Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Journalistinen tiedonhankinta (01.09.2020 - 23.12.2020)
MV00CB23-3002
Ei lisätietoja.
Journalistinen jälkituotanto (01.02.2021 - 07.03.2021)
MV00CB33-3002
Ei lisätietoja.
Svenska för mediebranschen (24.08.2020 - 09.05.2021)
MV00CB37-3003
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Urasuunnittelu ja portfolio (01.01.2020 - 31.07.2023)
MV00CR15-3002
Radiotyö (28.09.2020 - 16.10.2020)
2V00CB25-3002
Ei lisätietoja.
Radiolähetys (26.10.2020 - 18.12.2020)
2V00CB27-3002
Ei lisätietoja.
Journalistinen esituotanto (01.12.2020 - 23.12.2020)
2V00CB29-3002
Ei lisätietoja.
2V00CB31-3002
Ei lisätietoja.
Television studiotyöskentely (07.01.2021 - 31.01.2021)
2V00CB35-3002
Verkkomateriaali Optimassa, ryhmä- ja yksilöharjoitukset, pakollinen läsnäolo 80 % kontaktitunneista. Poissaolojen mahdollisesti ylittyessä asiasta keskustellaan opintojakson opettajan kanssa ja sovitaan korvaustehtävistä tapauskohtaisesti. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus sovitaan erikseen.
Verkkojournalismi (01.02.2021 - 02.05.2021)
2V00CB41-3002
Ei lisätietoja.
Median verkkoyhteisöt (08.03.2021 - 30.04.2021)
2V00CB43-3003
Ei lisätietoja.
Digitaalinen julkaiseminen (08.03.2021 - 30.04.2021)
2V00CB45-3002
Eli lisätietoja.
Monimediallinen projekti (12.04.2021 - 14.05.2021)
2V00CB47-3002
Ei lisätietoja.
2V00CB21-3002
Ei lisätietoja.