|
Valitut rajaukset: Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö (01.08.2024 - 01.01.2025)
AT00CW02-3005
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Täsmennys toteutussuunnitelmassa.
Pedagoginen kehittäjä (28.10.2024 - 12.05.2025)
AT00CW14-3003
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, hän voi ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa käynnistämällä HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Pedagogiset perusilmiöt (30.10.2023 - 05.05.2024)
AT00DW49-3001
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan tutkintovastaavalle.
Opettajan vuorovaikutustaidot (28.08.2023 - 20.12.2023)
AT00DW50-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Opettajan vuorovaikutustaidot (28.10.2024 - 25.05.2025)
AT00DW50-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Opettajan vuorovaikutustaidot (01.08.2023 - 30.12.2023)
AT00DW50-3003
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
AT00DW72-3001
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
AT00DW72-3002
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Kasvatustieteen perusteet (28.10.2024 - 31.12.2024)
AT00EK09-3001
Unspecified Music Studies (28.08.2023 - 20.12.2023)
M2460MS-3017
Unspecified Music Studies (08.01.2024 - 03.05.2024)
M2460MS-3018
Opin ja ohjaan eri tavoin (30.10.2023 - 20.12.2023)
MM00CY30-3005
Koen, analysoin ja ymmärrän (08.01.2024 - 03.03.2024)
MM00CY31-3003
Ilmaisen ja esiinnyn (11.03.2024 - 05.05.2024)
MM00CY32-3003
Acting Responsibly (30.10.2023 - 20.12.2023)
MM00CY34-3002
Creating Well-being with Music (08.01.2024 - 03.03.2024)
MM00CY35-3002
Preparing and Coaching (11.03.2024 - 05.05.2024)
MM00CY36-3002
Ohjaan ja organisoin toimintaa (26.08.2024 - 27.10.2024)
MM00CY37-3002
Ohjaan ja organisoin toimintaa (25.08.2025 - 17.10.2025)
MM00CY37-3003
Valmistaudun työelämään (30.10.2023 - 20.12.2023)
MM00CY38-3001
Valmistaudun työelämään (28.10.2024 - 31.12.2024)
MM00CY38-3002
Valmistaudun työelämään (27.10.2025 - 19.12.2025)
MM00CY38-3003
Kokoan ammatillisen osaamiseni (08.01.2024 - 03.03.2024)
MM00CY39-3001