Valitut rajaukset: Liiketalouden tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
K1101LI-3004
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Oivassa erikseen ilmoitettavina ajankohtina.
K1266LI-3005
Opintojakson laajuus voi vaihdella 3-10 opintopistettä riippuen projektin työmäärästä. Projekti voidaan tehdä monialaisissa tiimeissä englanniksi.
K1270LI-3005
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä uusintatenttipäivinä.
K1271LI-3003
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa. Opintojaksoon kuuluu palautettavia viikkotehtäviä, joista saa pisteitä. Tentti toteutetaan atk-luokassa, Moodle-alustalla.
K1275LI-3002
Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina.
K1276LI-3002
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
KL00BR52-3001
Opiskelijat tekevät lähtötasotestin ennen opintojakson alkua.