Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
O7320SO-3005
Vastuuopettaja: Markku Koivisto
O7320SO-3006
Vastuuopettaja: Markku Koivisto
7T00BF84-3010
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
7T00BF84-3011
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
7T00BF84-3012
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
M2005VS-3002
Ei huomautuksia.
M9000VS-3003
Ei huomautuksia.
O4052HO-3012
AHOT (koko opintojakso): opiskelija on suorittanut laajuudeltaan ja sisällöltään vastaavan opintojakson toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. OSAAMISEN NÄYTTÖ: todistus aiemmasta suorituksesta sekä kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee osaamistaan suhteessa tämän opintojakson tavoitteisiin. Tehtävän laajuus on 2-3 sivua ja se palautetaan opintojakson vastaavalle opettajalle sähköisesti. AHOT (osittain): opiskelija on suorittanut opintojakson sisältöjä toisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tai on suorittanut ammatillisen perustutkinnon jälkeen lisäkoulutusta opintojakson sisältöalueista. OSAAMISEN NÄYTTÖ: todistus e.m. suorituksista sekä kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee hankittua osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Tehtävä palautetaan opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti. Tehtävän laajuus ja opintopisteiden vastaavuus sovitaan k.o. opettajan kanssa. Vaihtoehtoisesti opiskelija näyttää e.m. osaamisensa erikseen sovittavassa tentissä. HUOM. Ahotointia ei anota eHopsilla. Opettaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. Vastuuopettaja: Tiina Jaatinen Oulu
1P00BA49-3006
Opintojakso toteutuu Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämänä kansainvälisenä opetuselokuvakilpailuna. EDIT -verkkosivu: https://www.editvideochallenge.org/
1P00BA79-3005
Itsenäinen työskentely ja/tai tiimityöskentely. Opintojakso on mahdollista suorittaa 3-6 op:n laajuisena. Opintojakson vastuuopettajana on oman opintoryhmän tuutoriopettajat.
1P00BU16-3001
Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavassa kasvatustieteen opinnoissa huomioidaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen näkökulma. Opiskelu toteutuu yhteistoiminnallisena oppimisena pienryhmässä. Opettajakorkeakoulu ei vastaa opintojen hyväksilukumahdollisuudesta yliopistoissa. (Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteelliset perusopinnot Oulun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.)
1P00BU16-3002
Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaisesti suoritettavassa kasvatustieteen opinnoissa huomioidaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammattikasvatuksen näkökulma. Opiskelu toteutuu yhteistoiminnallisena oppimisena pienryhmässä. Opettajakorkeakoulu ei vastaa opintojen hyväksilukumahdollisuudesta yliopistoissa. (Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteelliset perusopinnot Oulun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.)
1P00CH06-3001
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
1P00CH06-3002
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.