Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Koulutusosasto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Digitaalinen piirtäminen (06.01.2020 - 31.01.2020)
MV00CC97-3001
Ei lisätietoja
Svenska för mediebranschen (09.03.2020 - 30.04.2020)
MV00CD15-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Harjoittelu (01.01.2021 - 31.07.2021)
MV00CF05-3001
Käsikirjoittaminen (20.01.2020 - 31.01.2020)
2V00CD13-3001
Ei huomautuksia.
Kuvankäsittely 2 (09.03.2020 - 03.05.2020)
2V00CD17-3001
Ei huomautuksia.
Audiovisuaalinen tuotanto (17.02.2020 - 28.02.2020)
2V00CD19-3001
Ei huomautuksia.
Jälkituotanto (09.03.2020 - 31.03.2020)
2V00CD21-3001
Ei huomautuksia.
Animaatio (27.01.2020 - 28.02.2020)
2V00CD25-3001
Ei huomautuksia.