Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7S00BR39-3001
Vastuuopettaja: Tiina Tervaskanto-Mäentausta
Sosiaaliturvan perusteet (07.01.2019 - 24.05.2019)
7T00BF64-3015
Vastuuopettaja: Kaija Bakala Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
7T00BF84-3010
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
7T00BF84-3012
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
Basics of Multicultural Work (07.01.2019 - 10.03.2019)
7T00BL88-3007
Basics of Multicultural Work (11.03.2019 - 24.05.2019)
7T00BL88-3008
Monikulttuurisuustyö sosiaalialalla (07.01.2019 - 31.05.2019)
O7320SO-3006
Vastuuopettaja: Markku Koivisto
Vektorigrafiikka (01.01.2019 - 10.03.2019)
2V00CC87-3001
Ei huomautuksia.
Graafinen suunnittelu ja ohjeistot (01.01.2019 - 30.04.2019)
2V00CC89-3001
Ei huomautuksia.
Infrarakennushankkeen rakennuttaminen (01.08.2018 - 05.05.2019)
5F00BB60-3002
Arviointiperusteet ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Ammatillinen viestintä (29.10.2018 - 10.03.2019)
5Y00BC43-3002
Tiedon visualisointi (11.03.2019 - 30.04.2019)
M4104VS-3003
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.01.2016 - 31.07.2019)
M9000VS-3003
Ei huomautuksia.
Musiikin historia 2, pop/jazz-toteutus (05.11.2018 - 05.05.2019)
MA00BT26-3002
Ei huomautuksia.
Pakkaussuunnittelu (01.01.2019 - 05.05.2019)
MV00CC93-3001
Ei lisätietoja
Kirjallinen viestintä (10.09.2018 - 23.11.2018)
MY00BS08-3010
Kirjallinen viestintä (27.08.2018 - 28.10.2018)
MY00CA95-3002
7W00CA57-3001
Opintojakson toteutus 1 arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa 2 arvioidaan numeerisesti 1-5. Arvosanojen tarkemmat kriteerit julkaistaan toteutussuunnitelmassa ja/tai opintojakson Moodle-alustalla.
Kuntoutuksen teoriaperusta (29.10.2018 - 23.12.2018)
7W00CA62-3001
Lääketieteelliset aineet I (12.03.2018 - 31.12.2018)
O4052HO-3012
AHOT (koko opintojakso): opiskelija on suorittanut laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavan opintojakson toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. OSAAMISEN NÄYTTÖ: todistus aiemmasta suorituksesta sekä kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee osaamistaan suhteessa tämän opintojakson tavoitteisiin. Tehtävän laajuus on 2-3 sivua ja se palautetaan opintojakson vastaavalle opettajalle sähköisesti. AHOT (osittain): opiskelija on suorittanut opintojakson sisältöjä toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tai on suorittanut ammatillisen perustutkinnon jälkeen lisäkoulutusta opintojakson sisältöalueista. OSAAMISEN NÄYTTÖ: todistus e.m. suorituksista sekä kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee hankittua osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Tehtävä palautetaan opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti. Tehtävän laajuus ja opintopisteiden vastaavuus sovitaan k.o. opettajan kanssa. Vaihtoehtoisesti opiskelija näyttää e.m. osaamisensa erikseen sovittavassa tentissä. HUOM. Ahotointia ei anota eHopsilla. Opettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. Vastuuopettaja: Tiina Jaatinen Oulu
Liiketoiminnan kehittämistyö (31.08.2018 - 21.12.2018)
KJ00BW31-3001
Maatalousalan matematiikka (29.10.2018 - 21.12.2018)
LM00BR78-3004