|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö (01.08.2024 - 01.01.2025)
AT00CW02-3005
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Täsmennys toteutussuunnitelmassa.
AT00DW72-3001
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Opetusharjoittelu 1 (01.08.2024 - 31.12.2024)
MM00EB61-3003
Ohjattu opetusharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti Musiikkikoulu Johtosävelessä.
Opetusharjoittelu 2 (01.01.2025 - 31.05.2025)
MM00EB62-3002
Ohjattu opetusharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti Musiikkikoulu Johtosävelessä. Opintojaksoon sisältyy noin 20 minuutin mittainen opetusnäyte, johon liittyen ohjaavan opettajan, kollegan ja opiskelijan kesken käyty palautekeskustelu.
Laiteympäristön hallinta (19.08.2024 - 31.12.2024)
MM00EC64-3001
Ammattipedagogiikka 2 (19.08.2024 - 04.05.2025)
MM00EI34-3001
Pääaineen projekti 1 (26.08.2024 - 02.05.2025)
MM00EI36-3002
Instrumenttiopinnot 2 (19.08.2024 - 04.05.2025)
MM00EI81-3001
Äänisuunnittelu (08.01.2025 - 02.05.2025)
MM00EI89-3001
Äänisynteesi (28.10.2024 - 09.03.2025)
MM00EI90-3001
Miksaustyöpaja (19.08.2024 - 04.05.2025)
MM00EI93-3001
YY00DU46-3025
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
YY00DU46-3098
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Svenska för arbetslivet (10.03.2025 - 04.05.2025)
YY00DU51-3022
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Saadakseen arvosanan 4 tai 5 opintojaksosta opiskelijan kielitaidon on vastattava vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1.