|
Valitut rajaukset: Viestintä Poista rajaukset
IT00BN29-3011
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Harjoittelu (01.08.2023 - 22.12.2023)
MV00CF05-3006
Tutkielma (01.08.2023 - 31.07.2024)
MV00CW44-3001
Journalismi ammattina (01.08.2024 - 11.05.2025)
MV00CX77-3002
Podcast (08.01.2024 - 06.05.2024)
MV00CY25-3002
3D- ja VR -projekti (09.01.2024 - 20.03.2024)
MV00DP55-3001
Web/mobiili/AR -projekti (28.08.2023 - 22.12.2023)
MV00DP57-3001
Liikkuvan kuvan projekti (28.08.2023 - 22.12.2023)
MV00DP58-3001
YY00DU46-3050
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (28.08.2023 - 30.06.2024)
YY00DU47-3002
-
Työelämän viestintätaidot (30.10.2023 - 20.12.2023)
YY00DU50-3002
Pakollinen.
Työelämän viestintätaidot (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DU50-3035
Pakollinen.
Svenska för arbetslivet (11.03.2024 - 31.05.2024)
YY00DU51-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.
English for Working Life (11.03.2024 - 03.05.2024)
YY00DU52-3002
Pakollinen
Finnish Language 2: Move on! (22.01.2024 - 31.07.2024)
YY00DU56-3008