Valitut rajaukset: Liiketalouden tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Liiketoiminnan suunnittelu (05.11.2018 - 01.03.2019)
KL00BQ23-3008
.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ24-3001
.
Liiketoiminnan kehittäminen (28.01.2019 - 24.05.2019)
KL00BQ24-3006
.
Affärssvenska II (11.03.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ25-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Yritysverotus (11.03.2019 - 10.05.2019)
KL00BQ52-3003
.
Yritysrahoituksen perusteet (11.03.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ53-3003
Ei huomautuksia.
Palkanlaskenta (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BS67-3003
Ei huomautuksia.
KL00CA85-3002
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet markkinoinnin B-pakettia Palveluliiketoiminta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa.
KL00CA85-3003
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet markkinoinnin B-pakettia Palveluliiketoiminta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa.
Taloushallinnon tietojärjestelmät (11.03.2019 - 03.05.2019)
3L00BE72-3010
Opintojakson luennoilla on 80 % läsnäolovelvollisuus.
3L00BE75-3003
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
English for Team Leaders (11.03.2019 - 17.05.2019)
3L00BI74-3004
Brändin oikeudellinen suoja (07.01.2019 - 01.03.2019)
3L00BL64-3003
Ei huomautuksia.
Julkaisujärjestelmät (11.03.2019 - 03.05.2019)
4B00BG77-3003
Not applicapbe.
Henkilöstöjohtaminen (04.02.2019 - 10.05.2019)
K1028LI-3008
Ei huomautuksia.
Strateginen johtaminen (07.01.2019 - 01.03.2019)
K1046LI-3005
Ei huomautuksia.
Kehittyvät organisaatiot (11.03.2019 - 03.05.2019)
K1047LI-3004
Ei huomautuksia.
Yrittäjyys muuttuvassa yhteiskunnassa (01.08.2018 - 03.05.2019)
K1049LI-3002
Ei lähiopetusta.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (11.03.2019 - 03.05.2019)
K1050LI-3004
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Organisaatiokäyttäytyminen (07.01.2019 - 01.03.2019)
K1054LI-3005
Ei huomautuksia.
Johtamisen haasteet (01.08.2018 - 03.05.2019)
K1057LI-3008
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa. Opintojakson Moodle-alustalla on lisätietoa tenttiin valmistautumisesta.
Asiantuntijapalveluiden myynti (18.03.2019 - 24.05.2019)
K1061LI-3005
Ei huomautuksia.
Arvopaperisijoittaminen (01.08.2019 - 31.08.2019)
K1098LI-3009
Ei huomautuksia.