Valitut rajaukset: all Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Johdatus musiikkiteknologiaan (04.05.2020 - 31.07.2020)
MA00BS34-3009
Ei kommentteja.
MA00BT25-3010
Ei huomautuksia.
Musiikin historia 2, klassinen (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT26-3005
Ei huomautuksia.
Innovation Management and Practice (26.08.2019 - 03.05.2020)
MP00BW19-3002
This course is closely integrated with the Service Design course.
Taiteen tekemisen uudet tuulet (06.01.2020 - 03.05.2020)
MT00CR11-3001
MV00CB37-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
O6108RH-3007
Opintojakson vastuuopettaja Karoliina Paalimäki-Paakki
Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät (01.08.2019 - 21.06.2020)
OJ00BW45-3006
Ei lisätietoja.
Johtaminen ja esimiestyö (01.08.2018 - 31.03.2020)
OJ00BW46-3001
Ei lisätietoja.
Johtaminen ja esimiestyö (01.01.2019 - 30.04.2020)
ON00BO77-3002
Ei lisätietoja.
Uudistuva ohjausosaaminen (09.03.2020 - 31.05.2020)
OR00CI06-3002
Tilastomatematiikka (04.05.2020 - 07.06.2020)
4T00BI18-3007