|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
AT00DN40-3004
Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan tanssinopettajakoulutuksen tutkintovastaavalle.
Näytöstoiminta (28.10.2024 - 12.05.2025)
AT00DN41-3004
Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, hän voi ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa käynnistämällä HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603.
Yhteistoiminnallinen tanssiprojekti (01.08.2024 - 21.12.2024)
AT00DR17-3003
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (tuotannon työskentelyaikataulu ja -paikat, tehtävät ja esitysajat). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan tanssinopettajakoulutuksen tutkintovastaavalle.
Tanssin elementit ja pedagogiikka (01.08.2024 - 09.03.2025)
AT00DW44-3002
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Mikäli opiskelija haluaa otettavan huomioon aiemmin hankkimaansa osaamista, tai haluaa ehdottaa vaihtoehtoista suoritustapaa, hän käynnistää HOT-menettelyn Pepissä. Ohje HOT-hakemuksen tekemiseen löytyy osoitteesta https://it.oamk.fi/7603. Hakemus osoitetaan tanssinopettajakoulutuksen tutkintovastaavalle. Lisätietoa arvioinnista ja HOT-menettelystä https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi
Opettajan vuorovaikutustaidot (28.10.2024 - 04.05.2025)
AT00DW50-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Kasvatustieteen perusteet (28.10.2024 - 31.12.2024)
AT00EK09-3001
Showtanssin perusteet ja pedagogiikka (01.08.2024 - 12.05.2025)
AT00EN84-3001
Mikäli opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, voidaan opiskelijan pyynnöstä arvosanat 1-2 merkitä opintorekisteriotteeseen arvosanalla H (hyväksytty).
YY00DU46-3096
1. lukuvuosi, 3 op 2. - 3. lukuvuosi, 2 op
Digi- ja tietotekniset taidot (01.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU47-3059
-
Työelämän viestintätaidot (01.08.2024 - 27.10.2024)
YY00DU50-3089
Pakollinen.
English for Working Life (10.03.2025 - 30.05.2025)
YY00DU52-3058
Pakollinen
Innovoidaan yhdessä (01.01.2025 - 09.03.2025)
YY00DU54-3063
Pakollinen