Valitut rajaukset: (vanha) Liiketalous [2020] Poista rajaukset
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1003YY-3067
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1003YY-3068
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 30.07.2023)
K1003YY-3072
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1003YY-3073
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1038YY-3016
Strateginen johtaminen (29.08.2022 - 30.10.2022)
K1046LI-3015
Ei huomautuksia.
Kehittyvät organisaatiot (31.10.2022 - 31.12.2022)
K1047LI-3013
Ei huomautuksia.
Organisaatiokäyttäytyminen (31.10.2022 - 31.12.2022)
K1054LI-3013
Ei huomautuksia.
Johtamisen haasteet (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1057LI-3015
Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Examissa. Opintojakson Moodle-alustalla on lisätietoa tenttiin valmistautumisesta.
Finanssialalla toimiminen (13.03.2023 - 07.05.2023)
K1099LI-3009
Ei huomautuksia.
Finanssialalla toimiminen (31.10.2022 - 31.12.2022)
K1099LI-3010
Ei huomautuksia.
Harjoittelu: yleisharjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1140YY-3031
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Yleisharjoittelu (01.08.2020 - 31.05.2023)
K1140YY-3040
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Yleisharjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1140YY-3048
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Työelämälähtöinen projekti (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1266LI-3011
Opintojakson laajuus voi vaihdella 3-10 opintopistettä riippuen projektin työmäärästä. Projekti voidaan tehdä monialaisissa tiimeissä englanniksi.
Lähiesimiehenä toimiminen (29.08.2022 - 30.10.2022)
K1306LI-3020
Ei huomautuksia.
Lähiesimiehenä toimiminen (06.01.2023 - 05.03.2023)
K1306LI-3021
Ei huomautuksia.
Projektijohtaminen (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1309LI-3014
Vastuullinen liiketoiminta (13.03.2023 - 07.05.2023)
K1314LI-3019
Ei huomautuksia.
K1363LI-3008
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojakso voidaan arvioida sanallisella asteikolla hyväksytty - hylätty.
Luxury Marketing (13.03.2023 - 05.05.2023)
KB00BR05-3009
Affärssvenska II (25.10.2022 - 30.12.2022)
KL00BQ25-3031
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.