Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opintomatka (18.08.2019 - 25.08.2019)
M7025VS-3001
Ulkomaille suuntautuvan opintomatka -opintojaksoon sisältyy vieraan kielen kirjallisen- ja puhetaidon kehittäminen.
Medialukutaito (01.08.2018 - 31.07.2019)
M7084VS-3002
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan verkko-opintoina.
Palvelujournalismi (01.08.2018 - 31.07.2019)
M7154VS-3004
Voidaan integroida muihin opintoihin.
Opinnäytetyö (01.01.2016 - 31.07.2019)
M9000VS-3003
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
MV00BT90-3001
Harjoittelu (01.08.2018 - 31.07.2019)
MV00BT90-3002
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.12.2019)
MV00BT90-3003
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00BT90-3004
English for Media Sector (28.10.2019 - 31.12.2019)
MV00CA97-3002
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3002
Kirjallinen viestintä (26.08.2019 - 30.09.2019)
MY00CA95-3003
Kirjallinen viestintä (30.09.2019 - 20.12.2019)
MY00CD05-3001
Ajankohtaista journalismissa (01.08.2018 - 31.07.2019)
M7003VS-3002
Ei huomautuksia.
Median työmarkkinat (01.08.2018 - 31.07.2019)
M7005VS-3002
Urheilu mediassa ja urheilujournalismi (09.09.2019 - 15.12.2019)
M700CC51-3001
Ei lisätietoja.
Tiedottaminen (01.08.2018 - 31.07.2019)
M700CE39-3001
Opintojakso voidaan toteuttaa kokonaan verkko-opintoina.
2V00BE42-3007
Ei lisätietoja.
Tilaustyö (01.08.2019 - 31.12.2019)
2V00BF94-3001
Demola voi korvata Tilaustyön.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (19.08.2019 - 18.10.2019)
2V00CA89-3002
Ei lisätietoja.
Työvälineohjelmistot (19.08.2019 - 22.11.2019)
2V00CA91-3002
Arviointi: hyväksytty/hylätty
2V00CB01-3002
Ei lisätietoja.
Valokuvaus 1 (01.01.2020 - 30.03.2020)
2V00CB05-3002
Ei huomautuksia.
2V00CB21-3001
Ei lisätietoja.