|
Valitut rajaukset: Kansainvälisyys ja viestintä Poista rajaukset
English for Entrepreneurs (11.03.2024 - 05.05.2024)
KL00DB54-3003
International Project (21.08.2023 - 31.05.2024)
M700CD95-3003
Visual Design Factory (08.01.2024 - 10.05.2024)
MV00CW42-3004
Saksa 1 (30.10.2023 - 31.12.2023)
YY00DI54-3007
Saksa 1 (06.05.2024 - 31.07.2024)
YY00DI54-3008
Saksa 2 (06.05.2024 - 31.07.2024)
YY00DI55-3004
Aktivera din svenska (30.10.2023 - 31.12.2023)
YY00DQ05-3010
Aktivera din svenska (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00DQ05-3012
Aktivera din svenska (01.01.2024 - 10.03.2024)
YY00DQ05-3013
Aktivera din svenska (30.10.2023 - 31.12.2023)
YY00DQ05-3015
Aktivera din svenska (01.01.2024 - 10.03.2024)
YY00DQ05-3016
Activate your English (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00DQ06-3005
Activate your English (27.10.2023 - 21.12.2023)
YY00DQ06-3007
Työelämän viestintätaidot (08.08.2023 - 30.12.2023)
YY00DU50-3015
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (21.08.2023 - 31.12.2023)
YY00DU51-3008
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (16.08.2023 - 31.12.2023)
YY00DU52-3007
Pakollinen
Finnish Language 2: Move on! (22.01.2024 - 31.07.2024)
YY00DU56-3008
Ta ett snack! (01.08.2023 - 31.12.2023)
YY00DU61-3003
Intercultural Competences (28.08.2023 - 20.12.2023)
YY00DX99-3001
Deutsch im Alltag (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00DY10-3001
Teroita tekstitaitosi (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00EB46-3001
Taitavaksi kokousviestijäksi (11.03.2024 - 06.05.2024)
YY00ED71-3003
Multicultural Skills (08.04.2024 - 12.04.2024)
YY00EN90-3001