Valitut rajaukset: Liiketalouden tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
3L00BE75-3003
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
English for Team Leaders (11.03.2019 - 17.05.2019)
3L00BI74-3004
English for Team Leaders (29.10.2018 - 21.12.2018)
3L00BI74-3005
Brändin oikeudellinen suoja (07.01.2019 - 01.03.2019)
3L00BL64-3003
Ei huomautuksia.
Liiketoiminnan suunnittelu (27.08.2018 - 21.12.2018)
KL00BQ23-3002
Liiketoiminnan suunnittelu (05.11.2018 - 01.03.2019)
KL00BQ23-3008
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ24-3001
Liiketoiminnan kehittäminen (28.01.2019 - 24.05.2019)
KL00BQ24-3006
Affärssvenska II (11.03.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ25-3001
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Affärssvenska II (29.10.2018 - 11.01.2019)
KL00BQ25-3006
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Kirjanpidon peruskurssi (27.08.2018 - 21.12.2018)
KL00BQ50-3002
Yritysverotus (11.03.2019 - 10.05.2019)
KL00BQ52-3003
Palkanlaskenta (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BS67-3003
Ei huomautuksia.
KL00CA85-3002
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet markkinoinnin B-pakettia Palveluliiketoiminta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa.
Henkilöstöjohtaminen (27.08.2018 - 21.12.2018)
K1028LI-3007
Ei huomautuksia.
Strateginen johtaminen (07.01.2019 - 01.03.2019)
K1046LI-3005
Ei huomautuksia.
Yrittäjyys muuttuvassa yhteiskunnassa (01.08.2018 - 31.07.2019)
K1049LI-3002
Ei lähiopetusta.
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä (11.03.2019 - 03.05.2019)
K1050LI-3004
Opintojakson luennoilla on läsnäolovelvollisuus.
Organisaatiokäyttäytyminen (07.01.2019 - 01.03.2019)
K1054LI-3005
Ei huomautuksia.
Johtamisen haasteet (01.08.2018 - 31.07.2019)
K1057LI-3008
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa. Opintojakson Moodle-alustalla on lisätietoa tenttiin valmistautumisesta.
Asiantuntijapalveluiden myynti (29.10.2018 - 21.12.2018)
K1061LI-3003
Ei huomautuksia.
Yritysverotuksen erityiskysymyksiä (27.08.2018 - 03.05.2019)
K1101LI-3009
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Oivassa erikseen ilmoitettavina ajankohtina.
English Business Communication (07.01.2019 - 01.03.2019)
K1124LI-3010