Valitut rajaukset: Liiketalouden tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Y00039F-3005
Opintojakso sisältää Vertaistuutorointi tai International Tutoring -opintojakson. Opiskelija voi hakea laajan vertaisohjauksen opintopisteitä, jos on toiminut vertais- tai kv-tuutorina vähintään kaksi vuotta tai on toiminut vertais- tai kv-tuutoroinnin lisäksi hyvinvointituutorina vähintään vuoden ajan. Tuutoritoiminnasta kirjoitettava oppimispäiväkirja ja kuukausiraportti palautetaan OSAKOn vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijalle. Asiantuntija suosittelee opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle, joka antaa suoritusmerkinnän
K1266LI-3005
Opintojakson laajuus voi vaihdella 3-10 opintopistettä riippuen projektin työmäärästä. Projekti voidaan tehdä monialaisissa tiimeissä englanniksi.
K1270LI-3005
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä uusintatenttipäivinä.
KL00CA85-3001
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet markkinoinnin B-pakettia Palveluliiketoiminta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa.
K1038LI-3006
Ei huomautuksia.
K1101LI-3004
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Oivassa erikseen ilmoitettavina ajankohtina.
K1101LI-3009
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Oivassa erikseen ilmoitettavina ajankohtina.