Valitut rajaukset: Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7E00BI48-3007
Jos opiskelija haluaa suorittaa projektiopintoja vapaasti valittaviin opintoihin, voi valita opintojakson vapaasti valittavien opintojen listalta.
7E00CH43-3004
Mielenterveys- ja päihdetyö: Harjoittelupaikat ovat mielenterveystyön, psykiatrisen hoidon ja päihdetyön yksikköjä Oulussa, lähikunnissa tai mahdollisuuksien mukaan opiskelijan omalla kotipaikkakunnalla. AHOT (koko opintojakso): 1)Opiskelijalla on ammatillinen perustutkinto (suuntautuminen mielenterveys-ja päihdetyö) ja tutkinnon jälkeen vähintään vuoden työkokemus mielenterveys- tai päihdetyössä. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija laatii työkokemuksensa pohjalta kirjallisen raportin (3 sivua), jossa tarkastelee työssä hankkimaansa osaamista ja omia kehittymistarpeita suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija palauttaa tehtävän opintojakson vastaavalle opettajalle sähköisesti. Lisäksi opiskelija toimittaa vastuuopettajalle kopion työtodistuksesta, jolla hakee ahotointia. HUOM! Ahotointia ei anota eHopsilla. Opettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. Opintojakson vastuuopettajat: Juha Alakulppi (mieleterveys ja päihdetyö), Anne Kecman (kotihoitotyö)
Asiantuntijana kehittyminen (08.08.2022 - 18.06.2023)
7J00BM03-3015
Ei lisätietoja.
Asiantuntijana kehittyminen (08.08.2022 - 17.12.2023)
7J00BM03-3016
Ei lisätietoja.
Asiantuntijana kehittyminen (08.08.2022 - 17.12.2023)
7J00BM03-3017
Ei lisätietoja.
Tiedolla johtamisosaaminen (30.03.2022 - 31.07.2023)
7P00DH78-3003
Eettinen osaaminen (30.03.2022 - 31.07.2023)
7P00DH81-3004
Verkkovuorovaikutus (30.03.2022 - 31.07.2023)
7P00DH82-3002
Verkko-ohjausosaaminen (30.03.2022 - 31.07.2023)
7P00DH83-3002
Palvelumuotoiluosaaminen (30.03.2022 - 31.07.2023)
7P00DH85-3002
Vapaavalintaiset sisällöt (30.03.2022 - 31.07.2023)
7P00DH86-3002