Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Yrityksen toimintaympäristö (07.01.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ19-3025
.
Affärssvenska I (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00BQ22-3022
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska II kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Työyhteisöosaaminen (15.03.2021 - 07.05.2021)
KL00CJ37-3010
.
Asiakkuusosaaminen (07.01.2021 - 05.03.2021)
KL00CJ38-3010
.