Valitut rajaukset: Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Pedagoginen perusta (28.10.2019 - 31.03.2020)
M200CJ63-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. Kirjallisuus: Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Uusikylä & Atjonen. 2005. Didaktiikan perusteet. Saarinen, Mikael. 2002. Tunne älysi, älyä tunteesi. Vuorinen, Ilpo. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Skinnari, Simo. 2004. Pedagoginen rakkaus - Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä.
Opetussuunnitelma (28.10.2019 - 08.03.2020)
M2016YS-3012
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Arviointi asteikolla 0-5.
M2021YS-3020
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Työharjoittelu 1 (28.10.2019 - 31.05.2020)
M2130TS-3005
Toteutuksesta sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa.
Tanssipedagogiikka 4 (29.08.2016 - 15.03.2020)
M2144TS-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Kirjallinen viestintä (01.11.2019 - 20.12.2019)
MY00CA95-3007
Tanssialan työelämätieto (26.08.2019 - 31.07.2020)
2T00BC94-3005
Kirjallisuus: https://oamk.finna.fi/Record/leevi.179402 Heiskanen, Ilkka; Kangas, Anita; Mitchell, Ritva. 2015. Taiteen ja kulttuurin kentät: perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö
2T00BC98-3010
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BC98-3011
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BC98-3012
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD00-3010
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD00-3011
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD00-3012
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD01-3007
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD02-3007
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD03-3005
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin syventävät opinnot 3 / STREET (06.01.2020 - 08.03.2020)
2T00BD03-3006
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin perusopinnot 1 / Baletti (26.08.2019 - 31.12.2019)
2T00CJ53-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin perusopinnot 2 / Kansantanssi (06.01.2020 - 20.05.2020)
2T00CJ55-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin perusopinnot 3, Showtanssi (06.01.2020 - 31.05.2020)
2T00CJ69-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Extended Dance Studies 3 (26.08.2019 - 20.12.2019)
2T00CK35-3001