Valitut rajaukset: Toimintaterapian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
7W00BM11-3005
Ei huomautuksia.
7W00CA70-3003
Opintojakso integroituu sisällöllisesti 7W00CA71 Asiakkaan toimintakyvyn arviointi, harjoittelun kanssa.
7W00CA83-3001
Harjoittelu sisältää kirjallisen urasuunnitelman ja itsereflektiotehtävän.
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 26.12.2021)
7W00CF52-3001
Opintojakson toteutus 1 ja 2 arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa 3 arvioidaan numeerisesti 1-5.
Opinnäytetyö (10.01.2022 - 25.12.2022)
7W00CF52-3002
Opintojakson toteutus 1 ja 2 arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa 3 arvioidaan numeerisesti 1-5.
Apuvälinepalvelut (11.01.2022 - 04.03.2022)
7W00CF55-3003
7W00DA91-3001
Molemmat toteutuksen osat arvioidaan hyväksytty/hylätty.