|
Valitut rajaukset: Toimintaterapian tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
7W00DB19-3003
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.01.2024 - 31.12.2024)
7W00DB29-3001
Opintojakson toteutus 1 ja 2 arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa 3 arvioidaan numeerisesti 1-5.
7W00DX76-3002
Opintojakso sisältää tutustumiskäyntejä työelämän toimintaympäristöissä.