Valitut rajaukset: Toimintaterapian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
7W00BM11-3005
Ei huomautuksia.
Orientaatio sosiaali- ja terveysalaan (13.03.2023 - 31.05.2023)
7W00CA56-3003
Opintojakson toteutus 1- 3 arvioidaan hyväksytty/hylätty. Osa 4 arvioidaan numeerisesti 1 -5. Arvosanojen tarkemmat kriteerit julkaistaan toteutussuunnitelmassa ja/tai opintojakson Moodle-alustalla.
7W00CA83-3002
Harjoittelu sisältää kirjallisen urasuunnitelman ja itsereflektiotehtävän.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 25.12.2022)
7W00CF52-3002
Opintojakson toteutus 1 ja 2 arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa 3 arvioidaan numeerisesti 1-5.
Opinnäytetyö (01.01.2023 - 31.07.2023)
7W00CF52-3003
Opintojakson toteutus 1 ja 2 arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa 3 arvioidaan numeerisesti 1-5.
7W00DA91-3002
Molemmat toteutuksen osat arvioidaan hyväksytty/hylätty.