Valitut rajaukset: Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Pedagoginen perusta (28.10.2019 - 31.03.2020)
M200CJ63-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. Kirjallisuus: Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Uusikylä & Atjonen. 2005. Didaktiikan perusteet. Saarinen, Mikael. 2002. Tunne älysi, älyä tunteesi. Vuorinen, Ilpo. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Skinnari, Simo. 2004. Pedagoginen rakkaus - Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä.
Opetussuunnitelma (28.10.2019 - 08.03.2020)
M2016YS-3012
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Arviointi asteikolla 0-5.
M2021YS-3020
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Työharjoittelu 1 (28.10.2019 - 31.05.2020)
M2130TS-3005
Toteutuksesta sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
Tanssipedagogiikka 4 (29.08.2016 - 15.03.2020)
M2144TS-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Svenska för danslärare (26.08.2019 - 30.03.2020)
AT00BO59-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
AT00BQ64-3002
Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa kahden Arktiset Askeleet tapahtuman sekä Tanssia! / Luomo! -näytösten toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
Tanssin pedagogiikka 4 / BALETTI (26.08.2019 - 28.02.2020)
AT00BQ73-3004
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00BQ73-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin pedagogiikka 4 / SHOWTANSSI (06.01.2020 - 31.05.2020)
AT00BQ73-3006
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssijan hyvinvointi 2 (01.01.2020 - 02.06.2020)
AT00BQ75-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssijan hyvinvointi 3 (31.07.2020 - 31.07.2020)
AT00BQ78-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssi ja kulttuuri (01.01.2020 - 31.03.2020)
AT00BT13-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00CJ61-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa kahden Arktiset Askeleet tapahtuman sekä Tanssia! / Luomo! -näytösten toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
Tanssin didaktiikka (06.01.2020 - 20.05.2020)
AT00CJ65-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Integroitu opintojaksoon Pedagoginen perusta.
Tanssin pedagogiikka 2 (06.01.2020 - 31.05.2020)
AT00CJ67-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssi ja kulttuuri / Campusonline (09.09.2019 - 03.05.2020)
AT00CJ75-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssi ja kulttuuri (01.01.2020 - 31.07.2020)
AT00CJ75-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssi ja kulttuuri (09.09.2019 - 03.05.2020)
AT00CJ75-3003
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssi ja yhteiskunta / Campusonline (09.09.2019 - 03.05.2020)
AT00CK27-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssi ja yhteiskunta (01.01.2020 - 31.07.2020)
AT00CK27-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).