Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
AT00BQ56-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Integroitu opintojaksoon Pedagoginen perusta.
AT00BQ77-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
K1090LI-3002
Sisältää 1 opintopisteen verran virtuaaliopiskelua.
K1275LI-3002
Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina.
LM00BR77-3003
Intensiivijakson osuus 1 op
M2014YS-3008
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. Kirjallisuus: Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Uusikylä & Atjonen. 2005. Didaktiikan perusteet. Saarinen, Mikael. 2002. Tunne älysi, älyä tunteesi. Vuorinen, Ilpo. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Skinnari, Simo. 2004. Pedagoginen rakkaus - Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä.
7Q00BG21-3002
Vastuuopettaja Aino-Liisa Jussila.
7S00BG30-3006
AHOT (koko opintojakso): Opiskelija suorittanut mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Kopio kyseisen tutkinnon todistuksesta vastuuopettajalle. Opiskelija suorittaa opintojakson lääkelaskut. AHOT (osittain): opiskelija suorittanut ammatillisen perustutkinnon jälkeen lisäkoulutuksia mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöstä. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Kirjallinen tehtävä, jossa opiskelija tarkastelee hankittua osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Tehtävä palautetaan opintojakson vastuuopettajalle sähköisesti. Tehtävän laajuus ja opintopisteiden vastaavuus sovitaan ko. opettajan kanssa. HUOM! Ahotointia ei anota eHopsilla. Vastuuopettaja laittaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. Vastuuopettaja: Sirpa Tölli (Oulainen); Juha Alakulppi (ENS, KÄT, TEH); Pirkko Suua (SAI) Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
7T00BF84-3006
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
7T00BF84-3007
Vastuuopettaja: Päivi Tervasoff Opintojakso toteutetaan toisen lukuvuoden aikana.
7T00BG62-3002
Vastuuopettaja: Markku Koivisto Opintojakso toteutetaan toisen tai kolmannen lukuvuoden aikana.
7Y00BG46-3014
Vastuuopettaja: Seija Kokko, Oulu ja Eija Niemelä, Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
5F00BB60-3001
Arviointiperusteet ilmoitetaan kurssin alkaessa.