Valitut rajaukset: Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (04.01.2021 - 09.05.2021)
2Y00BH55-3017
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa. Kirjallisuus (sovituin osin): Torkki, J.2006 (tai uudempi). Puhevalta. Otava. Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmästä. My Generation. Kauppila, R.A. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas opettajille. PS-Kustannus. Arviointi asteikolla 0-5.
Johdatus luovaan soitinnukseen (04.01.2021 - 16.05.2021)
AM00CR09-3005
Pedagoginen kehittäjä (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2017YS-3013
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Kirjallisuus: Martikainen, T. 2005. Inhimillinen tekijä: Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana. Joensuu: Joensuun yliopisto. Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Järvilehto, Lauri. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Pruuki, Lassi. 2008. Ilo opettaa. Helsinki: Edita. Atjonen, Päivi. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Sirkka, Andrew & Sankari, Anne. 2013. Oppimista motivoiva moninaisuus. Opettajien vinkkejä opettajille. Opettajan eettiset ohjeet. www.oaj.fi Niemi, H. & Sarras, S. (toim.) 2012. Tykkää tästä. PS-kustannus. Nummenmaa, J. 2010. Tunteiden psykologia. Tammi. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2013. Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus. Juva.
Opettajan osaamisportfolio (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2021YS-3024
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opettajan osaamisportfolio (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2021YS-3025
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 1 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2297MS-3007
Ei huomautuksia.
Unspecified Music Studies (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2460MS-3013
Opinnäytetyö (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2467MS-3012
Ei huomautuksia.
Ainedidaktiikka 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2516MS-3013
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Ainedidaktiikka 3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2517MS-3008
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan vastakkaista sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
MA00BS34-3010
Ei kommentteja.
Introduction to Music Technology (03.05.2021 - 31.07.2021)
MA00BS34-3011
Ei kommentteja.
Pääinstrumentti B 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS56-3004
Ei huomautuksia.
Main Instrument B3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS57-3007
Main Instrument B3 (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BS57-3008
Pääinstrumentti C 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS60-3004
Ei huomautuksia.
Main Instrument C 3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS61-3004