Valitut rajaukset: Kulttuurialan yksikkö Poista rajaukset
2K00BL55-3009
Opintojakson suorittaminen sisältää työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Luovan talouden ominaispiirteet (09.01.2023 - 07.05.2023)
2K00BL57-3004
Opintojakson suorittaminen sisältää lähiopetukseen osallistumisen, työskentelyn erikseen sovittavissa tehtävissä ja oppimistehtävien suorittamisen (osaamisen näyttö).
Vapaasti valittavat opinnot (29.08.2022 - 14.05.2023)
2T00CK55-3001
Opinnoista sovitaan tanssinopettajan opettajatuutorin kanssa. Opintopistemäärä 3-10 op.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
2V00CC57-3002
2V00CD77-3001
Ei huomautuksia.
Mainonnan projekti (01.08.2022 - 31.05.2023)
2V00CD79-3003
Ei huomautuksia.
Valokuvailmaisu (20.01.2023 - 31.07.2023)
2V00CE79-3004
Opintojakso voidaan suorittaa 3-10 opintopisteen laajuisena.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 17.06.2023)
2V00CF07-3002
English for Dance Teachers (13.03.2023 - 07.05.2023)
AT00CJ59-3005
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
Tanssi ja yhteiskunta (09.01.2023 - 14.05.2023)
AT00CK27-3004
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin syventävät opinnot 5 / limón (09.01.2023 - 05.03.2023)
AT00CK29-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin pedagogiikka 7 / showtanssi (09.01.2023 - 05.03.2023)
AT00CK31-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin pedagogiikka 7 / limón (09.01.2023 - 05.03.2023)
AT00CK31-3003
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Opinnäytetyön toteutus (29.08.2022 - 14.05.2023)
AT00CP53-3001
Opinnäytetyön raportointi (09.01.2023 - 28.05.2023)
AT00CP54-3001
Kirjallinen viestintä (09.01.2023 - 31.03.2023)
AT00CV63-3003
Tanssin didaktiikka (09.01.2023 - 14.05.2023)
AT00CV69-3003
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan tanssinopettajakoulutuksen tutkintovastaavalle.
Työharjoittelu 1 (29.08.2022 - 14.05.2023)
AT00CV94-3002
Toteutuksesta sovitaan harjoitteluvastaavan kanssa. Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan harjoitteluvastaavalle.
Tanssitapahtuman tuottaminen 2 (29.08.2022 - 14.05.2023)
AT00CV95-3002
Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa Arktiset Askeleet tapahtuman toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
Koreografinen projekti, monimuoto (29.08.2022 - 14.05.2023)
AT00CV96-3005
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Svenska för danslärare (13.03.2023 - 07.05.2023)
AT00CV98-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö (31.10.2022 - 05.03.2023)
AT00CW02-3003
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja opettaja/tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Baletin perusopinnot ja pedagogiikka (09.01.2023 - 14.05.2023)
AT00CW06-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Työharjoittelu 2 (29.08.2022 - 14.05.2023)
AT00CW08-3001
Toteutus suunnitellaan yhdessä opettajatuutorin ja harjoitteluvastaavan kanssa. Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan harjoitteluvastaavalle.