|
Valitut rajaukset: Kansainvälisyys ja viestintä Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
English Business Communication (11.03.2024 - 05.05.2024)
K1124LI-3025
Skill level B2 For more detailed content, see the implementation plan.
Financial English (11.03.2024 - 05.05.2024)
K1128LI-3020
For more detailed information about the course, see the implementation plan.
Cross-Cultural Considerations (06.08.2024 - 31.12.2024)
KB00DX86-3002
Affärssvenska II (10.03.2024 - 15.05.2024)
KL00BQ25-3040
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
International Project (21.08.2023 - 31.05.2024)
M700CD95-3003
Visual Design Factory (08.01.2024 - 10.05.2024)
MV00CW42-3004
YY00BB68-3264
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Saksa 1 (06.05.2024 - 31.07.2024)
YY00DI54-3008
Saksa 2 (06.05.2024 - 31.07.2024)
YY00DI55-3004
Aktivera din svenska (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00DQ05-3012
Työelämän viestintätaidot (01.01.2024 - 05.05.2024)
YY00DU50-3026
Pakollinen.
Työelämän viestintätaidot (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00DU50-3046
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (01.08.2024 - 30.09.2024)
YY00DU51-3067
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00DU52-3017
Pakollinen
English for Working Life (11.03.2024 - 15.05.2024)
YY00DU52-3025
Pakollinen
English for Working Life (02.09.2024 - 20.12.2024)
YY00DU52-3081
Pakollinen
YY00DU53-3003
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun opiskelija on jo aloittamassa opinnäytetyötään.
Finnish Language 1: Survive! (01.09.2024 - 20.12.2024)
YY00DU55-3015
Finnish Language 2: Move on! (22.01.2024 - 31.07.2024)
YY00DU56-3008
Finnish Language 2: Move on! (01.08.2024 - 31.07.2025)
YY00DU56-3010
Finnish Language 3: Speak! (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DU57-3001
Finnish Language 4: Write! (06.05.2024 - 31.07.2024)
YY00DU58-3001
Intercultural Competences (08.01.2024 - 03.05.2024)
YY00DX99-3003
Intercultural Competences (01.09.2024 - 20.12.2024)
YY00DX99-3004
Deutsch im Alltag (11.03.2024 - 05.05.2024)
YY00DY10-3001