Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
1P00BT73-3006
Opintojakson vastuuopettaja on Hannu Korkala.
1P00CH06-3040
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00CH06-3041
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00CH06-3042
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00CH06-3043
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00CH06-3044
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00CH06-3045
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00CH06-3046
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 31.07.2022)
2V00CF07-3001
Ammatillinen viestintä (10.01.2022 - 04.03.2022)
5Y00BC43-3012
Säteilyturvallisuusvastaava (10.01.2022 - 04.03.2022)
7Q00CR63-3004
Yhteistoteutus Oamkin, Metropolian, Tamkin, Turkuamk:n, Savonian ja Novian kanssa.
Opinnäytetyön suunnittelu (30.08.2021 - 03.06.2022)
7Y00BH08-3083
Opintojaksolle ilmoittautuneet jaetaan pienryhmiin, joita vetävät opinnäytetyön vastuuopettajat. Opinnäytetyön suunnitelmat tehdään ensisijaisesti työpajoissa, joissa vastuuopettaja on ohjaamassa koko ajan. Tarkempia tietoja työpajoista on toteutussuunnitelmassa ja Moodlessa sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö. AHOTOINTI: Opiskelijalla on Amk- tutkinto tai muu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Opiskelija esittää työpajassa hyväksytysti Oamkin ohjeiden mukaisesti laaditun Opinnäytetyön suunnitelman. Tutkintotodistus. LISÄOHJEITA: Ahotointeja ei anota eHopsilla! Asiasta sovitaan oman opinnäyteryhmän vastuuopettajan kanssa edellä kuvattujen perusteiden mukaisesti. vastuuopettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, koko opintojaksosta tai sen osasuorituksista, kun näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Tanssin pedagogiikka 7 / Showtanssi (30.08.2021 - 17.12.2021)
AT00BQ84-3003
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Koulutanssi ja pedagogiikka (30.08.2021 - 17.12.2021)
AT00CV99-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin.
AT00CW01-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Työelämäosaaminen (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00BQ35-3007
Henkilöverotus (14.03.2022 - 29.05.2022)
K1038LI-3014
Ei huomautuksia.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (14.03.2022 - 08.05.2022)
K1050LI-3011
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (14.03.2022 - 08.05.2022)
K1050LI-3012
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Yritysverotuksen erityiskysymyksiä (01.08.2021 - 31.07.2022)
K1101LI-3013
Examissa on auki tentti lähes koko lukuvuoden. Kannattaa ottaa huomioon, että tentin korjausaika on 3 viikkoa ja siihen ei lasketa opettajan vapaajaksoja.