Valitut rajaukset: Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Vapaasti valittavat opinnot (29.08.2022 - 14.05.2023)
2T00CK55-3001
Opinnoista sovitaan tanssinopettajan opettajatuutorin kanssa. Opintopistemäärä 3-10 op.
Työelämäharjoittelu (29.08.2022 - 23.10.2022)
2T00CL05-3001
Toteutus suunnitellaan yhdessä opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
English for Dance Teachers (13.03.2023 - 07.05.2023)
AT00CJ59-3005
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
Tanssi ja yhteiskunta (09.01.2023 - 14.05.2023)
AT00CK27-3004
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00CK29-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin syventävät opinnot 5 / limón (09.01.2023 - 05.03.2023)
AT00CK29-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin pedagogiikka 7 / showtanssi (09.01.2023 - 05.03.2023)
AT00CK31-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin pedagogiikka 7 / limón (09.01.2023 - 05.03.2023)
AT00CK31-3003
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Opinnäytetyön toteutus (29.08.2022 - 14.05.2023)
AT00CP53-3001
Opinnäytetyön raportointi (09.01.2023 - 28.05.2023)
AT00CP54-3001
Opinnäytetyön raportointi (09.01.2023 - 14.05.2023)
AT00CP54-3002
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (29.08.2022 - 21.12.2022)
AT00CV62-3004
Opintojakso sisältää osiot: tieto- ja viestintätekniikka ja opiskelijana ammattikorkeakoulussa. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan tutkintovastaavalle.
Kirjallinen viestintä (09.01.2023 - 05.03.2023)
AT00CV63-3003
Tanssin didaktiikka (09.01.2023 - 14.05.2023)
AT00CV69-3003
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan tanssinopettajakoulutuksen tutkintovastaavalle.
Työharjoittelu 1 (29.08.2022 - 14.05.2023)
AT00CV94-3002
Toteutuksesta sovitaan harjoitteluvastaavan kanssa.
Tanssitapahtuman tuottaminen 2 (29.08.2022 - 14.05.2023)
AT00CV95-3002
Opiskelija osallistuu opintojakson puitteissa Arktiset Askeleet tapahtuman toteuttamiseen sovituissa tehtävissä.
Koreografinen projekti / LUMO (29.08.2022 - 21.12.2022)
AT00CV96-3004
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Koreografinen projekti, monimuoto (29.08.2022 - 14.05.2023)
AT00CV96-3005
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Tanssijantyön harjoittelu (29.08.2022 - 21.12.2022)
AT00CV97-3003
Svenska för danslärare (13.03.2023 - 07.05.2023)
AT00CV98-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Koulutanssi ja pedagogiikka (29.08.2022 - 23.10.2022)
AT00CV99-3002
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op).
Koulutanssi ja pedagogiikka, monimuoto (29.08.2022 - 23.10.2022)
AT00CV99-3003
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op).
Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö (31.10.2022 - 05.03.2023)
AT00CW02-3003
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja opettaja/tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Baletin perusopinnot ja pedagogiikka (09.01.2023 - 14.05.2023)
AT00CW06-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).