Valitut rajaukset: all Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Asiantuntijana kehittyminen (01.08.2018 - 31.12.2018)
7J00BM03-3002
Ei lisätietoja.
Asiantuntijana kehittyminen (01.08.2018 - 13.06.2019)
7J00BM03-3003
Ei lisätietoja.
Asiantuntijana kehittyminen (01.08.2018 - 31.07.2019)
7J00BM03-3004
Ei lisätietoja.
OC00CF29-3001
Bioanalytiikan syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
OC00CF30-3001
Bioanalytiikan syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
OC00CF32-3001
- osa a 5 op: Tehtävä kliinisen radiografian toimintaympäristön vallitsevista käytännöistä - osa b 5 op: Käytäntöjen kehittäminen ja arviointi. Radiografian syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
Farmakologia ja lääkehoito (01.01.2019 - 31.12.2019)
OC00CG31-3001
Johtaminen ja esimiestyö (30.08.2017 - 31.12.2018)
OJ00BO64-3001
Ei lisätietoja.
Tutkimus-ja tiedontuottamismenetelmät (30.08.2017 - 31.12.2018)
OJ00BO76-3001
Ei lisätietoja.
Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät (01.08.2018 - 31.07.2019)
OJ00BW45-3001
Ei lisätietoja.
Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät (01.08.2018 - 31.07.2019)
OJ00BW45-3002
Ei lisätietoja.
Johtaminen ja esimiestyö (01.08.2018 - 31.07.2019)
OJ00BW46-3001
Ei lisätietoja.
Johtaminen ja esimiestyö (30.08.2017 - 31.12.2018)
ON00BO77-3001
Ei lisätietoja.
Johtaminen ja esimiestyö (01.01.2019 - 31.07.2019)
ON00BO77-3002
Ei lisätietoja.
Tutkimus-ja tiedontuottamismenetelmät (30.08.2017 - 31.12.2018)
ON00BO78-3001
Ei lisätietoja.
ON00BO79-3001
Ei lisätietoja
Ensihoidon kehittyminen ja tulevaisuus (01.01.2018 - 31.12.2018)
ON00BO83-3001
Ei lisätietoja.
Web-projekti (08.10.2018 - 21.12.2018)
4T00BH76-3006
Soil Construction (01.08.2018 - 31.12.2018)
5F00BH67-3003
Tuulivoima (27.08.2018 - 21.12.2018)
5G00BI40-3001