Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Lääkehoidon perusteet (01.01.2024 - 14.04.2024)
OS00DW95-3004
Opintojakso on mahdollista suorittaa englanninkielisenä, ks. Degree Programme in Nursing, ENP2023A, Fundamentals of Pharmacotherapy ON00DK33
Hoitotyön perusteet (01.01.2024 - 14.04.2024)
OS00DX16-3002
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 3 op x 27 t = 81 tuntia opiskelijan työtä
Sairaanhoitotyön kliiniset taidot 1 (01.01.2024 - 14.04.2024)
OS00DX25-3002
- Jos opiskelijalla on muussa ammattikorkeakoulussa suoritettuna vastaavat opinnot, opintojakso voidaan hyväksilukea HOT-anomuksen ja todistusliitteiden perusteella -Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 4 op x 27 t = 108 tuntia opiskelijan työtä
YY00DU46-3018
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.01.2024 - 14.04.2024)
YY00DU47-3011
-
Työelämän viestintätaidot (01.01.2024 - 14.04.2024)
YY00DU50-3013
Pakollinen.