|
Valitut rajaukset: Viestinnän tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Valokuvailmaisu (31.07.2023 - 31.07.2024)
2V00CE79-3005
Opintojakso voidaan suorittaa 3-10 opintopisteen laajuisena.
Projekti (01.09.2023 - 31.07.2024)
M200CE31-3004
Ei huomautuksia.
Ulkotuotanto (14.08.2023 - 31.07.2024)
M4307VS-3003
Ei huomautuksia.
Elokuva-analyysi (01.08.2023 - 31.07.2024)
M700CD91-3003
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta -kurssin suoritettuaan opiskelija omaa riittävät taidot kyetäkseen itsenäisesti suorittamaan tämän kurssin.
Pienprojekti (01.09.2023 - 31.07.2024)
M700CE21-3007
Opintojakson laajuus voi olla 3 - 5 op.
Tilaustyö (01.09.2023 - 31.07.2024)
M700CE41-3005
Optimassa on opintojakson työtila, joka sisältää ohjeet, suoritusvaatimukset ja mallit sopimuksista. Laajuus voi olla työtunneista riippuen 3-10 op.
Kokeellinen elokuva ja video (01.08.2023 - 31.07.2024)
M700CE61-3002
Opetus voidaan toteuttaa osin englannin kielellä
Musiikkivideo (31.07.2023 - 31.07.2024)
M700CE65-3004
Opetus voidaan toteuttaa osin englanniksi.
Pakkaussuunnittelu (12.08.2024 - 20.12.2024)
MV00CC93-3005
Ei lisätietoja
Harjoittelu (01.08.2024 - 31.12.2024)
MV00CF05-3008
Lopputyö (07.08.2023 - 31.07.2024)
MV00CW43-3001
Tutkielma (01.08.2023 - 31.07.2024)
MV00CW44-3001
Tutkielma (07.08.2023 - 31.07.2024)
MV00CW44-3002
Tutkielma (01.08.2024 - 31.07.2025)
MV00CW44-3003
Journalismi ammattina (01.08.2024 - 11.05.2025)
MV00CX77-3002
Viestinnän tutkimus (01.08.2024 - 31.12.2024)
MV00CX94-3002
Datajournalismi (01.01.2025 - 31.07.2025)
MV00DP18-3002
Journalistic Lab (21.01.2025 - 16.05.2025)
MV00DP22-3001
Kuvan tulkinta (21.08.2023 - 31.07.2025)
MV00DP51-3002
Visual Design Factory (21.01.2025 - 16.05.2025)
MV00DP59-3001
Ammattitaidon syventäminen (16.09.2024 - 27.10.2024)
MV00ER06-3001
YY00DU46-3050
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op