Valitut rajaukset: Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opettajan osaamisportfolio (29.08.2022 - 23.12.2022)
M2021YS-3028
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Soveltavat harjoitukset 2 (02.06.2022 - 31.08.2022)
M2130MS-3007
Ei huomautuksia.
Unspecified Music Studies (29.08.2022 - 05.05.2023)
M2460MS-3016
Opinnäytetyö (29.08.2022 - 07.05.2023)
M2467MS-3015
Ei huomautuksia.
Main Instrument B3 (29.08.2022 - 05.05.2023)
MA00BS57-3010
Pääinstrumentti B 4 (29.08.2022 - 07.05.2023)
MA00BS58-3003
Ei huomautuksia.
Main Instrument C 3 (29.08.2022 - 05.05.2023)
MA00BS61-3006
Työelämäharjoittelu (29.08.2022 - 23.12.2022)
MA00BS74-3004
Työelämäharjoittelusta sovitaan etukäteen oman vastuuopettajan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Secondary Instrument D 3 (29.08.2022 - 05.05.2023)
MA00BS87-3006
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: Sivuinstrumentti 5op, Ainedidaktiikka 2 3op, Opetusharjoittelu 1 1op Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Sivuinstrumentti D 4 (29.08.2022 - 07.05.2023)
MA00BS88-3004
Musiikkiteknologian soveltavat opinnot (29.08.2022 - 07.05.2023)
MA00BS99-3002
Ei kommentteja.
Orientoidun oppimaan (29.08.2022 - 23.10.2022)
MM00CV65-3003
Ohjaan oppijalähtöisesti (29.08.2022 - 23.10.2022)
MM00CY29-3003
Opin ja ohjaan eri tavoin (31.10.2022 - 23.12.2022)
MM00CY30-3003
Koen, analysoin ja ymmärrän (09.01.2023 - 05.03.2023)
MM00CY31-3002
Ilmaisen ja esiinnyn (13.03.2023 - 07.05.2023)
MM00CY32-3002