|
Valitut rajaukset: Liiketalouden yksikkö [2023] Poista rajaukset
Tilintarkastuksen perusteet (10.03.2025 - 04.05.2025)
3L00BC82-3019
Ei lisätietoja.
Tilintarkastuksen perusteet (28.10.2024 - 31.12.2024)
3L00BC82-3020
Ei lisätietoja.
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1003YY-3076
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1003YY-3077
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1003YY-3078
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1003YY-3079
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.01.2024 - 31.12.2024)
K1003YY-3081
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1003YY-3083
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (06.08.2024 - 31.07.2025)
K1003YY-3085
Ei huomautuksia.
Henkilöverotus (19.08.2024 - 18.10.2024)
K1038LI-3023
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2023 - 04.08.2025)
K1038YY-3017
Opiskelijayritysopinnot (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1043LI-3007
Yrittäjyysopinnot suoritetaan yrityksessä, joka on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, henkilöstön ja opiskelijajärjestön perustama osakeyhtiö Trapesti. Yrityksen toiminta-ajatuksena on opiskelijoiden liiketoiminta- ja projektiosaamisen kehittäminen käytännönläheisesti. Yrityksessä mukana olevat opiskelijat voivat suorittaa enintään 30 op:n kokonaisuuden toimimalla yrityksen hallinnossa ja/tai käytännön projekteissa.
Johtamisen haasteet (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1057LI-3018
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa. Opintojakson Moodle-alustalla on lisätietoa tenttiin valmistautumisesta.
English Business Communication (28.10.2024 - 15.12.2024)
K1124LI-3026
Skill level B2 For more detailed content, see the implementation plan.
Kirjanpidon jatkokurssi (28.10.2024 - 02.03.2025)
K1257LI-3023
Ei huomautuksia.
Kirjanpidon jatkokurssi (01.01.2025 - 04.05.2025)
K1257LI-3024
Ei huomautuksia.
Työelämälähtöinen projekti (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1266LI-3012
Opintojakson laajuus voi vaihdella 1-5 opintopistettä riippuen projektin työmäärästä.
Palkanlaskennan perusteet (06.05.2024 - 30.06.2024)
K1303LI-3024
Ei huomautuksia.
Projektijohtaminen (01.08.2023 - 31.07.2024)
K1309LI-3015
Työoikeuden perusteet (19.08.2024 - 18.10.2024)
K1325LI-3020
Ei huomautuksia.
Markkinoinnin psykologia (19.08.2024 - 18.10.2024)
K1329LI-3014
Ei huomautuksia.
Sopimusoikeus (28.10.2024 - 21.12.2024)
K1344LI-3012
Kesällä toteutettava verkkokurssi.
Digital Business (19.08.2024 - 18.10.2024)
KB00DN08-3002