Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Motion Graphics (13.04.2020 - 22.05.2020)
M200CJ39-3002
Journalistinen erityisalue: Podcast (08.11.2019 - 31.12.2019)
M700CB69-3002
Ei huomautuksia.
Urheilu mediassa ja urheilujournalismi (09.09.2019 - 15.12.2019)
M700CC51-3001
Ei lisätietoja.
Elokuva-analyysi (01.08.2019 - 31.05.2020)
M700CD91-3001
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta -kurssin suoritettuaan opiskelija omaa riittävät taidot kyetäkseen itsenäisesti suorittamaan tämän kurssin.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.12.2019)
MV00BT90-3003
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00BT90-3004
English for Media Sector (09.09.2019 - 18.10.2019)
MV00CA97-3002
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoittelu (01.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CC55-3001
Harjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2021)
MV00CF05-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3002
Kirjallinen viestintä (28.10.2019 - 20.12.2019)
MY00CD05-3001
Radiolähetys (28.10.2019 - 13.12.2019)
2V00CB27-3001
Ei lisätietoja.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (28.10.2019 - 20.12.2019)
2V00CC61-3002
Ei lisätietoja.
Kuvankäsittely 1 (30.09.2019 - 30.12.2019)
2V00CC69-3004
Ei huomautuksia.
Typografian perusteet (28.10.2019 - 31.12.2019)
2V00CC77-3004
Ei huomautuksia.
Studiovalokuvaus (06.02.2020 - 11.04.2020)
2V00CC83-3002
Ei huomautuksia.
Käsikirjoittaminen (01.01.2020 - 08.03.2020)
2V00CD13-3001
Ei huomautuksia.
Kuvankäsittely 2 (09.03.2020 - 03.05.2020)
2V00CD17-3001
Ei huomautuksia.
Tuotantojen budjetointi (01.09.2019 - 30.11.2019)
2V00BE07-3003
Ei huomautuksia.
Tilaustyö (01.08.2019 - 31.12.2019)
2V00BF94-3001
Demola voi korvata Tilaustyön.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (19.08.2019 - 18.10.2019)
2V00CA89-3002
Ei lisätietoja.
Työvälineohjelmistot (19.08.2019 - 22.11.2019)
2V00CA91-3002
Arviointi: hyväksytty/hylätty