Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Freelancer (05.09.2022 - 30.10.2022)
2V00CB57-3002
Ei lisätietoja.
Journalistinen tuottaja (26.09.2022 - 23.12.2022)
2V00CB59-3002
Ei lisätietoja.
Media-analyysi (05.09.2022 - 11.11.2022)
2V00CB65-3002
Ei lisätietoja.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
2V00CC57-3002
Opinnäytetyö (01.01.2022 - 31.07.2022)
2V00CC57-3003
Kompositio-ohjelmat (01.08.2022 - 31.12.2022)
2V00CD61-3002
Ei huomautuksia.
2V00CD63-3002
Ei huomautuksia.
2V00CD77-3001
Ei huomautuksia.
Mainonnan projekti (01.08.2022 - 31.12.2022)
2V00CD79-3003
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 31.07.2022)
2V00CF07-3001
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 17.06.2023)
2V00CF07-3002
Urheilu mediassa ja urheilujournalismi (01.09.2022 - 23.12.2022)
M700CC51-3002
Ei lisätietoja.
Media-alan ammattikirjallisuus (01.08.2021 - 31.07.2022)
M700CE07-3003
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
Pienprojekti (02.08.2021 - 31.07.2022)
M700CE21-3005
Opintojakson laajuus voi olla 3 - 5 op.
Työssä oppiminen (01.08.2021 - 31.07.2022)
M700CE47-3003
Suorittamisesta sovitaan suuntautumisvaihtoehtovastaavan kanssa. Opintojakson laajuus voi olla 3 - 10 op.
Lab Studies 2 (01.01.2022 - 31.07.2022)
MV00BP02-3004
Ei lisätietoja.
Lab Studies 3 (01.01.2022 - 31.07.2022)
MV00BP03-3004
Ei lisätietoja.
Harjoittelu (01.01.2022 - 31.07.2022)
MV00CF05-3002
Harjoittelu (01.08.2022 - 31.12.2022)
MV00CF05-3003
Harjoittelu (01.08.2022 - 31.12.2022)
MV00CF05-3004
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2019 - 31.07.2022)
MV00CR15-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2020 - 31.07.2023)
MV00CR15-3002
3D- ja VR-projekti (01.01.2023 - 31.07.2023)
MV00CV79-3002
Visuaalisen suunnittelun paja (01.01.2023 - 31.07.2023)
MV00CV81-3002
Visual Design Factory (09.01.2023 - 12.05.2023)
MV00CW42-3003