Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
2V00BE84-3003
Ei huomautuksia.
2V00BF91-3001
Ei huomioitavaa.
M5007VS-3001
Ei lisätietoja.
M7065VS-3002
Opintojakso voidaan toteuttaa kokonaan verkko-opintoina.
M7088VS-3002
Suorittamisesta sovitaan suuntautumisvaihtoehtovastaavan kanssa. Opintojakson laajuus voi olla 3 - 10 op.
M7089VS-3001
Opintojakson laajuus voi olla 3 - 5 op.
M7090VS-3001
Optimassa on opintojakson työtila, joka sisältää ohjeet, suoritusvaatimukset ja mallit sopimuksista. Laajuus voi olla työtunneista riippuen 3-10 op.
M7129VS-3002
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
M7138VS-3001
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta -kurssin suoritettuaan opiskelija omaa riittävät taidot kyetäkseen itsenäisesti suorittamaan tämän kurssin.