Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Motion Graphics (27.04.2020 - 27.05.2020)
M200CJ39-3002
M700CB69-3001
Ei huomautuksia.
Elokuva-analyysi (01.08.2019 - 31.05.2020)
M700CD91-3001
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta -kurssin suoritettuaan opiskelija omaa riittävät taidot kyetäkseen itsenäisesti suorittamaan tämän kurssin.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00BT90-3004
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CC55-3001
Harjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2021)
MV00CF05-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3002
2V00CB01-3003
Ei lisätietoja.
Journalistinen kirjoittaminen (01.01.2020 - 11.03.2020)
2V00CB03-3002
Ei lisätietoja.
Valokuvaus 1 (07.01.2020 - 28.02.2020)
2V00CB05-3002
Ei huomautuksia.
2V00CB07-3002
Ei huomautuksia.
Kuvajournalismi (09.03.2020 - 31.03.2020)
2V00CB09-3002
Ei huomautuksia.
Julkaisun perustekniikat (07.01.2020 - 28.02.2020)
2V00CB13-3002
Ei lisätietoja.
Aikakauslehtityö (31.03.2020 - 31.05.2020)
2V00CB15-3002
Ei lisätietoja.
Julkaisun taittaminen (02.04.2020 - 24.04.2020)
2V00CB17-3002
Ei lisätietoja.
Median verkkoyhteisöt (09.03.2020 - 10.04.2020)
2V00CB43-3002
Ei lisätietoja.
Monimediallinen projekti (20.04.2020 - 16.05.2020)
2V00CB47-3001
Ei lisätietoja.
Studiovalokuvaus (06.02.2020 - 31.03.2020)
2V00CC83-3002
Ei huomautuksia.
Käsikirjoittaminen (20.01.2020 - 31.01.2020)
2V00CD13-3001
Ei huomautuksia.
Kuvankäsittely 2 (09.03.2020 - 03.05.2020)
2V00CD17-3001
Ei huomautuksia.
YY00BB72-3116
Ei lisätietoja.
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (01.08.2019 - 31.07.2020)
YY00CA87-3003
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.