Valitut rajaukset: all Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
OC00CF29-3001
Bioanalytiikan syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
OC00CF30-3001
Bioanalytiikan syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
OC00CF32-3001
- osa a 5 op: Tehtävä kliinisen radiografian toimintaympäristön vallitsevista käytännöistä - osa b 5 op: Käytäntöjen kehittäminen ja arviointi. Radiografian syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
Farmakologia ja lääkehoito (01.01.2019 - 31.12.2019)
OC00CG31-3001
Johtaminen ja esimiestyö (30.08.2017 - 31.12.2018)
OJ00BO64-3001
Ei lisätietoja.
Tutkimus-ja tiedontuottamismenetelmät (30.08.2017 - 31.12.2018)
OJ00BO76-3001
Ei lisätietoja.
Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät (01.08.2018 - 31.07.2019)
OJ00BW45-3001
Ei lisätietoja.
Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät (01.08.2018 - 31.07.2019)
OJ00BW45-3002
Ei lisätietoja.
Johtaminen ja esimiestyö (01.08.2018 - 31.07.2019)
OJ00BW46-3001
Ei lisätietoja.
Johtaminen ja esimiestyö (30.08.2017 - 31.12.2018)
ON00BO77-3001
Ei lisätietoja.
Johtaminen ja esimiestyö (01.01.2019 - 31.07.2019)
ON00BO77-3002
Ei lisätietoja.
Tutkimus-ja tiedontuottamismenetelmät (30.08.2017 - 31.12.2018)
ON00BO78-3001
Ei lisätietoja.
ON00BO79-3001
Ei lisätietoja
Ensihoidon kehittyminen ja tulevaisuus (01.01.2018 - 31.12.2018)
ON00BO83-3001
Ei lisätietoja.
Uudistuva ohjausosaaminen (04.02.2019 - 29.03.2019)
OR00CI06-3001
Ulkotuotanto (01.08.2018 - 31.07.2019)
M4307VS-3002
Ei huomautuksia.
Ajankohtaista journalismissa (01.08.2018 - 31.07.2019)
M7003VS-3002
Ei huomautuksia.
Median työmarkkinat (01.08.2018 - 31.07.2019)
M7005VS-3002
Tiedottaminen (01.08.2018 - 31.07.2019)
M700CE39-3001
Opintojakso voidaan toteuttaa kokonaan verkko-opintoina.
Kokeellinen elokuva ja video (01.08.2018 - 31.07.2019)
M7051VS-3002
Opetus voidaan toteuttaa osin englannin kielellä
Medialukutaito (01.08.2018 - 31.07.2019)
M7084VS-3002
Opintojakso voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan verkko-opintoina.
Elokuva-analyysi (01.08.2018 - 31.05.2019)
M7138VS-3002
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta -kurssin suoritettuaan opiskelija omaa riittävät taidot kyetäkseen itsenäisesti suorittamaan tämän kurssin.