Valitut rajaukset: (vanha) Liiketalous [2020] Poista rajaukset
Saksan alkeiskurssi I (22.08.2022 - 30.12.2022)
3B00BC47-3028
.
3L00BG13-3008
Verkkokurssi.
Tunnusluvut ja johtaminen (01.08.2021 - 30.06.2022)
3L00BG14-3007
Verkkokurssi.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1003YY-3067
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1003YY-3068
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1003YY-3073
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1038YY-3016
Kehittyvät organisaatiot (31.10.2022 - 31.12.2022)
K1047LI-3013
Ei huomautuksia.
Johtamisen haasteet (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1057LI-3015
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa. Opintojakson Moodle-alustalla on lisätietoa tenttiin valmistautumisesta.
Finanssialalla toimiminen (13.03.2023 - 07.05.2023)
K1099LI-3009
Ei huomautuksia.
Finanssialalla toimiminen (31.10.2022 - 31.12.2022)
K1099LI-3010
Ei huomautuksia.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.01.2020 - 31.07.2022)
K1140YY-3030
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2020 - 24.10.2022)
K1140YY-3031
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Yleisharjoittelu (01.08.2020 - 31.05.2023)
K1140YY-3040
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Yleisharjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1140YY-3048
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Lähiesimiehenä toimiminen (29.08.2022 - 30.10.2022)
K1306LI-3020
Ei huomautuksia.
Lähiesimiehenä toimiminen (06.01.2023 - 05.03.2023)
K1306LI-3021
Ei huomautuksia.
Projektijohtaminen (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1309LI-3014
Luxury Marketing (13.03.2023 - 05.05.2023)
KB00BR05-3009
Affärssvenska II (25.10.2022 - 30.12.2022)
KL00BQ25-3031
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Ammatillinen urasuunnittelu (06.01.2020 - 31.07.2023)
KL00BQ28-3023
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).