ruotsin ja englannin osatoteutusten arvosanoista painottuen: ruotsi 3/5 ja englanti 2/5. Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa ruotsin kielessä sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Ruotsin suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten ruotsin kielen arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Tekniikan matematiikka 1 (22.08.2022 - 31.12.2022)
TY00DE60-3028
Ei lisätietoja.
Tekniikan fysiikka 1 (22.08.2022 - 31.12.2022)
TY00DE62-3028
Tekniikan fysiikka 2 (10.01.2022 - 31.07.2022)
TY00DE63-3002