Valitut rajaukset: Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Svenska för danslärare (26.08.2019 - 31.12.2019)
AT00BO59-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Taidepedagoginen projekti 2 (26.08.2019 - 31.12.2019)
AT00BQ65-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Tanssin pedagogiikka 3 / Koulutanssi (26.08.2019 - 27.10.2019)
AT00BQ72-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00CJ49-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
English for Dance Teachers (26.08.2019 - 31.12.2019)
AT00CJ59-3001
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
Basic Studies in Dance 4 (26.08.2019 - 20.12.2019)
AT00CK47-3001
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Kirjallinen viestintä (01.11.2019 - 20.12.2019)
MY00CA95-3007
M200CK61-3001
Erikseen sovittavat tanssiopinnot on hyväksytettävä tutkintovastaavalla ennen niiden aloittamista.
Työharjoittelu 1 (28.10.2019 - 31.05.2020)
M2130TS-3005
Toteutuksesta sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
Tanssipedagogiikka 4 (29.08.2016 - 15.03.2020)
M2144TS-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BC98-3011
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BC98-3012
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Extended Dance Studies 3 (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK35-3001
Extended Dance Studies 4 (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK37-3001
Artistic Production 2 (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK39-3001
Improvisation and Composition (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK41-3001
Assisting in Production (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK43-3001
Working in Project (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK45-3001
Vapaasti valittavat opinnot (01.08.2019 - 31.07.2023)
2T00CK55-3001
Opinnoista sovitaan tanssinopettajan opettajatuutorin kanssa. Opintopistemäärä 3-10 op.
2V00CK75-3001
Opintojakso on tarkoitettu vain niille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia yo-kirjoituksissa tai joilla on kulunut yo-kirjoituksista tai muista ruotsin opiskeluista useita vuosia ja joka kokee kielitaitonsa erittäin heikoksi.