Valitut rajaukset: Liiketalous Poista rajaukset
KL00BT65-3004
Opintojakso voidaan sisällyttää opiskelijan hopsin mukaisesti myös ammattiopintoihin. Ota yhteyttä tutkintovastaavaan. Suunniteltu toteutuminen syys- ja kevätlukukaudella, mutta voi vaihdella lukuvuositasolla.
KL00CA85-3001
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet markkinoinnin B-pakettia Palveluliiketoiminta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa.
KL00CA85-3002
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet markkinoinnin B-pakettia Palveluliiketoiminta. Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa.
KM00CG12-3001
Arvioinnin perusteena käytetään yleisten kielitutkintojen taitotasoja. Opiskelijan pitää osallistua tunneille ja tehdä opintojakson tehtävät.
3L00BG52-3004
Kirjallisuus: Ryan, Damian & Jones, Calvin. 2009. Understanding Digital Marketing. Kogan Page Ltd. 2009 tai uudempi.
3L00BM18-3002
Opiskelija voi suorittaa opintojakson myös 5 op laajuisena, jolloin hänet on nimetty hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
4T00BI02-3009
Kirjallisuus: Ryan, Damian & Jones, Calvin. 2009. Understanding Digital Marketing. Kogan Page Ltd. (tai uudempi)
K1003YY-3014
Ei huomautuksia.
K1003YY-3015
Ei huomautuksia.
K1003YY-3016
Ei huomautuksia.
K1003YY-3017
Ei huomautuksia.
K1003YY-3018
Ei huomautuksia.
K1003YY-3025
Ei huomautuksia.
K1003YY-3027
Ei huomautuksia.