Valitut rajaukset: Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Poista rajaukset
Ensihoidon perusharjoittelu (29.11.2021 - 17.12.2021)
OE00BW79-3005
AHOT: Opiskelijalla on 1) vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja 2) kaksi kuukautta työkokemusta ensihoitotehtävissä OSAAMISEN NÄYTTÖ: Ensihoidon perusharjoittelun kirjallinen tehtävä. Tutkinto- ja muut todistukset tallennetaan Moodleen. Ahotointia ei anota eHopsilla.
Ensihoidon ja sairaanhoidon perusteet (30.08.2021 - 26.11.2021)
OE00CI28-3003
Opintojakso arvioidaan numeerisesti. AHOT, ENSIHOIDON OSAAMINEN: Opiskelija voi osoittaa osaamisensa tentillä, jos hänellä 1) on vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja 2) kaksi kuukautta työkokemusta ensihoitotehtävissä OSAAMISEN NÄYTTÖ: Koostuu tentistä ja toiminnallisesta näytöstä. Ahotoinnista sopiessaan opiskelija esittää tutkinto- ja muut todistukset (viimeistään syyskuun ensimmäisen viikon aikana) opintojakson vastuuopettajalle. Todistukset tallennetaan Moodleen. Ahotointia ei anota eHopsilla. Ahotointi arvioidaan hyväksytty/hylätty.
OE00CJ41-3004
Opintojaksokuvauksessa ilmoitetaan hyväksytyn tason (arvosana 1) kriteerit AHOT-anomusten laatimisen pohjaksi.
Silmälasioppi 1 (23.08.2021 - 24.12.2021)
OM00DC05-3002
Ei lisätietoja
Visual Optics (10.01.2022 - 03.06.2022)
OM00DF16-3002
OS00CY07-3010
2) Hoitotyön perusteet, 7 op - - lääkelaskukoe on kaikille pakollinen. Jos opiskelija ei läpäise sitä kolmella suorituksella, tulee hänen osallistua kolmeen lääkelaskutukipajaan. Tämän jälkeen lääkelaskukokeen saa uusia 3 kertaa. Jos tämän jälkeen opiskelija ei suoriudu lääkelaskuista hyväksytysti, tulee hänen osallistua uudelleen lääkelaskutukipajaan (aloittaneen sairaanhoitajaryhmän mukana), jonka jälkeen lääkelaskut voi taas uusia. Lääkelaskuissa ei saa käyttää laskinta 3) Lääkehoito-osaamisen perusteet, 4 op - lääkelaskukoe on kaikille pakollinen. Jos opiskelija ei läpäise sitä, tulee hänen osallistua kolmeen lääkelaskutukipajaan. Tämän jälkeen lääkelaskukokeen saa uusia 3 kertaa. Jos tämän jälkeen opiskelija ei suoriudu lääkelaskuista hyväksytysti, tulee hänen osallistua uudelleen lääkelaskutukipajaan (aloittaneen sairaanhoitajaryhmän mukana), jonka jälkeen lääkelaskut voi taas uusia. Lääkelaskuissa ei saa käyttää laskinta.
Professional English Communication (10.01.2022 - 04.03.2022)
YY00BB67-3214
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
YY00CR72-3034
Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.