Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
360° VR-videotuotanto (01.08.2019 - 31.07.2020)
M200CJ36-3003
360° VR-videotuotanto (01.08.2020 - 31.07.2021)
M200CJ36-3004
Motion Graphics (13.04.2020 - 27.05.2020)
M200CJ39-3002
M700CB69-3001
Ei huomautuksia.
Elokuva-analyysi (01.08.2019 - 31.05.2020)
M700CD91-3001
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta -kurssin suoritettuaan opiskelija omaa riittävät taidot kyetäkseen itsenäisesti suorittamaan tämän kurssin.
Media-alan ammattikirjallisuus (01.08.2019 - 31.07.2020)
M700CE07-3001
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
Media-alan seminaarit (01.08.2019 - 31.07.2020)
M700CE09-3001
Valinta rajattava ammatillista suuntautumista ja kehittymistä tukeviin seminaareihin.
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00BT90-3004
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoittelu (01.08.2020 - 30.06.2021)
MV00CC55-3001
Harjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2021)
MV00CF05-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3001
Urasuunnittelu ja portfolio (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3002
Ruotsin kielen valmentavat opinnot (24.08.2020 - 25.10.2020)
2V00BF03-3004
Opintojakso on tarkoitettu vain niille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia yo-kirjoituksissa tai joilla on kulunut yo-kirjoituksista tai muista ruotsin opiskeluista useita vuosia ja joka kokee kielitaitonsa erittäin heikoksi.
2V00CB11-3002
Ei lisätietoja.
Aikakauslehtityö (31.03.2020 - 31.05.2020)
2V00CB15-3002
Ei lisätietoja.
Julkaisun taittaminen (02.04.2020 - 24.04.2020)
2V00CB17-3002
Ei lisätietoja.
Median verkkoyhteisöt (09.03.2020 - 10.04.2020)
2V00CB43-3002
Ei lisätietoja.
Monimediallinen projekti (20.04.2020 - 16.05.2020)
2V00CB47-3001
Ei lisätietoja.
Kuvankäsittely 2 (09.03.2020 - 03.05.2020)
2V00CD17-3001
Ei huomautuksia.
YY00BB72-3116
Ei lisätietoja.