Valitut rajaukset: Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Pedagoginen perusta (01.05.2020 - 31.07.2020)
M200CJ63-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. Kirjallisuus: Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Uusikylä & Atjonen. 2005. Didaktiikan perusteet. Saarinen, Mikael. 2002. Tunne älysi, älyä tunteesi. Vuorinen, Ilpo. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Skinnari, Simo. 2004. Pedagoginen rakkaus - Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä.
Opetussuunnitelma (01.05.2020 - 31.08.2020)
M2016YS-3013
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Arviointi asteikolla 0-5.
Opettajan osaamisportfolio (06.01.2020 - 20.05.2022)
M2021YS-3020
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
AT00BQ64-3002
Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa kahden Arktiset Askeleet tapahtuman sekä Tanssia! / Luomo! -näytösten toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
Tanssin pedagogiikka 4 / BALETTI (26.08.2019 - 31.08.2020)
AT00BQ73-3004
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssijan hyvinvointi 3 (01.08.2020 - 21.05.2021)
AT00BQ78-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Opinnäytetyön aloitusseminaari (09.03.2020 - 18.12.2020)
AT00BS84-3002
Opintojakso kuuluu 15 opintopisteen opinnäytetyöopintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00CJ61-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa kahden Arktiset Askeleet tapahtuman sekä Tanssia! / Luomo! -näytösten toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
Tanssin didaktiikka (06.01.2020 - 02.10.2020)
AT00CJ65-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Integroitu opintojaksoon Pedagoginen perusta.
Svenska för danslärare (24.08.2020 - 18.12.2020)
AT00CJ73-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Tanssi ja kulttuuri (01.01.2020 - 31.07.2020)
AT00CJ75-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssi ja kulttuuri - campusonline (01.08.2020 - 18.12.2020)
AT00CJ75-3005
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssi ja yhteiskunta (01.01.2020 - 31.07.2020)
AT00CK27-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Basic Studies in Dance 4 (24.08.2020 - 31.12.2020)
AT00CK47-3003
Basic Studies in Dance 4 (04.01.2021 - 28.05.2021)
AT00CK47-3004
Taidepedagoginen projekti (01.01.2020 - 31.07.2020)
AT00CQ03-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Tanssialan työelämätieto (26.08.2019 - 31.07.2020)
2T00BC94-3005
Kirjallisuus: https://oamk.finna.fi/Record/leevi.179402 Heiskanen, Ilkka; Kangas, Anita; Mitchell, Ritva. 2015. Taiteen ja kulttuurin kentät: perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö
Extended Dance Studies 3 (01.08.2020 - 31.12.2020)
2T00CK35-3003
Extended Dance Studies 3 (04.01.2021 - 28.05.2021)
2T00CK35-3004
Extended Dance Studies 4 (24.08.2020 - 31.12.2020)
2T00CK37-3003
Extended Dance Studies 4 (04.01.2021 - 28.05.2021)
2T00CK37-3004
Artistic Production 2 (24.08.2020 - 31.12.2020)
2T00CK39-3003