Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Motion Graphics (13.04.2020 - 22.05.2020)
M200CJ39-3002
Journalistinen erityisalue: Podcast (29.10.2019 - 31.12.2019)
M700CB69-3002
Ei huomautuksia.
Urheilu mediassa ja urheilujournalismi (09.09.2019 - 15.12.2019)
M700CC51-3001
Ei lisätietoja.
Elokuva-analyysi (01.08.2019 - 31.05.2020)
M700CD91-3001
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta -kurssin suoritettuaan opiskelija omaa riittävät taidot kyetäkseen itsenäisesti suorittamaan tämän kurssin.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.12.2019)
MV00BT90-3003
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00BT90-3004
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CC55-3001
Harjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2021)
MV00CF05-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3002
Kirjallinen viestintä (28.10.2019 - 20.12.2019)
MY00CD05-3001
Tilaustyö (01.08.2019 - 31.12.2019)
2V00BF94-3001
Demola voi korvata Tilaustyön.
Uutistoimittaja (28.10.2019 - 13.12.2019)
2V00CA99-3002
Ei lisätietoja.
2V00CB01-3003
Ei lisätietoja.
Valokuvaus 1 (01.01.2020 - 30.03.2020)
2V00CB05-3002
Ei huomautuksia.
2V00CB07-3002
Ei huomautuksia.
Kuvajournalismi (09.03.2020 - 03.05.2020)
2V00CB09-3002
Ei huomautuksia.
Julkaisun perustekniikat (06.01.2020 - 03.05.2020)
2V00CB13-3002
Ei lisätietoja.
Julkaisun taittaminen (17.04.2020 - 31.07.2020)
2V00CB17-3002
Ei lisätietoja.
2V00CB21-3001
Ei lisätietoja.
Radiolähetys (28.10.2019 - 13.12.2019)
2V00CB27-3001
Ei lisätietoja.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (28.10.2019 - 20.12.2019)
2V00CC61-3002
Ei lisätietoja.
Kuvankäsittely 1 (30.09.2019 - 30.12.2019)
2V00CC69-3004
Ei huomautuksia.