Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Svenska för mediebranschen (11.04.2022 - 06.05.2022)
MV00CD15-3009
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Graafiset työkalut (23.08.2021 - 23.12.2021)
MV00CV70-3002
Kuvan tulkinta (23.08.2021 - 31.12.2021)
MV00CV71-3002
Kuvailmaisu (01.09.2021 - 31.12.2021)
MV00CV73-3002
Liikkuva kuva ja ääni (10.01.2022 - 28.02.2022)
MV00CV76-3002