Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Työvälineohjelmistot (01.08.2021 - 08.05.2022)
2V00CA91-3004
English for Media Sector (01.01.2022 - 08.05.2022)
MV00CC85-3005
Svenska för mediebranschen (31.08.2021 - 31.12.2021)
MV00CD15-3008
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Journalismi ammattina (02.08.2021 - 30.05.2025)
MV00CX77-3002
Uutistyö (01.09.2021 - 23.12.2021)
MV00CX79-3002
Visuaalinen journalismi (01.08.2021 - 23.12.2021)
MV00CX80-3002
Viestintä osana yhteiskuntaa (01.09.2021 - 31.05.2022)
MV00CX85-3002
Kulttuurijournalismi (03.01.2022 - 31.05.2022)
MV00CY24-3001