Valitut rajaukset: Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opettajan osaamisportfolio (06.01.2020 - 20.05.2022)
M2021YS-3020
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Työharjoittelu 2 (24.08.2020 - 21.05.2021)
M2137TS-3005
Toteutus suunnitellaan yhdessä opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
Työharjoittelu 1 (24.08.2020 - 21.05.2021)
M200CK99-3001
Toteutuksesta sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
AT00BQ64-3002
Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa kahden Arktiset Askeleet tapahtuman sekä Tanssia! / Luomo! -näytösten toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
Tanssijan hyvinvointi 3 (01.08.2020 - 21.05.2021)
AT00BQ78-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin pedagogiikka 5 / showtanssi (24.08.2020 - 31.12.2020)
AT00BQ82-3004
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin pedagogiikka 7 (24.08.2020 - 31.07.2021)
AT00BQ84-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Opinnäytetyön aloitusseminaari (09.03.2020 - 18.12.2020)
AT00BS84-3002
Opintojakso kuuluu 15 opintopisteen opinnäytetyöopintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00CJ61-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa kahden Arktiset Askeleet tapahtuman sekä Tanssia! / Luomo! -näytösten toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
Tanssin didaktiikka (06.01.2020 - 02.10.2020)
AT00CJ65-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Integroitu opintojaksoon Pedagoginen perusta.
Svenska för danslärare (24.08.2020 - 18.12.2020)
AT00CJ73-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Tanssi ja kulttuuri (03.09.2020 - 11.12.2020)
AT00CJ75-3004
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssi ja kulttuuri - campusonline (01.08.2020 - 18.12.2020)
AT00CJ75-3005
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin pedagogiikka 3 / show & limón (24.08.2020 - 28.05.2021)
AT00CJ81-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin pedagogiikka 4 / Koulutanssi (24.08.2020 - 25.10.2020)
AT00CJ97-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Basic Studies in Dance 4 (24.08.2020 - 31.12.2020)
AT00CK47-3003
Basic Studies in Dance 4 (04.01.2021 - 28.05.2021)
AT00CK47-3004
Tanssijantyön harjoittelu (26.10.2020 - 21.05.2021)
AT00CL03-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit/esitykset).
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (17.08.2020 - 18.12.2020)
AT00CV62-3001
Opintojakso sisältää osiot: tieto- ja viestintätekniikka ja opiskelijana ammattikorkeakoulussa. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen.
Kirjallinen viestintä (17.08.2020 - 18.12.2020)
AT00CV63-3001
Tanssiprojekti (17.08.2020 - 18.12.2020)
AT00CV83-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (tuotannon työskentelyaikataulu ja -paikat, oppimistehtävät ja esitysajat).
AT00CV88-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. Kirjallisuus: Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi. My Generation. Uusikylä & Atjonen. 2005. Didaktiikan perusteet. Saarinen, Mikael. 2002. Tunne älysi, älyä tunteesi. Skinnari, Simo. 2004. Pedagoginen rakkaus - Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä. Torkki, J.2006 (tai uudempi). Puhevalta. Otava. Virolainen, I. & Virolainen, H. 2018. Mielen voima oppimisessa. Viisas Elämä.
AT00CV89-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).