|
Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Opinnäytetyö (06.08.2024 - 31.07.2025)
K1003YY-3085
Ei huomautuksia.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.08.2023 - 31.07.2025)
KL00BQ28-3070
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Onnistu opinnäytetyössä (28.10.2024 - 22.12.2024)
KL00DN96-3001
Onnistu opinnäytetyössä (10.03.2025 - 11.05.2025)
KL00DN96-3002
Onnistu opinnäytetyössä (01.01.2025 - 10.03.2025)
KL00DN96-3004
Onnistu opinnäytetyössä (02.09.2024 - 27.10.2024)
KL00DN96-3005
Dataohjautuva markkinointi (11.03.2024 - 31.12.2024)
KL00EH24-3001
Kurssilla käsitellään dataohjautuvan markkinoinnin lähtökohtia, tutustutaan markkinoijan työn keskeisiin tavoitteisiin, mittareihin ja niistä kertyvään dataan erityisesti digitaalisista lähteistä sekä työkaluihin ja teknologioihin, joita tarvitaan dataohjautuvaan toimintaan markkinointiorganisaatioissa. Kurssilla perehdytään myös luvanvaraisen markkinoinnin käsitteeseen ja toimintatapoihin sekä asiakkaan tietosuojaan.
Ammattiharjoittelu (01.01.2024 - 31.12.2024)
YY00BD17-3093
Terwa-akatemiassa ammattiharjoittelu suoritetaan opiskelijoiden omissa tiimiyrityksissä tehtävinä asiakasprojekteina. Jokaisesta asiakasprojektista tuotetaan harjoittelun seurantadokumentit: Projektisuunnitelma, projektisopimus, projektin loppuraportti ja asiakaspalaute projektista. Opiskelija koostaa opintojensa aikana harjoitteluportfolion, joka sisältää jokaiseen osallistumaansa projektiin liittyvät dokumentit.