Valitut rajaukset: Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (04.01.2021 - 09.05.2021)
2Y00BH55-3017
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa. Kirjallisuus (sovituin osin): Torkki, J.2006 (tai uudempi). Puhevalta. Otava. Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmästä. My Generation. Kauppila, R.A. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas opettajille. PS-Kustannus. Arviointi asteikolla 0-5.
Johdatus luovaan soitinnukseen (04.01.2021 - 16.05.2021)
AM00CR09-3005
Pedagoginen kehittäjä (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2017YS-3013
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Kirjallisuus: Martikainen, T. 2005. Inhimillinen tekijä: Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana. Joensuu: Joensuun yliopisto. Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Järvilehto, Lauri. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Pruuki, Lassi. 2008. Ilo opettaa. Helsinki: Edita. Atjonen, Päivi. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Sirkka, Andrew & Sankari, Anne. 2013. Oppimista motivoiva moninaisuus. Opettajien vinkkejä opettajille. Opettajan eettiset ohjeet. www.oaj.fi Niemi, H. & Sarras, S. (toim.) 2012. Tykkää tästä. PS-kustannus. Nummenmaa, J. 2010. Tunteiden psykologia. Tammi. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2013. Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus. Juva.
Pedagoginen kehittäjä (03.01.2022 - 15.05.2022)
M2017YS-3015
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Kirjallisuus: Martikainen, T. 2005. Inhimillinen tekijä: Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana. Joensuu: Joensuun yliopisto. Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Järvilehto, Lauri. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Pruuki, Lassi. 2008. Ilo opettaa. Helsinki: Edita. Atjonen, Päivi. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Sirkka, Andrew & Sankari, Anne. 2013. Oppimista motivoiva moninaisuus. Opettajien vinkkejä opettajille. Opettajan eettiset ohjeet. www.oaj.fi Niemi, H. & Sarras, S. (toim.) 2012. Tykkää tästä. PS-kustannus. Nummenmaa, J. 2010. Tunteiden psykologia. Tammi. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2013. Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus. Juva.
Opettajan osaamisportfolio (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2021YS-3024
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opettajan osaamisportfolio (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2021YS-3025
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opettajan osaamisportfolio (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2021YS-3026
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Performance and Expressional Studies (10.01.2022 - 15.05.2022)
M2056MS-3011
Ei huomautuksia.
Body Care of a Musician (23.08.2021 - 19.12.2021)
M2071MS-3012
Opettaja arvioi.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 1 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2297MS-3007
Ei huomautuksia.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2450MS-3002
Opintojakso voidaan suorittaa 3-10op laajuisena.
Unspecified Music Studies (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2460MS-3013
Unspecified Music Studies (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2460MS-3015
Opinnäytetyö (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2467MS-3012
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (03.01.2022 - 15.05.2022)
M2467MS-3013
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2467MS-3014
Ei huomautuksia.
Ainedidaktiikka 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2516MS-3013
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Ainedidaktiikka 3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2517MS-3008
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan vastakkaista sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Ainedidaktiikka 3 (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2517MS-3009
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan vastakkaista sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot (23.08.2021 - 15.05.2022)
M3078MS-3001
Ei huomautuksia.
MA00BS34-3010
Ei kommentteja.
Introduction to Music Technology (03.05.2021 - 31.07.2021)
MA00BS34-3011
Ei kommentteja.
Pääinstrumentti B 2 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS56-3004
Ei huomautuksia.
Main Instrument B3 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS57-3007
Main Instrument B3 (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BS57-3008