Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00BT90-3004
Svenska för mediebranschen (24.08.2020 - 09.05.2021)
MV00CB37-3003
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoittelu (01.08.2020 - 30.06.2021)
MV00CC55-3001
Svenska för mediebranschen (24.08.2020 - 09.05.2021)
MV00CD15-3005
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2021)
MV00CF05-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2019 - 31.07.2022)
MV00CR15-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2020 - 31.07.2023)
MV00CR15-3002
Kuvailmaisu (24.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CV73-3001
Visuaalinen journalismi (01.09.2020 - 23.12.2021)
MV00CX80-3001
360° VR-videotuotanto (01.08.2019 - 31.07.2020)
M200CJ36-3003
360° VR-videotuotanto (01.08.2020 - 31.07.2021)
M200CJ36-3004
Media-alan ammattikirjallisuus (01.08.2019 - 31.07.2020)
M700CE07-3001
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
Media-alan seminaarit (01.08.2019 - 31.07.2020)
M700CE09-3001
Valinta rajattava ammatillista suuntautumista ja kehittymistä tukeviin seminaareihin.
Ruotsin kielen valmentavat opinnot (24.08.2020 - 25.10.2020)
2V00BF03-3004
Opintojakso on tarkoitettu vain niille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia yo-kirjoituksissa tai joilla on kulunut yo-kirjoituksista tai muista ruotsin opiskeluista useita vuosia ja joka kokee kielitaitonsa erittäin heikoksi.
Kuvajournalismi (01.09.2020 - 31.12.2020)
2V00CD09-3002
Ei huomautuksia.
YY00BB72-3116
Ei lisätietoja.
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (01.08.2019 - 31.07.2020)
YY00CA87-3003
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (01.08.2019 - 31.07.2020)
YY00CC59-3002
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.