|
Valitut rajaukset: Musiikki [2023] Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.01.2025 - 31.07.2025)
7Y00DL03-3019
Opinnäytetyö 15 op Jos opiskelijalla on ylempi korkeakoulututkinto, on hänellä mahdollisuus osoittaa opinnäytetyöhön liittyvä osaamisensa (ilmiö, prosessi ja menetelmät) kirjallisuushakuun perustuvalla artikkelilla aiemman osaamisensa perusteella. LISÄOHJEITA: Ahotoinnista sovitaan oman opinnäyteryhmän pääohjaajan kanssa. Pääohjaaja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin koko opintojaksosta ja sen osasuorituksista, kun osaamisen näyttö on hyväksytty. HUOMAUTUKSET: *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä
Acting Responsibly (28.10.2024 - 22.12.2024)
MM00CY34-3005
Ohjaan ja organisoin toimintaa (26.08.2024 - 27.10.2024)
MM00CY37-3002
Yleinen musiikinteoria (19.08.2024 - 31.12.2024)
MM00EB59-3003
Musiikinjohdon perusteet (08.01.2025 - 02.05.2025)
MM00EB60-3002
Musiikinjohdon perusteet (01.01.2024 - 05.05.2024)
MM00EB60-3003
Opetusharjoittelu 1 (01.08.2024 - 31.12.2024)
MM00EB61-3003
Ohjattu opetusharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti Musiikkikoulu Johtosävelessä.
Laulajien italia (01.08.2023 - 05.05.2024)
MM00EB90-3002
Urkuoppi (19.08.2024 - 04.05.2025)
MM00EC19-3002
Urkuoppi (23.10.2023 - 05.05.2024)
MM00EC19-3003
Musiikin kirjoittaminen (01.08.2023 - 05.05.2024)
MM00EC29-3002
Ammattipedagogiikka 1 (28.10.2024 - 04.05.2025)
MM00EI32-3001
Opintojaksolla on sekä koko vuosikurssille yhteisiä että instrumentti- ja/tai pääainekohtaisia eriäviä osuuksia.
Ammattipedagogiikka 1 (23.10.2023 - 05.05.2024)
MM00EI32-3002
Opintojaksolla on sekä koko vuosikurssille yhteisiä että instrumentti- ja/tai pääainekohtaisia eriäviä osuuksia.
Pääaineen projekti 1 (26.08.2024 - 02.05.2025)
MM00EI36-3002