Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Urasuunnittelu ja portfolio (01.08.2019 - 31.07.2020)
MV00CR15-3002
2V00CB01-3003
Ei lisätietoja.
Journalistinen kirjoittaminen (01.01.2020 - 11.03.2020)
2V00CB03-3002
Ei lisätietoja.
Valokuvaus 1 (07.01.2020 - 28.02.2020)
2V00CB05-3002
Ei huomautuksia.
2V00CB07-3002
Ei huomautuksia.
Kuvajournalismi (09.03.2020 - 31.03.2020)
2V00CB09-3002
Ei huomautuksia.
Julkaisun perustekniikat (07.01.2020 - 28.02.2020)
2V00CB13-3002
Ei lisätietoja.
Aikakauslehtityö (31.03.2020 - 31.05.2020)
2V00CB15-3002
Ei lisätietoja.
Julkaisun taittaminen (02.04.2020 - 24.04.2020)
2V00CB17-3002
Ei lisätietoja.
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (01.08.2019 - 31.07.2020)
YY00CA87-3003
Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnoissa ja musiikin tutkinto - ohjelmassa opintojakso sisältää tietotekniikan opetuksen. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen. Systemaattisen tiedonhankinnan tavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erilaisia tietokantoja ja tehdä hakuja kirjaston tietokannoista. Omaan ammattialaan tutustumisen tavoitteet: Opiskelija osaa analysoida oman ammattialansa erityispiirteitä, työllistymismahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita.