Valitut rajaukset: Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Kirjallinen viestintä (28.10.2019 - 31.12.2019)
MY00CA95-3007
M2021YS-3021
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Tanssipedagogiikka 4 (29.08.2016 - 15.03.2020)
M2144TS-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
English for Dance Teachers (01.03.2019 - 31.05.2019)
AT00BO58-3002
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
Svenska för danslärare (26.08.2019 - 31.12.2019)
AT00BO59-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
English for Dance Teachers (26.08.2019 - 31.12.2019)
AT00CJ59-3001
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
Basic Studies in Dance 4 (26.08.2019 - 20.12.2019)
AT00CK47-3001
Taidepedagoginen projekti (01.01.2020 - 31.07.2020)
AT00CQ03-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).
Keho ja tanssi 3 (27.08.2018 - 31.05.2019)
2T00BH45-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Extended Dance Studies 3 (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK35-3001
Extended Dance Studies 4 (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK37-3001
Artistic Production 2 (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK39-3001
Improvisation and Composition (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK41-3001
Assisting in Production (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK43-3001
Working in Project (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK45-3001
2V00CK75-3001
Opintojakso on tarkoitettu vain niille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia yo-kirjoituksissa tai joilla on kulunut yo-kirjoituksista tai muista ruotsin opiskeluista useita vuosia ja joka kokee kielitaitonsa erittäin heikoksi.
YY00BB72-3080
Ei lisätietoja.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta (26.08.2019 - 27.10.2019)
YY00BB72-3115
Ei lisätietoja.
Yrittäjyys (26.08.2019 - 22.12.2019)
YY00BB75-3076
Opintojaksolla harjoitustyönä laaditaan liiketoimintaidean kuvaus (esim. Business Model Canvasilla tai vastaavalla muulla esitystavalla), jonka pohjalta opiskelijat 2-5 hengen opiskelijatiimeissä laativat liiketoimintasuunnitelman. Harjoitustyöllä on mahdollisuus osallistua liiketoimintaideakilpailuun (esim Kickstart tai vastaava).