Valitut rajaukset: Toimintaterapian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
7W00BM11-3004
Ei huomautuksia.
7W00BM11-3005
Ei huomautuksia.
Orientaatio sosiaali- ja terveysalaan (17.08.2020 - 21.05.2021)
7W00CA56-3003
Opintojakson toteutus 1- 3 arvioidaan hyväksytty/hylätty. Osa 4 arvioidaan numeerisesti 1 -5. Arvosanojen tarkemmat kriteerit julkaistaan toteutussuunnitelmassa ja/tai opintojakson Moodle-alustalla.
7W00CA70-3003
Opintojakso integroituu sisällöllisesti 7W00CA71 Asiakkaan toimintakyvyn arviointi, harjoittelun kanssa.
7W00CA83-3001
Harjoittelu sisältää kirjallisen urasuunnitelman ja itsereflektiotehtävän.
Opinnäytetyö (01.08.2021 - 26.12.2021)
7W00CF52-3001
Opintojakson toteutus 1 ja 2 arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa 3 arvioidaan numeerisesti 1-5.
Opinnäytetyö (10.01.2022 - 25.12.2022)
7W00CF52-3002
Opintojakson toteutus 1 ja 2 arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa 3 arvioidaan numeerisesti 1-5.