|
Valitut rajaukset: Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö (01.08.2024 - 01.01.2025)
AT00CW02-3005
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Täsmennys toteutussuunnitelmassa.
Pedagoginen kehittäjä (28.10.2024 - 12.05.2025)
AT00CW14-3003
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, hän voi ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa käynnistämällä HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Opettajan vuorovaikutustaidot (27.08.2024 - 17.12.2024)
AT00DW50-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
AT00DW72-3001
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
AT00DW72-3002
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Kasvatustieteen perusteet (01.01.2025 - 09.03.2025)
AT00EK09-3001
Ohjaan ja organisoin toimintaa (26.08.2024 - 27.10.2024)
MM00CY37-3002
Ohjaan ja organisoin toimintaa (25.08.2025 - 17.10.2025)
MM00CY37-3003
Valmistaudun työelämään (28.10.2024 - 31.12.2024)
MM00CY38-3002
Valmistaudun työelämään (27.10.2025 - 19.12.2025)
MM00CY38-3003
Kokoan ammatillisen osaamiseni (01.01.2025 - 09.03.2025)
MM00CY39-3002
Kokoan ammatillisen osaamiseni (05.01.2026 - 27.02.2026)
MM00CY39-3003
Yleinen musiikinteoria (19.08.2024 - 31.12.2024)
MM00EB59-3003
Musiikinjohdon perusteet (08.01.2025 - 02.05.2025)
MM00EB60-3002
Opetusharjoittelu 1 (01.08.2024 - 31.12.2024)
MM00EB61-3003
Ohjattu opetusharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti Musiikkikoulu Johtosävelessä.
Opetusharjoittelu 2 (01.01.2025 - 31.05.2025)
MM00EB62-3002
Ohjattu opetusharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti Musiikkikoulu Johtosävelessä. Opintojaksoon sisältyy noin 20 minuutin mittainen opetusnäyte, johon liittyen ohjaavan opettajan, kollegan ja opiskelijan kesken käyty palautekeskustelu.