Valitut rajaukset: partly Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Teaching Practice for Exchange Students (04.09.2023 - 17.12.2023)
1P00CR27-3007
If necessary, the student advisor will recommend optional programme components for each student based on their personal study plan. The availability of teaching practice at third-party primary schools is limited.
Teaching Practice for Exchange Students (15.01.2024 - 24.05.2024)
1P00CR27-3008
If necessary, the student advisor will recommend optional programme components for each student based on their personal study plan. The availability of teaching practice at third-party primary schools is limited.
English for Team Leaders (06.01.2023 - 07.05.2023)
3L00BI74-3014
Orientaatio sosiaali- ja terveysalaan (13.03.2023 - 31.05.2023)
7W00CA56-3003
Opintojakson toteutus 1- 3 arvioidaan hyväksytty/hylätty. Osa 4 arvioidaan numeerisesti 1 -5. Arvosanojen tarkemmat kriteerit julkaistaan toteutussuunnitelmassa ja/tai opintojakson Moodle-alustalla.
Opinnäytetyön suunnittelu (16.08.2021 - 31.05.2024)
7Y00BH08-3083
Opinnäytetyön suunnittelu 5 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä.
Opettajan ammatillinen kehittyminen (04.01.2021 - 31.05.2024)
AT00CW29-3001
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Työhyvinvoinnin mestarikurssi (01.01.2023 - 07.05.2023)
JO00DL17-3001
Henkilöstöjohtaminen (06.01.2023 - 07.05.2023)
K1028LI-3015
Ei huomautuksia.
Henkilöverotus (13.03.2023 - 07.05.2023)
K1038LI-3019
Ei huomautuksia.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (13.03.2023 - 07.05.2023)
K1050LI-3015
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Vastuullinen liiketoiminta (13.03.2023 - 07.05.2023)
K1314LI-3019
Ei huomautuksia.
Työoikeuden perusteet (13.03.2023 - 07.05.2023)
K1325LI-3017
Ei huomautuksia.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2021 - 31.07.2023)
KL00BQ28-3048
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Ammatillinen urasuunnittelu (30.08.2021 - 31.07.2023)
KL00BQ28-3049
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Kirjanpidon peruskurssi (06.01.2023 - 07.05.2023)
KL00BQ50-3016
Yritysrahoituksen perusteet (13.03.2023 - 07.05.2023)
KL00BQ53-3012
Ei huomautuksia.
Johdon laskentatoimi (06.01.2023 - 07.05.2023)
KL00BQ54-3010
.
Tiimivalmennuksen ABC (13.03.2023 - 07.05.2023)
KL00CP88-3009
Maaseutuympäristön arviointi (13.01.2023 - 05.05.2023)
LM00BR89-3006
Elokuva-analyysi (16.01.2023 - 31.07.2023)
M700CD91-3002
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta -kurssin suoritettuaan opiskelija omaa riittävät taidot kyetäkseen itsenäisesti suorittamaan tämän kurssin.
Kokeellinen elokuva ja video (16.01.2023 - 31.07.2023)
M700CE61-3001
Opetus voidaan toteuttaa osin englannin kielellä
Musiikkivideo (16.01.2023 - 31.07.2023)
M700CE65-3003
Opetus voidaan toteuttaa osin englanniksi.