Valitut rajaukset: Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opettajan osaamisportfolio (01.08.2017 - 05.05.2019)
M2021YS-3008
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Tanssipedagogiikka 4 (29.08.2016 - 15.03.2020)
M2144TS-3005
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssipedagogiikka 4 (13.03.2017 - 10.03.2019)
M2144TS-3008
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssipedagogiikka 4 (01.08.2016 - 10.03.2019)
M2144TS-3009
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan amamtillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Kirjallinen viestintä (29.10.2018 - 31.12.2018)
MY00BS08-3006
Kirjallinen viestintä (07.01.2019 - 26.04.2019)
MY00BS08-3008
English for Dance Teachers (01.01.2019 - 01.03.2019)
AT00BO58-3002
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
AT00BQ71-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
English Oral Communication (11.03.2019 - 09.05.2019)
2V00BF05-3003
Tanssialan työelämätieto (01.08.2017 - 10.03.2019)
2T00BC94-3002
Kirjallisuus: https://oamk.finna.fi/Record/leevi.179402 Heiskanen, Ilkka; Kangas, Anita; Mitchell, Ritva. 2015. Taiteen ja kulttuurin kentät: perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö
Tanssialan työelämätieto (27.08.2018 - 17.05.2019)
2T00BC94-3004
Kirjallisuus: https://oamk.finna.fi/Record/leevi.179402 Heiskanen, Ilkka; Kangas, Anita; Mitchell, Ritva. 2015. Taiteen ja kulttuurin kentät: perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö
Tanssin perusopinnot 2 / Kansantanssi (27.08.2018 - 10.03.2019)
2T00BC96-3008
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssin perusopinnot 3 / Showtanssi (29.10.2018 - 06.05.2019)
2T00BC97-3007
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD03-3003
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Keho ja tanssi 3 (27.08.2018 - 31.05.2019)
2T00BH45-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tutkimus- ja kehittämistoiminta (27.09.2018 - 31.12.2018)
YY00BB72-3078
Ei lisätietoja.