Valitut rajaukset: Liiketalous Poista rajaukset
Yrityksen johtaminen (26.08.2019 - 01.05.2020)
KL00BQ47-3002
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
Yrityksen kannattavuuden kehittäminen (26.08.2019 - 01.05.2020)
KL00BQ48-3002
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
KL00BQ49-3002
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
Kirjanpidon peruskurssi (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ50-3006
Yritysrahoituksen perusteet (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ53-3004
Ei huomautuksia.
Yritysrahoituksen perusteet (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ53-3005
Ei huomautuksia.
Johdon laskentatoimi (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ54-3001
.
Johdon laskentatoimi (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ54-3002
.
Johdon laskentatoimi (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BQ54-3003
.
Luovat tuotteet ja liiketoimintamallit (26.08.2019 - 01.05.2020)
KL00BQ67-3002
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
Terwa-akatemian projektiopinnot (26.08.2019 - 01.05.2020)
KL00BR68-3006
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
Yrityksen perustamistoimet (26.08.2019 - 01.05.2020)
KL00BR75-3002
Visuaalinen viestintä (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00BS23-3004
Opintojakson toteutuksesta, aikatauluista, vierailuista ym. tiedotetaan opintojaksolla.
Markkinointiviestinnän työkalut (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00BS24-3003
Tarkentavat tiedot julkaistaan opintojaksolla
Digitaalinen liiketoiminta (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00BS25-3001
Ei lisätietoja.
KL00BS28-3001
Ei lisätietoja.
Johtamistaito (01.05.2019 - 31.07.2020)
KL00BW41-3001
Suoritus merkitään opiskelijan vapaasti valittaviin opintoihin.
KL00CA85-3004
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet markkinoinnin B-pakettia Palveluliiketoiminta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa.
Työyhteisöosaaminen (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CJ37-3001
.
Työyhteisöosaaminen (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CJ37-3002
.
Työyhteisöosaaminen (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CJ37-3003
.
Työyhteisöosaaminen (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CJ37-3004
.
Työyhteisöosaaminen (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CJ37-3005
.
Työyhteisöosaaminen (09.03.2020 - 01.05.2020)
KL00CJ37-3006
.
Asiakkuusosaaminen (06.01.2020 - 01.05.2020)
KL00CJ38-3006
.