Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Svenska för mediebranschen (24.08.2020 - 09.05.2021)
MV00CB37-3003
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoittelu (01.08.2020 - 30.06.2021)
MV00CC55-3001
Svenska för mediebranschen (24.08.2020 - 09.05.2021)
MV00CD15-3005
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2021)
MV00CF05-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2019 - 31.07.2022)
MV00CR15-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2020 - 31.07.2023)
MV00CR15-3002
Kuvan tulkinta (24.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CV71-3001
Kuvailmaisu (24.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CV73-3001
Visual Design Factory (01.09.2020 - 23.12.2020)
MV00CW42-3001
Visuaalinen journalismi (01.09.2020 - 23.12.2020)
MV00CX80-3001
Radiotyö (07.01.2021 - 30.04.2021)
MV00CX88-3001
360° VR-videotuotanto (01.08.2020 - 31.07.2021)
M200CJ36-3004
Studiovalokuvaus (06.02.2020 - 16.10.2020)
2V00CC83-3002
Ei huomautuksia.
Kuvajournalismi (01.09.2020 - 31.12.2020)
2V00CD09-3002
Ei huomautuksia.
Freelancer (01.09.2020 - 23.12.2020)
2V00BE53-3003
Ei lisätietoja.
Media-analyysi (04.08.2020 - 23.12.2020)
2V00BE55-3004
Ei lisätietoja.
Ruotsin kielen valmentavat opinnot (24.08.2020 - 25.10.2020)
2V00BF03-3004
Opintojakso on tarkoitettu vain niille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia yo-kirjoituksissa tai joilla on kulunut yo-kirjoituksista tai muista ruotsin opiskeluista useita vuosia ja joka kokee kielitaitonsa erittäin heikoksi.