Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
YY00BB29-3177
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.
M5007VS-3001
Ei lisätietoja.
M7065VS-3002
Opintojakso voidaan toteuttaa kokonaan verkko-opintoina.
M7088VS-3002
Suorittamisesta sovitaan suuntautumisvaihtoehtovastaavan kanssa. Opintojakson laajuus voi olla 3 - 10 op.
M7089VS-3001
Opintojakson laajuus voi olla 3 - 5 op.
M7090VS-3001
Optimassa on opintojakson työtila, joka sisältää ohjeet, suoritusvaatimukset ja mallit sopimuksista. Laajuus voi olla työtunneista riippuen 3-10 op.
M7117VS-3004
Ei huomautuksia.
M7129VS-3002
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
M7138VS-3001
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta -kurssin suoritettuaan opiskelija omaa riittävät taidot kyetäkseen itsenäisesti suorittamaan tämän kurssin.
M9000VS-3003
Ei huomautuksia.
2V00BE40-3006
Ei huomautuksia.
2V00BE46-3003
Ei lisätietoja.
2V00BE47-3004
Ei lisätietoja.
2V00BE55-3001
Ei lisätietoja.
2V00BE91-3004
Ei huomautettavaa.
2V00BE92-3004
Ei huomautettavaa.