|
Valitut rajaukset: Kansainvälisyys ja viestintä Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
IT00DS68-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Cross-Cultural Considerations (19.08.2024 - 31.12.2024)
KB00DX86-3002
Business English (01.01.2025 - 08.05.2025)
KL00EA00-3002
YY00BB68-3264
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Saksa 1 (06.05.2024 - 31.07.2024)
YY00DI54-3008
Saksa 2 (06.05.2024 - 31.07.2024)
YY00DI55-3004
Activate your English (25.10.2024 - 19.12.2024)
YY00DQ06-3013
Työelämän viestintätaidot (09.09.2024 - 31.12.2024)
YY00DU50-3102
Pakollinen.
Työelämän viestintätaidot (01.01.2025 - 31.07.2025)
YY00DU50-3103
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (01.08.2024 - 30.09.2024)
YY00DU51-3067
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (10.03.2025 - 04.05.2025)
YY00DU52-3049
Pakollinen
English for Working Life (28.10.2024 - 31.12.2024)
YY00DU52-3050
Pakollinen
English for Working Life (19.08.2024 - 18.10.2024)
YY00DU52-3051
Pakollinen
English for Working Life (02.09.2024 - 20.12.2024)
YY00DU52-3081
Pakollinen
Finnish Language 1: Survive! (01.09.2024 - 20.12.2024)
YY00DU55-3015
Finnish Language 2: Move on! (22.01.2024 - 31.07.2024)
YY00DU56-3008
Finnish Language 2: Move on! (12.08.2024 - 31.07.2025)
YY00DU56-3010
Finnish Language 3: Speak! (26.08.2024 - 08.12.2024)
YY00DU57-3005
Finnish Language 4: Write! (06.05.2024 - 31.07.2024)
YY00DU58-3001
Intercultural Competences (01.09.2024 - 20.12.2024)
YY00DX99-3004
Deutsch im Alltag (25.10.2024 - 31.12.2024)
YY00DY10-3003
Taitavaksi kokousviestijäksi (01.09.2024 - 31.12.2024)
YY00ED71-3005
English for Agriculture (13.01.2025 - 29.04.2025)
YY00EM66-3004