Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 31.07.2022)
2V00CF07-3001
Media-alan ammattikirjallisuus (01.08.2021 - 31.07.2022)
M700CE07-3003
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
Pienprojekti (02.08.2021 - 31.07.2022)
M700CE21-3005
Opintojakson laajuus voi olla 3 - 5 op.
Työssä oppiminen (01.08.2021 - 31.07.2022)
M700CE47-3003
Suorittamisesta sovitaan suuntautumisvaihtoehtovastaavan kanssa. Opintojakson laajuus voi olla 3 - 10 op.
Harjoittelu (01.08.2021 - 31.12.2021)
MV00CC55-3002
Svenska för mediebranschen (11.04.2022 - 06.05.2022)
MV00CD15-3009
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoittelu (01.01.2022 - 31.07.2022)
MV00CF05-3002
Harjoittelu (01.08.2022 - 31.12.2022)
MV00CF05-3003
Harjoittelu (01.01.2023 - 05.06.2023)
MV00CF05-3004
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2019 - 31.07.2022)
MV00CR15-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2020 - 31.07.2023)
MV00CR15-3002
Kuvailmaisu (01.09.2021 - 31.12.2021)
MV00CV73-3002
Liikkuva kuva ja ääni (10.01.2022 - 28.02.2022)
MV00CV76-3002
3D- ja VR-projekti (03.01.2022 - 31.05.2022)
MV00CV79-3001
Visual Design Factory (30.08.2021 - 17.12.2021)
MV00CW42-3002
Journalismi ammattina (11.01.2021 - 31.05.2024)
MV00CX77-3001
Visuaalinen journalismi (01.08.2021 - 23.12.2021)
MV00CX80-3002
Visuaalinen journalismi (01.08.2021 - 23.12.2021)
MV00CX80-3003
Radiotyö (02.01.2022 - 30.04.2022)
MV00CX88-3002
ORB - Oulu Reality Browsing (22.11.2021 - 02.03.2022)
Y000DH61-3001
Erillisryhmä, ei tutkinto-opiskelijoille.